Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλαστήρα την 04η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 09:30 και ώρα λήξης 11:00. Το θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2023.

(Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Το θέμα κρίνεται κατεπείγον και προτείνεται η λήψη απόφασης το συντομότερο λόγω της άμεσης ανάγκης για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκάλεσε στην περιοχή μας η κακοκαιρία «Daniel» την 5η, 6η και 7η Σεπτεμβρίου 2023. Ο Δήμος άμεσα κάλεσε την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) – τ. ΙΓΜΕ, καθώς και τον γεωλόγο Παλαιοχωριτη Κωνσταντίνο. Έπειτα από την 74010/08-09-2023 Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών», στον Άξονα Προτεραιότητας 2.4: «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού (ΙΙ)», στο Δήμο ΛίμνηςΠλαστήρα αντιστοιχεί 1.000.000 €. Υποβάλλαμε άμεσα τεχνικό δελτίο για την έκδοση πράξη ένταξης του Δήμου μας η οποία έγινε με την αρ. πρωτ. 83514 / 2-10-2023 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών(ΑΔΑ: 9ΖΝ846ΜΤΛ6-Ω5Λ).

Απαιτείται να γίνει άμεσα η αναμόρφωση προϋπολογισμού, ώστε να εγγραφούν οι πιστώσεις που αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο.

Παρακαλούμε όπως με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνσηdlplastira@plastirasota.gr,με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δημαρχείοή με τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δ.Σ.,

Α) αποφανθείτε για το κατεπείγον ή μη της συνεδρίασης και του θέματος της παρούσας πρόσκλησης,

Β) καταθέσετε τις απόψεις σας και την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος

Για το θέμα θα σας αποσταλείμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείουεισήγησηγια την ενημέρωσήσας.Επιπλέον, θα σας αποσταλεί πίνακας όπου θα συμπληρώσετε την επιλογή ως προς την έγκριση ή μη τόσο του κατεπείγοντος της συνεδρίασης όσο και του θέματος της ημερήσιας διάταξης. Έχετε την δυνατότητα να συμπληρώσετεΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και απόψεις ή παρατηρήσεις.

Οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους μόνο εφόσον το θέμα της ημερήσιας διάταξης τυχόν αφορά στην Τοπική τους Κοινότητα.

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, διά ζώσης τακτική συνεδρίαση.

Προηγούμενο άρθρο Αυτοψίες από κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στον Παλαμά
Επόμενο άρθρο Την ακύρωση της κατασκευής του Υ/Ε Αυλακίου στην Κοιλάδα του Αχελώου ζητά η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία και Ανάδειξη της Κοιλάδας