Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης Γ’ τρίμηνου (Ιουλίου – Σεπτεμβρίου) ελέγχου υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα σε ενεργειακές κοινότητες. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα». (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης αναφορικά με υποβολή προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου για το σχολικό έτος 2023-2024. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ονοματοδοσία του Πολιτιστικού Κέντρου Φυλακτής. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος)
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος με την επωνυμία «LAKEPLASTIRASTRAIL». (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση αιτημάτων επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών και ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
Προηγούμενο άρθρο ΠΑΚ Θεσσαλίας: Άλλα στα λόγια, άλλα στα χαρτιά για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων!
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα