Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στη νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου στις 18 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, και β) των διατάξεων του Νόμου 4954/2022 για να λάβετε μέρος στην τακτική συνεδρίαση, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-presence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:

Α) Επερωτήσεις:

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:

– για αντιπλημμυρικά έργα που δεν έγιναν μετά τον ΙΑΝΟ, στον Ενιππέα ποταμό, στα χωριά Βασιλί, Ευύδριο και Υπέρεια Φαρσάλων.

  1. Του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χάιδου Ιωάννη της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην καρδιά μας»:

– σχετικά με τα προβλήματα του οδικού τουρισμού και το πρόγραμμα Ανάσα 2 που ακόμη δεν έχει εκταμιευτεί.

Β) Προτάσεις ψηφισμάτων: 1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Πρωτοβουλία»:

– για το ενεργειακό πρόβλημα.

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη Θεσσαλία»:
    – υπέρ των αστυνομικών για τη δολοφονική επίθεση εις βάρος τους, την 4η Σεπτεμβρίου 2022 στην περιοχή Φρουρίου Λάρισας.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:
ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 20ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικό 20/28-09-2022) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 2ο: 3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις τακτικές και έκτακτες Συνελεύσεις των μετόχων της Α.Ε.ΝΟ.Λ. Α.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
ΘΕΜΑ 5ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Βελτίωση Παλαιάς Εθνικής Οδού (Π.Ε.Ο.) Λάρισας – Βόλου».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 6ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 75,49555MW της εταιρείας «ENERGY VENTURES 12 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» στη θέση «Κάστρο», στην Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών,της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 7ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 130,8MW της ‘’VOLTALIA GREECE A.E.’’ στη θέση «ΨΗΛΟΡΡΑΧΗ (ΠΕΤΡΩΤΟ 6)» των Δ.Ε. Δομοκού και Ναρθακίου των Δήμων Δομοκού και Φαρσάλων των Π.Ε. Φθιώτιδας και Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 22,3 MW, της εταιρείας ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. στη θέση «ΓΚΟΛΙΟ» της Τ.Κ. Ευαγγελισμού, Δ.Ε. Ελασσόνας και Ποταμιάς του Δήμου Ελασσόνας, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 9ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση βιομάζας & αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και υπολειμμάτων ισχύος 999 kWe» της εταιρείας ̈ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΙΚΕ ̈ σε μισθωμένο τμήμα έκτασης 28.076,52 τ.μ. του αγροτεμαχίου με αρ. 280 Αναδασμού Ομορφοχωρίου συνολικής έκτασης 38.817 τ.μ., στη θέση «Ταμπούρια» της Τ.Κ. Ομορφοχωρίου, Δ.Ε. Πλατυκάμπου του Δ. Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, ισχύος 14 MW στη θέση «Ζαφόλια 1», της Δ.Ε. Φαρσάλων του Δήμου Φαρσάλων Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.”
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Πηλίου, στη θέση “Αγριόλευκες”, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Βόλου και Ζαγοράς – Μουρεσίου, στην Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με φορέα λειτουργίας την “ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΟΡΟΣ Α.Ε.’’.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας, «Εγκατάσταση αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικίνδυνων αποβλήτων και διαλυτήριο ΟΤΚΖ», φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΖΑΜΗΣ Ι.Κ.Ε.» που βρίσκεται στη  θέση ̈Νταγιάς ̈, του Δήμου Αλμυρού στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 0,66ΜW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας KALERO LIMITED, που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέμα «Χουτιάνας» στην Τ.Κ Γλυκομηλιάς και Τ.Κ Χρυσομηλιάς του Δήμου Μετεώρων/ΠΕ Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.
ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 14,5 MW και βοηθητικών  υποστηρικτικών έργων στη θέση “Ρέθια” της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, του Δήμου Πύλης, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μπίλλης Απόστολος, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

 

Προηγούμενο άρθρο Στ΄ Γενική Ιερατική Σύναξη απάντων των Κληρικών της Ιεράς μας Μητροπόλεως
Επόμενο άρθρο 16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα – Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί