Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά και η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο, διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (άρθρο 11 του Ν. 5043 / 2023), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαμά στις 25 – 07 – 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (11η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

2.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Παλαμά [Β΄ Τρίμηνο].

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

3.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

4.-Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΕΛΛΑΝΩΝ»

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης  του Έργου: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ο.Τ.87 ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΗΣ».

Εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. κα Αναστασία Δημουλά

6.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ Ν. Καρδίτσας.

Εισηγήτρια Αντιδήμαρχος κα. Ουρανία Φούντα

7-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Λόια του Επαμεινώνδα.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

 

Προηγούμενο άρθρο Διήμερη Υβριδική Έκθεση για την Ηλεκτρονική Υγεία
Επόμενο άρθρο Λία Ρογγανάκη: Ενημέρωση, ψυχραιμία, πρόληψη