Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 05-01-2023 Πρακτικού της Ερανικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
  Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

 

 

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2023

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. για το οικονομικό έτος 2023

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Ο.Π.Δ. έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
  Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ»

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
  Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» (Α.Μ. 18/12)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λαζαρίνας
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κρανέας
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λοξάδας
  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

 

Προηγούμενο άρθρο Νέο έργο ύψους 3,5 εκατ. ευρώ για την αντιπλημμυρική προστασία του Καλέντζη στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Ενημερωτικό σεμινάριο σε θέματα πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ στο ΣΔΕ Καρδίτσας