Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 18-6-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30’ μ.μ. με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2024 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση έκθεσης καταγραφής και απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο Καρδίτσας από το καταργηθέν ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας (ΔΟΠΑΚ)” (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 3. 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 271/2023 απόφασης περί ίδρυσης βραχυχρόνιας αγοράς – ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 4. 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 345/2023 απόφασης περί κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 5. 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 97/2023 απόφασης περί αποτίμησης οφειλής γάλακτος σε χρήμα και καταβολή της στους δικαιούχους για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2023 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 6. 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε ιδιοκτησία δημότισσας (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Σβερώνης)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών για το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Στ. Θεολόγης)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της αριθ. 131/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού δάσους Παπαράντζας (εισ.: αντιδήμαρχος Φ. Παπαδημητρίου)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Μελ. Μπαζή)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ’αριθ. 340/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής ελέγχου υλοτομίας στην Κοινότητα Απιδιάς για το χρονικό διάστημα 2023-2026 (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση  του διαμερίσματος  Δ1  επί της οδού Ιεζεκιήλ & Βαλταδώρου  στην  Καρδίτσα  ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Α. & Θ. Βαλταδώρου (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθ. Κ-12 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη κτηνοτροφική εγκατάσταση – πρόχειρο κατάλυμα ζώων στη Δημοτική Κοινότητα Σταυρού (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαλλαγή της επιχείρησης Γ.Ι. – Ν.Π. Ο.Ε από επιβληθέν πρόστιμο (εισ.: αντιδήμαρχος Σωτ. Αντωνίου)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης άδειας παραστάσεων στο δημοτικό δάσος Παπαράντζας (εισ.: αντιδήμαρχος Ολ. Μακρή)

 

Προηγούμενο άρθρο Η ομάδα Basketball της Αναγέννησης τηρεί στάση αναμονής
Επόμενο άρθρο Σύσκεψη για την ειρήνη στην Ελβετία - Του Κώστα Βλάχου