Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την  31η Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 11.30΄  και ώρα λήξης 12.30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 5 του Ν. 4555/2018), με μοναδικό θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Χασιαλής Θεόδωρος.

Η ως άνω συνεδρίαση, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως διότι η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2023 της 1ης δόσης ποσού 45.000.000,00 € , στους δικαιούχους Δήμους , για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου 2023,  οπότε θα πρέπει άμεσα να προβούμε στην λήψη σχετικής απόφασης  αποδοχής της πίστωσης, αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και απόδοσης της επιχορήγησης στη ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Δ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Τιμή και δόξα στο Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του
Επόμενο άρθρο Προσλήψεις δημοτικών αστυνομικών σε Παλαμά και Σοφάδες