Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την   22η  Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 19:00μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΜ) του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητησ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2 Εκλογή αντιπροσώπου στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων Νομού Καρδίτσας 

Εισηγητησ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Εισηγητησ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4 Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μουζακίου για τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κ.Ε.ΠΕ.Α. Μουζακίου

Εισηγητησ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του “ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ με ΠΟΤΑΜΙΑ”

Εισηγητησ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητησ: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

7 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

8 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητησ: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

9 Ορισμός δημοτικού συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών ενοικιάσεως του αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι’ αυτεπιστασίας δημοσίων δασών

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

10 Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/82

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

11 Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54του Ν. 1416/84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065/92

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

12 Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

13 Περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

14 Περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

15 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2024

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

 

 

16 Εξουσιοδότηση ταμία και της αναπληρώτριας αυτής για την χρήση κωδικών e-banking στη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, υποκατάστημα Μουζακίου και στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάστημα Καρδίτσας

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

17 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

18 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

19 Συγκρότηση επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
20 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας

Εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

21 Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό προθεσμίας παράδοσης της διοίκησης και διαχείρισης των ενοριακών κοιμητηρίων

Εισηγητησ: ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

22 Εκμίσθωση της αίθουσας πολλαπλής χρήσης της Δ.Κ. Χάρματος του Δήμου Μουζακίου καθώς και της αποθήκης που υπάρχει κάτω από αυτή

εισηγητησ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

23 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

24 Ορισμός εκπροσώπων για το Εποπτικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΑΔΥΘ ΑΕ 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

25 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό των αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Μουζακίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Δήμων Π.Ε. Καρδίτσας (ΣΥ.ΔΗ.Π.Ε.Κ)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

26 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων ή προϊόντων στην Π.Ε. Καρδίτσας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

27 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών γνωμοδότησης & παραλαβής προμηθειών & εργασιών  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απαγόρευση βοσκής στο διακατεχόμενο δάσος Οξυάς

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Συνεχίζεται με επιτυχία το Ανοιχτό Εργαστήριο Συντήρησης στον Πολυχώρο Καρδιτσομαγούλας
Επόμενο άρθρο Η συμμετοχή της Περιφέρειας στο HORIZON, εξυπηρετεί ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας και όχι τις λαϊκές