Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 17η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 20.00 (μέσω τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, με  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 21ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των συστάδων 23α, 23β, 13β, 17α (μέρος), 19β (μέρος) του διακατεχόμενου δάσους Λουτροπηγής στο διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος  Ραγιάς Παύλος.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης της υλοτομίας και μεταφοράς του λήμματος των συστάδων 6ε, 6β, 14γ, και 11δ (μέρος) του διακατεχόμενου δάσους Ρεντίνας στο διαχειριστικό έτος 2022.

Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ραγιάς Παύλος.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Σοφάδων στο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

5. Περί αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. «ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α.».

Εισηγητής: Δήμαρχος.

Προηγούμενο άρθρο Οι πρώτες δράσεις της δυναμικής νεοσύστατης Παγκόσμιας Νεολαίας Θεσσαλών
Επόμενο άρθρο Έλεγχοι ΕΛΑΣ: 12.240 έλεγχοι και 102 παραβάσεις σε μια εβδομάδα