Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 27η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επιβολής δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων και μη υδάτων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως της ΑΗΒ GROUP για τη χορήγηση παράτασης παραχώρησης δικαιώματος υδροληψίας-εμφιάλωσης και εμπορίας ύδατος κοινοτικής πηγής Γκούρα Τ.Κ. Βατσουνιάς Δήμου Μουζακίου.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων -Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών από μισθώματα αγροτεμαχίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του υπ΄αριθμ. 16 καταστήματος της δημοτικής αγοράς Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης καταστροφής-μεταστροφής κινητών πραγμάτων
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 

Προηγούμενο άρθρο ΑΔΕΔΥ: Στήριξη του αγώνα των υγειονομικών του Νοσοκομείου Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο 61 νέα κρούσματα covid στην Καρδίτσα