Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 22α  Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψης υδρονομέων έτους 2023
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ΄ αριθμ. 2302194/17-01-2023 εγγράφου του Ελληνικού Κτηματολογίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάκληση της υπ΄αριθμ. 127/2022 απόφασης Δ.Σ. και έγκριση εκ νέου της συμμετοχής του Δήμου Μουζακίου στην υπό σύσταση Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα με την Επωνυμία  ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 03/2023 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΜουζακίου με τίτλο « Έγκριση κανονισμού λειτουργίας σταθμού βοθρολυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 04/2023 απόφασης ΔΣ της ΔΕΥΑΜουζακίου περί καθορισμού τέλους διάθεσης και επεξεργασίας βοθρολυμάτων που θα μεταφέρονται με βυτιοφόρα οχήματα στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 04/2023 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ” Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 02/2023 απόφασης ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 03/2023 απόφασης ΔΣ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων – Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2023
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης των αριθμ. 6& 7 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς σεισμοπλήκτων Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοπράτηση της κοπής και διάθεσης χόρτων της Τ.Κ. Μαυρομματίου για τα έτη 2023 και 2024
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα -Τακτοποιητικός του έργου « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (Α.Μ. 03/22)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2019 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ» (Α.Μ. 02/20)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ» (Α.Μ. 07/18)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Οι συνταξιούχοι συνεχίζουμε στον δρόμο του αγώνα
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα