Tag Archive | "Δνση"

Tags: , ,

Γενική Διεύθυνση αποκτούν οι Ρομά χωρίς Σύνορα

Posted on 15 Μαΐου 2020 by admin

Το νέο ΝΠΙΔ –  ΑΜΚΕ «Ρομά χωρίς σύνορα»,   μετά την πιστοποίηση πρωτοβάθμιας φροντίδας, που έλαβε από το Ελληνικό κράτος, προχώρα στην ίδρυση και δημιουργία  μίας νέας ειδικής θέσης  «Γενικής Διεύθυνσης» με συγκεκριμένες  εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η οργάνωση «Ρομά Χωρίς Σύνορα»  στελεχώνεται  εθελοντικά με την κυρία Μαργαρίτη Μελίνα. Η νεαρή επιστημονική συνεργάτιδα του Τσιγγάνικου φορέα  με τεράστια εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό ευρωπαϊκών και κρατικών προγραμμάτων,   θα αναλάβει καθήκοντα, «γενικής διευθύντριας» και θα εκτελεί τις αποφάσεις   του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης.

Comments (0)

Tags: , ,

Η Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας ενημερώνει για τους δασικούς χάρτες

Posted on 01 Μαρτίου 2019 by admin

Από την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. πρωτ. 474/31878/01-03-2019 (Α.Δ.Α.:6ΔΠΥΟΡ10-ΣΗΟ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του «Ελληνικού Κτηματολογίου» (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), ο δασικός χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010(Φ.Ε.Κ.182 Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά το περιεχόμενο αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15-03-2019 και λήγει την 27-06-2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 17-07-2019.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ) που βρίσκονται:

  1. ΣΥΑΔΧ Καρδίτσας, με έδρα τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας, Χ. Φλωράκη Τέρμα, 43100 Καρδίτσα , τηλ. επικοινωνίας 2441079849-79854, τηλεομοιοτυπία (Fax) 2441040857, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου(email) syadx.karditsas@apdthest.gov.gr.
  2. ΣΥΑΔΧ Μουζακίου, με έδρα το Δασαρχείο Μουζακίου, 43060 Μουζάκι, τηλ. επικοινωνίας 2445049152-49155, τηλεομοιοτυπία (Fax) 24450-49151, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου(email) syadx.mouzakiou@apdthest.gov.gr.,

αλλά και στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας Χ. Φλωράκη Τέρμα, Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 24410-80144,80139 τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ, καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr), και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (http://www.apdthest.gov.gr).

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση Διευθυντών σχολικών μονάδων

Posted on 31 Ιανουαρίου 2019 by admin

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29-1-2019 η συνάντηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μιχάλη Παπανούσκα. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των Σχολικών Μονάδων σχετικά με το θεσμό των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος θα εφαρμοσθεί από το τρέχον σχολικό έτος και στοχεύει στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών μέσω της εξατομικευμένης εφαρμογής προγράμματος εκπαίδευσης.Οι ομάδες συγκροτούνται από τον Διευθυντή ή υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το ΚΕΣΥ και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης για το σχεδιασμό του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης ή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς και οι μαθητές, όταν αυτό είναι εφικτό, για την παροχή απόψεων.

Την παρουσίαση πραγματοποίησε η Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Γεωργία Κωνσταντία Καραγιάννη ενώ η Προϊσταμένη του ΚΕΣΥ Καρδίτσας κ. Κατερίνα Λάλλη παρουσίασε τον ρόλο του ΚΕΣΥ και συμμετείχε στη συζήτηση με ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Comments (0)

Tags: , ,

Κλειστή η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Posted on 16 Ιανουαρίου 2019 by admin

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Καρδίτσας ότι την Πέμπτη  17  Ιανουαρίου  2019  η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας θα παραμείνει κλειστή για το κοινό λόγω πραγματοποίησης του ετήσιου σεμιναρίου τακτικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων  της.

Comments (0)

Tags: , ,

Ημερίδα της Δ/νσης Β ΄θμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

Posted on 24 Σεπτεμβρίου 2018 by admin

Με προσκεκλημένους ομιλητές τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Παύλο Χαραμή και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Κώστα Σιώμο, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα την Πέμπτη 27-9-2018 και ώρα 12:00 στο ξενοδοχείο “ΚΙΕΡΙΟΝ”. Η ημερίδα διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα τα αποτελέσματα του προγράμματος “Dyspraxiatheca–Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη για την Δυσπρακτική Εκπαίδευση”.

Ο Παύλος Χαραμής είναι πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πάντειο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 1982 εργάζεται στη δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει διδάξει στη ΣΕΛΕΤΕ και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών, είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ, ενώ τώρα υπηρετεί από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και της Α΄ ΕΛΜΕ Αθήνας. Συνεργάστηκε συχνά με τη UNICEF και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες καθώς και με μεταναστευτικές οργανώσεις και φορείς. Έχει αναπτύξει πολύμορφη συγγραφική, ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα κυρίως σε εκπαιδευτικά θέματα.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Συγκριτική Εκπαίδευση, η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης με έμφαση στις κοινωνικές και μορφωτικές ανισότητες και στον κοινωνικό αποκλεισμό, ζητήματα φύλου, η εκπαιδευτική πολιτική, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας.

Ο Κωνσταντίνος Σιώμος είναι ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατέχει μεγάλη εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, καθώς ανέλαβε τη διαχείριση πολυάριθμων κλινικών περιπτώσεων εθισμένων εφήβων. Το Μάρτιο του 2008 και τον Ιούλιο του 2011 κλήθηκε, μετά από τιμητική πρόσκληση της Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και της Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής αντίστοιχα, να συμμετάσχει ως εξειδικευμένος επιστήμονας στις εργασίες της, καταθέτοντας τα στοιχεία των ερευνών του για τον εθισμό των εφήβων στο Διαδίκτυο. Κλήθηκε επίσης να καταθέσει προτάσεις για το σχεδιασμό μιας εθνικής πολιτικής για την πρόληψη των κινδύνων των νέων τεχνολογιών στα άτομα νεαρής ηλικίας. Επιπλέον, είναι αξιολογητής επιστημονικών ερευνών σχετικών με τις παθολογικές διαδικτυακές συμπεριφορές στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά «Cyberpsychology and Behaviour», «ChildPsychiatry and Human Development», «Environmental Research and Public Health» και «YonseiMedical Journal». Έχει διατελέσει αξιολογητής επιστημονικών προτάσεων για χρηματοδότηση στο πεδίο της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο. Είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο με έδρα τη Λάρισα (www.hasiad.gr). Ζει και εργάζεται ως ψυχίατρος παιδιών και εφήβων στην πόλη της Λάρισας.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ρύθμιση ωραρίου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

Posted on 26 Ιουλίου 2017 by admin

«Ύστερα από απόφαση της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι το τεχνικό τμήμα, το τμήμα χορήγησης αδειών κυκλοφορίας και το τμήμα χορήγησης αδειών οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Λάρισας θα εξυπηρετήσουν το κοινό την Παρασκευή 28-7-2017 μέχρι τις 10.30 π.μ., λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφορών υποψηφίων οδηγών και οδηγών»

Comments (0)

Tags: , ,

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας για το προσφυγικό

Posted on 29 Μαρτίου 2016 by admin

H Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης Θεσσαλίας, Ελένη Αναστασοπούλου,  o Δ/ντής Δ/θμιας Λάρισας, Γιάννης Καψάλης  και  o Δ/θντής Π/μιας Λάρισας, Βούλγαρης Σωτήρης επισκέφτηκαν τον χώρο φιλοξενίας των προσφύγων στο στρατόπεδο «Ευθυμιόπουλου» με σκοπό να καταγράψουν τις εκπαιδευτικές κυρίως ανάγκες των παιδιών των  προσφύγων.

Με τη βοήθεια του υπευθύνου Συνταγματάρχη κ Λαουμτζή, ήρθαν σε επαφή με Σύριους και Αφγανούς πρόσφυγες που μιλούν την αγγλική γλώσσα οι οποίοι θα συλλέξουν τα στοιχεία ( ηλικίες παιδιών, εκπαιδευτικοί κλπ).

Κατόπιν, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, θ’ αναζητηθούν οι τρόποι συμπαράστασής τους έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και η  αυτοοργάνωσή τους.

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031