Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 8η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη δεκτικότητα Κ.Α. του προϋπολογισμού σε εντάλματα προπληρωμής. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Ανταλλακτικών και Εργασιών Επισκευής οχημάτων (Ν.4412-2016), για το 2024. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ν.4412/2016), για το 2024. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016), για το 2024. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΙΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – Α.Φ. 20/2023» (Εισηγητές: κ. κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος & κ. Αυγέρος Γεώργιος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του Ζέρβα Απόστολου για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.(Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος).
  7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις δημοτών. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)

 

Προηγούμενο άρθρο Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας: Όχι στις νέες αυξήσεις στα διόδια
Επόμενο άρθρο 124 εκατ. ευρώ για εγγειοβελτιωτικά έργα – πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων