Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά


Συνεδριάζει στις 02 – 08 – 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά δια ζώσης αλλά και με τηλεδιάσκεψη και με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (12η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

2.-Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 (13η).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

3.-Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Δήμου  Παλαμά [Β΄ Τρίμηνο].

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

4.-Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για παράταση διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Επίστρωση γηπέδων με χυτό ελαστικοσυνθετικό τάπητα στο Δήμο Παλαμά ΠΕ Καρδίτσας».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

5.-Κατανομή – απόδοση ποσού 34.400,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για επισκευή και συντήρηση των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαμά.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

6.-Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί του σχεδίου καθορισμού του κανονισμού τιμολόγησης έτους 2023 της Π.Α.Δ.Υ.Θ. Α.Ε. ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

7.-Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ηλεκτροδότηση του αρδευτικού αντλιοστασίου που βρίσκεται στη θέση «ΜΟΥΣΙΤΣΕΣ» της Κοινότητας Κοσκινά (Ιταλικός συλλεκτήρας).

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

8.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2022 Α.Σ.Κ. Φύλλου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ.: 01 / 2022 Α.Σ.Κ. Γοργοβιτών.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

10.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα της κας Αναστασίας Κουτσιούμπα του Δημοσθένη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

11.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βαΐου Κουτσιούμπα του Περικλή.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπανάσος

12.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Ιωάννη Θώδου  του Παναγιώτη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας Μακρής

13.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Βαΐου Παπαθανασίου του Αθανασίου.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

14.-Συζήτηση και λήψη απόφασης σε αίτημα του κ. Δημητρίου Αργυρόπουλου του Αλκιβιάδη.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Βάιος Μπακαβέλος

 

Προηγούμενο άρθρο Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας συγχαίρει τους επιτυχόντες
Επόμενο άρθρο Λία Ρογγανάκη: Η αξία της αποτυχίας