Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Ιουλίου και ώρα 19:00 μ.μ. το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) με θέματα προς συζήτηση τα κάτωθι:

Α) Επερωτήσεις:

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
    – για τρία προβλήματα στα ορεινά του Δήμου Καρδίτσας.
    2. Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κας. Μπακάση Βασιλικής της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
    – για τα προβλήματα που προκαλούνται από την λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο, στη θέση «Λάκκα» Κεφαλόβρυσου Τρικάλων.
    Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 13ης , 14ης και 15ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικά 13/28-06-2022, 14/12-07-2022 και 15/15-07-2022) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμών – πιστώσεων – ένταξη νέων έργων του Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 3ο: Ρύθμιση κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό 3 Λάρισας – Κοζάνης, στη συμβολή των οδών 6ης Οκτωβρίου-Δημητρίου (σύνδεση με Ν.Ε.Ο. Λάρισας) και της Π.Ε.Ο. Λάρισας στα όρια της πόλης της Ελασσόνας, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αποκαταστασεις – συντηρησεις ασφαλτικων στο δημο».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 4ο: Τροποποίηση της ήδη υφιστάμενης λατομικής περιοχής Αγίου Γεωργίου Φαρσάλων, στο Δήμο Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας όπως αυτή έχει καθοριστεί με την Απόφαση του Νομάρχη Λάρισας με Α.Π. ΔΒ/ΦΛΠ/1844/25-9-1997 (ΦΕΚ Β΄905).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση της λατομικής περιοχής ΜΥΡΩΝ, του Δήμου Κιλελέρ, Νομού Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκδήλωση Δημόσιας Υγείας έτους 2022 Π.Ε. Λάρισας – Περιφέρεια Θεσσαλίας, που αφορά την 98η Εθελοντική Αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Η ΕΛΠΙΔΑ».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Πινακάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εφαρμογής των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ των εγκαταστάσεων 1) «ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της Π.Ε. Τρικάλων 2) «ΚΟΝΓΚΑΖ Α.Β.Ε.Ε.Υ.» της Π.Ε. Καρδίτσας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2022 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 9ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις του έτους 2022 Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 10ο: Ένταξη και αναβάθμιση της TOUR NATUR στην CARAVAN SALON 26/08-04/09/2022».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας για το έτος 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σχετικά με τη διοργάνωση και τις δαπάνες του θεσμοθετημένου Φεστιβάλ Λιμνών νομού Καρδίτσας έτους 2022 με διοργανώτρια την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 13ο: Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β.Σποράδων, έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της αριθμ. 160/2022 (Απόσπασμα Πρακτικού 11/06-06-2022) (ΑΔΑ:6ΡΤΥ7ΛΡ-Λ1Φ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας «Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2022 των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπουτίνας Ιωάννης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 50,0ΜWp και του Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης Υ/Σ 33/400kV της εταιρείας ΚΕΥ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ MΟΝ. I.K.E., στις θέσεις της «ΚΡΑΝΟΒΑ – ΚΑΡΑΔΗΜΑ» της Τ.Κ. Καλλιθέας, της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δήμου Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 61,4652 MW, της εταιρείας ΗΛΙΑΚΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε. στις θέσεις «Ισώματα, Βλαχογιάννου, Ζαγόρι, Λευκαδούλια» της Τ.Κ. Βλαχογιαννού, Δ.Ε. Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 18 MW, της εταιρείας “SKGR PV 9 Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” στη θέση «Πηγαδούλια» των Δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 17,4834 MW, στη θέση «Λούτσα-Δένδρο» της Δ.Ε. Αλμυρού», Δήμου Αλμυρού, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 29,029 MW, στη θέση «Άνω Αργιλοχώρι» της Δ.Ε. Αλμυρού», Δήμου Αλμυρού, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘KONAKIA EAST’, ισχύος 14,85 MW, στην θέση ‘ΝΗΡΛΕΣ-ΚΟΝΑΚΙΑ-ΜΑΝΔΡΑ- ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ-ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΣ’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘AURUM 3 Ενεργειακή Μονοπρόσωπη IKE’, Δ.Ε. Φερών, Δ. Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘‘KONAKIA WEST’, ισχύος 14,85 MW, στην θέση ‘ΚΟΝΑΚΙΑ-ΜΑΝΔΡΕΣ-ΝΗΡΛΕΣ’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘AURUM 3 Ενεργειακή Μονοπρόσωπη IKE’, Δ.Ε. Φερών, Δ. Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 22ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘NIRLES’, ισχύος 15,0678 MW, στην θέση ‘ΝΙΡΛΕΣ-ΣΕΣΚΛΙΟΣΤΡΑΤΕΣ-ΖΕΡΒΑ-ΓΕΛΑΔΑΡΙΑ-ΚΟΝΑΚΙΑ’, φερόμενης ιδιοκτησίας της ‘AURUM 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE’, Δ.Ε. Φερών, Δ. Ρήγα Φεραίου, Π.Ε. Μαγνησίας, περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 23ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ‘MAGOULES’ ισχύος 15,0678 MW, στην θέση ‘ΜΑΓΟΥΛΕΣ-ΚΟΝΑΚΙΑ’, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία ¨AURUM 3 Ενεργειακή Μονοπρόσωπη IKE¨, στην Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 24ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Οριοθέτηση – Διευθέτηση Χειμάρρου Ξηριά στο τμήμα που διέρχεται εφαπτόμενα της πόλης Αλμυρού & Αποκατάσταση περιφερειακής οδού και υποδομών παράπλευρων κοινοχρήστων χώρων που καταστράφηκαν από τη θεομηνία ¨ΙΑΝΟΣ¨» στη Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 25ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 23,4ΜWp”, στις θέσεις «Στρώμα 1» και «Στρώμα 2», στην Τ.Κ. Ταξιαρχών, του Δήμου Φαρκαδόνας, της ΠΕ Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 26ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 52,80ΜW”, θέση “Πάτωμα 1”, “Πάτωμα 2″& “Κριββάτα”, στην Τ.Κ. Πετροπόρου, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 27ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ισχύος 39,80ΜW”, στις θέσεις «Σπηλιά 1» & “Σπηλιά 2”, στην Τ.Κ. Ταξιαρχών, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

 

Προηγούμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα - Το πρόγραμμα του Μητροπολίτη
Επόμενο άρθρο Νέο Σχολείο Εκπαίδευσης Σπερματεγχυτών