Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά στις 05 – 12 – 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Συζήτηση – ενημέρωση σε κοινό αίτημα Μηχανικών που αφορά το ζήτημα της μη έκδοσης οικοδομικών αδειών στο Δήμο Παλαμά.

Εισηγητής Δήμαρχος

2.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 02 / 2023 Α. Σ. Κ. Μεταμόρφωσης, για μετεγκατάσταση της Κοινότητας.

Εισηγητής Δήμαρχος

3.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.: 05 / 2023 Α. Σ. Κ. Βλοχού, για μετεγκατάσταση της Κοινότητας.

Εισηγητής Δήμαρχος

4.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (19η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

5.-Αποδοχή ποσού, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (20η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

6.-Κατανομή – απόδοση ποσού 72.240,00 €  από το Υπουργείο Εσωτερικών για την  κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Δ. Σ. κ. Θωμάς Κοντοβάιος

   7.-Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

 8.-Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

9.-Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του Έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ. Κ. ΙΤΕΑΣ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

11.-Εκμίσθωση Δημοτικών Εκτάσεων για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 02 / 2023 Α.Σ.Κ. Καλογραιανών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Τσίντζας

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

15.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

16.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής του Έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΛΟΥ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα
Επόμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στην Επ. Οδό Καρδίτσας - Τρικάλων, μέσω Τ.Κ. Αρτεσιανού