Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανακήρυξη της Τ.Κ. Νεοχωρίου ως ιστορικής έδρας της αυτονομίας των Αγράφων. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του «Ιστορικού Αρχείου Ευγενίας Αντωνίου Σκιαθά». (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην Γυμνασίου στην Τ.Κ. Μεσενικόλα. Ανάκληση της προηγούμενης 28/2021 σχετικής απόφασης. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγητής: κ. Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 4.280,00 € της Β’ κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή Δημοτικού Συμβούλου για την συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 36/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση της 73/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το χωρισμό ακινήτου στη θέση “ΑΛΩΝΩ” της Τ.Κ. Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το FERRARI Club «Passione Rossa». (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Στέφανου Αποστόλου του Ματθαίου. (Εισηγητής:κ. Θέος Απόστολος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)

 

Προηγούμενο άρθρο Εχθροί και ασθένειες που πλήττουν τις καρυδιές
Επόμενο άρθρο Δευτέρα Αγίου Πνεύματος: Ανοικτά καταστήματα με ειδικές προσφορές, δωρεάν λεωφορεία και παιδικές λεωφορεία στο Fashion City Outlet