Tag Archive | "Άσφαλτος"

Tags: , ,

Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Καρδίτσα

Posted on 19 Οκτωβρίου 2016 by admin

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο “Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Καρδίτσας” προϋπολογισμού 700.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Έργων και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε δημοτικούς δρόμους  με σκοπό την ανακατασκευή τους, καθώς και την πλήρη κατασκευή οδοποιίας.

Ο  αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κ. Απ. Καπράνας πραγματοποίησε την Τετάρτη 19/10 αυτοψία στις εργασίες διάνοιξης και ασφαλτόστρωσης των οδών Ζ. Σκάρου και Παπαλεωνίδα που ολοκληρώνονται, ενώ το επόμενο διάστημα προγραμματίζονται εργασίες σε άλλους δημοτικούς δρόμους

Υπενθυμίζεται οτι για τους δρόμους που έχουν ασφαλτοτάπητα ο οποίος έχει φθαρεί, προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας.

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης μεταβλητού πάχους

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας,

Για τους δημοτικούς δρόμους που είναι κατασκευασμένοι με κρασπεδορείθρα και 3Α προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

-Αναμόχλευση, διάστρωση και συμπύκνωση υφιστάμενων στρώσεων οδοστρωσίας από

θραυστά αδρανή.

– Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά

-Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα

-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

Για τους δημοτικούς δρόμους για τους οποίους δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση στο οδόστρωμα προβλέπεται να γίνουν τα εξής:

– Εκσκαφή χαλαρών εδαφών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

– Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση θραυστών

επίλεκτων υλικών λατομείου , σε τρεις στρώσεις 15 εκατ. η κάθε μία.

– Κατασκευή επιχώματος οδού.

-Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα διατομής πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,25-0,30 μ.

-Κατασκευή δύο στρώσεων βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10μ. η κάθε μία

από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιημένου τύπου

– Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα .

– Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m, με χρήση κοινής ασφάλτου.

-Ανύψωση ή ταπείνωση φρεατίων αποχέτευσης ακαθάρτων ύδρευσης.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν επίσης και εργασίες πλακοστρώσεων πεζοδρομίων με τσιμεντόπλακες.

Comments (0)

Tags: , ,

Ασφαλτοστρώσεις στη Μαγούλα από το Δήμο Μουζακίου

Posted on 02 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί προς την εκκλησία «Γενέσεως της Θεοτόκου» της Μαγούλας, απαντώντας έτσι σ’ ένα αίτημα των κατοίκων του χωριού.

Η εργολαβία περιελάμβανε την ασφαλτόστρωση του συνόλου του δρόμου που οδηγεί προς την εκκλησία και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ) του δήμου Μουζακίου.

«Η τεχνική μας υπηρεσία ετοιμάζει πυρετωδώς τις μελέτες όλων των χωριών που αφορούν στη ΣΑΤΑ και πλέον το τεχνικό μας πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Βέβαια είναι γεγονός ότι ο προσφάτως ψηφισθείς Ν. 4412\16 δημιουργεί πρόσθετες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων καθώς διαφοροποιεί τον τρόπο ανάθεσης, αλλά εμείς ως δημοτική αρχή δουλεύουμε με την τεχνική μας υπηρεσία στην κατεύθυνση της υλοποίησης όλων των μελετών των έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ, ώστε να έχουμε ετοιμότητα υλοποίησής των όταν λυθούν τα θέματα με το νέο νόμο.  Παράλληλα δουλεύουμε και στην κατεύθυνση ωρίμανσης νέων έργων για το νέο ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ΣΑΤΑ κατασκευάσαμε το έργο στης ασφαλτόστρωσης στη Μαγούλα διευκολύνοντας την πρόσβαση των κατοίκων προς την περιοχή όπου βρίσκεται η εκκλησία «Γενέσεως της Θεοτόκου». Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ασφαλτόστρωση τμήματος της οδού Καραϊσκάκη

Posted on 19 Ιουλίου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 19/7 οι εργασίες ασφαλτόστρωσης τμήματος της οδού Καραϊσκάκη στην Καρδίτσα, που εντάσσονται στο πρόγραμμα ασφαλτροστρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος στην πόλη, με βάση τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Η ασφαλτόστρωση του συγκεκριμένου τμήματος κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των πολλών τομών που είχαν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα από έργα άλλων οργανισμών.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες και σε άλλα τμήματα κεντρικών δρόμων της πόλης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ασφαλτόστρωση της οδού Σταμούλη

Posted on 15 Ιουλίου 2016 by admin

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 15/7 οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Σταμούλη στην Καρδίτσα, που είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη ημέρα και εντάσσονται στο πρόγραμμα ασφαλτροστρώσεων που υλοποιεί ο Δήμος στην πόλη, με βάση τις ανάγκες που είχαν καταγραφεί το προηγούμενο διάστημα.

Οι ασφαλτοστρώσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες σε τμήματα κεντρικών δρόμων της πόλης ( Βασιαρδάνη, Καραϊσκάκη, Μπαϊρακτάρη κ.α.).

Comments (0)

Tags: , ,

Ασφαλτοστρώθηκε η οδός πρόσβασης στο 1ο Λύκειο Καρδίτσας

Posted on 13 Μαΐου 2016 by admin

Ολοκληρώνεται εντός των ημερών το έργο βελτίωσης εωτερικής οδοποιίας Δήμου Καρδίτσας που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ του Δήμου και το οποίο μεταξύ άλλων περιελάμβανε την ασφαλτόστρωση των οδών πρόσβασης προς τα νέα διδακτήρια του 18ου Δημοτικού Σχολείου  και του 1ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας.

Οι εργασίες, όσον αφορά την ασφαλτόστρωση της πρόσβασης προς το 18ο Δημ. Σχ. Καρδίτσας είχαν ολοκληρωθεί τη χειμερινή περίοδο, ενώ η ασφαλτόστρωση της οδού Αιόλου που οδηγεί στο 1ο Λύκειο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

 

 

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Φεβρουάριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829