Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 7η Νοεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

 1. Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης βανδαλισμού έργων στο Υπαίθριο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας & Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού λόγω θεομηνίας Daniel. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανανέωση σύμβασης στα πλαίσια του προγράμματος 55-67 του ΟΑΕΔ. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.780,00€ της Γ’ κατανομής έτους 2023 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 6. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφής ή μη οφειλής. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής προμήθειας.(Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη προγραμματικής διαδημοτικής σύμβασης, μεταξύ των Δήμων Λίμνης Πλαστήρα καιΚαρδίτσας, στο πλαίσιο ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» (συνεχιζόμενη δομή) από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία» στην νέα περίοδο προγραμματισμού ΕΣΠΑ 2021–2027. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας που αφορά την υλοποίηση του  Έργου «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο», με κωδικό ΟΠΣ 5033070 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση συμφωνητικού μισθώσεως μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας COSMOTE. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 1ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΑΜΠΕΡΟΥ (Α.Φ. 4/2023) 2024-2033». (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας της μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Α.Φ. 3/2023) 2024-2033»  (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος &κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της απόφασης διαπίστωσης βλαβών του υπό κατασκευή έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β ΦΑΣΗ) – ΕΡΓΟ 13/2023 Εισηγητές: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ. Λαμπερού και Μοσχάτου (Β’ Φάση)E. 11/2023. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση υποδομών από κυκλώνα ΙΑΝΟ Τ.Κ Κερασιάς και Κρυονερίου (Β’ φάση)E. 12-2023. (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 3η παράταση προθεσμίας του έργου: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Ε. 10/2022) (Εισηγητής: κ. Μηλίτσης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος).
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΖΟΥΛΑΣ, ΦΥΛΑΚΤΗΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – Α.Φ. 18/2022» (Εισηγητές: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση αιγίδας στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Νευροφυσιολογίας. (Εισηγητής: Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 

Προηγούμενο άρθρο Ενέργεια κι εμπειρία με Γεωργαντζά ο Απόλλων Καρδίτσας!
Επόμενο άρθρο Τελετές Απονομής Πτυχίων στους Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας