Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στην αίθουσα Συνεδριάσεων του στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις προβλέψεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) του Π.Ν.Π. 30-3-2020 ΦΕΚ 75/Α, δ) της Δ1α/ΓΠ. Οικ. 50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3793) Κ.Υ.Α. και ε) της αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-presence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω
θέματα:

 1. A) Επερωτήσεις:
  της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»: – σχετικά με τη μη τοποθέτηση γέφυρας στο Μέγδοβα ποταμό, στη περιοχή «Ρογκάκια» μεταξύ Καροπλεσίου και Νεράιδας του Νομού Καρδίτσας.
  2. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»: – για προβλήματα στην Τοπική Κοινότητα Καρυάς Ελασσόνας.
  3. των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κ. Γκαραλιάκου Ζήση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 614db5d4c81bdd56aa9fc688 στις 24/09/21 14:26
  – για τα προβλήματα των σεισμόπληκτων των χωριών Πλατανούλια και Δένδρα του Τυρνάβου.
  4. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Τσακνάκη Πέτρου της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»: – για τον Όλυμπο.
  5. των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσακνάκη Πέτρου και κας Αράπκουλε Δέσποινας της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»:- για το Φράγμα του Αγιονερίου Ελασσόνας.
  6. των Περιφερειακών Συμβούλων κας Αράπκουλε Δέσποινας και κ. Τσακνάκη Πέτρου της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»: – για την παράκαμψη Ελασσόνας.
  7. των Περιφερειακών Συμβούλων κας Αράπκουλε Δέσποινας, κ. Τσακνάκη Πέτρου και κ.Καντερέ Κωνσταντίνου της Περιφερειακής Παράταξης «Η Θεσσαλία στην Καρδιά μας»:- σχετικά με τις αναθέσεις έργων για αποκατάσταση προβλημάτων από τον «Ιανό».
  8. των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κ. Νάνου Απόστολου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»: – για τη μη λειτουργία της λιμνοδεξαμενής στον Πάνορμο Σκοπέλου.

Β) Προτάσεις Ψηφισμάτων:
Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– ενάντια στις νέες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.
– για τη στήριξη των εργαζομένων στην “e-food”.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :
Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 16ης & 17ης Συνεδρίασης έτους 2021 (Πρακτικά 16/27-08-2021 & 17/06-09-2021) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Θέμα 2ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 3ο: Τροποποιήσεις προϋπολογισμών – ένταξη νέων έργων στις Συλλογικές Αποφάσεις και τους ΚΑΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 4ο: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για τη συγκρότηση επιτροπής για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, προκειμένου να στελεχωθεί η Νομική Υπηρεσία στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 1256/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 5ο: Αντικατάσταση εκπροσώπου για την υπογραφή επιταγών.

Εισηγητής: κ. Νούσιος Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας.
Θέμα 6ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2021 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.

Εισηγητής: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.
Θέμα 7ο: Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδηλώσεις 2021, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.
Θέμα 8ο: Εκδηλώσεις 2021, Πολιτιστικές της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων –Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής: κ. Μιχαλάκης Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.
Θέμα 9ο: Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) αμμορυχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Αθ. Πανδρεμμενος & ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται στην περιοχή Δ.Ε. Γόννων του Δήμου Τεμπών, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη δραστηριότητα ‘’ Νέα μονάδα κοπής, επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ευάγγελος Θ. Μπουχλαριωτης-Δημήτριος Θ. Μπουχλαριωτης Ο.Ε.» που θα κατασκευαστεί στην Τ.Κ. Αγίων Αναργύρων του Δ. Κιλελέρ.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 12ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,965MW στη θέση ¨Μεγάλο Μοναστήρι 10¨» της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ Γκρουπ ΙΚΕ στην Τ.Κ. Πολυδαμείου, της Δ.Ε. Πολυδάμαντα, του Δ. Φαρσάλων, Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,
Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 38,8368MW», στις θέσεις ¨Παλιογαλατάς, Ταμιγιέρα-Κουμαριά-Ζερβοκουμαριά, Ταμιγιέρα-Στρώμα, ΣτρώμαΤαμιγιέρα, Ταμιγιέρα-Καμμένο Μαντρί-Αχλαδιές¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκού Πάρκου “Duke energy 8” ισχύος 15.933MW», στη θέση ¨Μαυρογεια¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκού Πάρκου “Duke energy 9” ισχύος 17.497MW», στη θέση ¨Άνω Κάτω Χωριό-Άνω Κάτω Κουλούρι-Βικοτόπι 1¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «Βραχος-Καζαλι-Ζαρκαδοχωρι¨ συνολικής ισχύος 58,4928MW», στις θέσεις ¨Βράχος, Ασπρόγεια, Βράχος – Πέρα Χαράδρα-Ζερβό, Ζερβό, Καζάλί, Χαλκιάς – Ζαρκαδοχώρι¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού συνολικής ισχύος 19,9984MW, στη θέση “Παλιούρι”, της Δ.Ε. Σούρπης, του Δήμου Αλμυρού», της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση «Μαυροβούνι» συνολικής ισχύος 80MW και συνοδά υποστηρικτικά έργα», του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θεμα 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο [ΜΥΗΕ] ισχύος 0.84 MW στο ρέμα Γρεβενίτη της ΤΚ Νεράιδας, του Δήμου Πύλης της Περιφερειακής ενότητας Τρικάλων.
Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θεμα 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Φωτοβολταϊκό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΜΠΑΣΙΤ» συνολικής ισχύος 27,3024MW», στη θέση ¨Μπασίτ¨, της Δ.Ε. Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Εισηγητής: κ. Μπάρδας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

 

Προηγούμενο άρθρο Δωρεάν rapid tests την Πέμπτη 30/9 στους Σοφάδες και στη Ματαράγκα
Επόμενο άρθρο Χρηματοδότηση έργων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα ζήτησε ο δήμαρχος κ. Νάνος