Tag Archive | "Θέματα"

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΕΒΕ Καρδίτσας

Posted on 10 Ιουλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του ΕΒΕ Καρδίτσας στις 11 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης   (25.06.2019).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό αναδόχου για τη διοργάνωση του «2ου Εκπτωτικού Χωριού».

Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην «84η ΔΕΘ» (7-15.09.2019).

Εισηγητής: Στεργιούλης Γεώργιος, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με δημιουργία Δομής Στήριξης Επιχειρήσεων (ΔΣΕ) στο Επιμελητήριο Καρδίτσας.

Εισηγητής: Παπαβασιλείου Ελπίδα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις οικονομικών ενισχύσεων συλλόγων.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικ. Επόπτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εργασίες επισκευής σε κοινόχρηστους χώρους του Επιμελητήριου.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης, Γενικός Γραμματέας

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακανονισμό οφειλόμενων συνδρομών.

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

 1. Συζήτηση σχετικά με έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΠΕ Καρδίτσας με θέμα «Παραχώρηση χρήσης περιβάλλοντα χώρου καπναποθηκών ιδιοκτησίας σας για την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών περιοχής Ν. Καρδίτσας».

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος Πρόεδρος

 1. Διάφορα

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 05 Ιουλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 8-7-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι”, σύμφωνα με το άρθρο 69 Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στην επιτροπή για την καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίου για το Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Καρδίτσας (εισ.: κ. Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάληψη από το Δήμο Καρδίτσας του κόστους συντήρησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Καρδίτσας (εισ.: Λ. Παρθένη)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία “Σύνδεσμος Ύδρευσης Καταφυγίου – Λαμπερού” (εισ.: πρόεδρος Ν.Π Αλκ. Κολοκύθα)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο και έγκριση διενέργειας εκδηλώσεων και εκτέλεσης μόνιμων μέτρων από το Δήμο Καρδίτσας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Βασ. Κουρκούνας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Καρδίτσας με θέμα “Aναγνώριση Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων” (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων κάθε Τοπικής Κοινότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Καρδίτσας για το οικονομικό έτος 2020 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκκαθάριση τραπεζικών λογαριασμών της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ)” (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.του έργου «Εγκατασταση υπογειου συστηματος αρδευσης σε κοινοχρηστους διαμορφωμενους χωρους» (Αρ. Μελ.:16/2017) (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.του έργου «Αποκατασταση οδικου δικτυου δημου καρδιτσας και αντιμετωπιση επικινδυνοτητων λογω καθιζησεων και κατολισθησεων» (Αρ. Μελ.: 2/2018) (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε. Καρδιτσας – ετους 2018» (Αρ. Μελ.: 4/2018) (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάταξη του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου στην Καρδίτσα σε κατηγορία βάσει των διατάξεων του Ν. 4479/2017 (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση – Επανάχρηση παλαιάς αγροτικής αποθήκης στη Δ.Κ. Καρδιτσομάγουλας” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή βάθρου για την τοποθέτηση του έφιππου ανδριάντα του Γεωργίου Καραϊσκάκη” (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση τοποθέτησης ενός σταθμού φόρτισης δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων και δέσμευση δύο θέσεων στάθμευσης (εισ.: Νατ. Τζέλλου)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για την δημιουργία νέας λωρίδας ποδηλάτου στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στην Καρδίτσα και την αντίστοιχη τροποποίηση του πλάτους του οδοστρώματος της και των θέσεων στάθμευσης (εισ: Λ. Παρθένη)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση των Α’ και Β’ κύκλων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επανεκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος “Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων” στο Ανθηρό της Τ.Κ Καροπλεσίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος χορήγησης αδειών για μουσικές παραστάσεις (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστροφή ποσού από παράβολο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων μη απαιτητών δόσεων εισφοράς σε χρήμα και επαναβεβαίωση αυτών για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψήφιση πιστώσεων Κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2019 (επιχορήγηση ΔΟΠΑΚ – ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ) (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

Comments (0)

Tags: , ,

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου

Posted on 21 Ιουνίου 2019 by admin

Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου, την 25η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα  12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

 

1 Χρήση χώρων για την προεκλογική προβολή των κομμάτων.

Εισηγητής: Δημαρχεύων κ. Φροξυλιάς Βάϊος

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Posted on 21 Ιουνίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 25 Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης   (06.06.2019).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό αναδόχου για τη διοργάνωση του «2ου Εκπτωτικού Χωριού»

Εισηγητής: Εκίζογλου Σαράντης, Β΄ Αντιπρόεδρος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επιστολή της ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ με θέμα «Αύξηση Συνεταιριστικών Μεριδίων του Επιμελητηρίου στην Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας»

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος, Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου

 1. Συζήτηση σχετικά με έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της ΟΕ Καρδίτσας με θέμα «Παραχώρηση χρήσης περιβάλλοντα χώρου καπναποθηκών ιδιοκτησίας σας για την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών περιοχής Ν. Καρδίτσας».

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος Πρόεδρος

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακανονισμό οφειλόμενων συνδρομών

Εισηγητής: Παπαδημητρίου Γεώργιος Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων

 1. Διάφορα

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων

Posted on 24 Μαΐου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σοφάδων την 28η Μαϊου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Σοφάδων με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί ενός (1) θέματος ως κατεπείγον με τίτλο: α) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση όρων και λήψη δανείου από τη Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαμαργαρίτης Χαράλαμπος.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για την έγκριση όρων και λήψη δανείου από τη Τράπεζα Πειραιώς.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοντοβάς Δημήτριος.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 15 Μαΐου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 16-5-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή χρημάτων από ΣΑΤΑ για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εκδηλώσεων και δαπανών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για τη λήξη του σχολικού έτους (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση ειδικής επιτροπής επιλογής νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας, σχολικού έτους 2019-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών στις Δ.Ε. Καρδίτσας, Κάμπου, Μητρόπολης, Ιτάμου» (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας

Posted on 19 Απριλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας στις 22-4-2019 ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 7.00΄μ.μ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Καρδίτσας και του Υπουργείου Πολιτισμού για την υλοποίηση της πράξης “Αποκατασταση του διατηρητεου κτηριακου συγκροτηματος της «Παλιας ηλεκτρικης» καρδιτσας και μετατροπη του σε πνευματικο κεντρο, ανακτηση και αναπλαση περιβαλλοντος χωρου” (εισ.: κ. δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το συλλογικό σύστημα “Ανταποδοτικη ανακυκλωση Α.Ε” για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Παν. Μαντζιάρας)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2018 (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της δανειακής σύμβασης του Δήμου Καρδίτσας με την Alpha bank (εισ.: κ. δήμαρχος)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χαρακτηρισμό κωδικών στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 ως δεκτικών και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της απογραφής περιουσίας του Δήμου Καρδίτσας ως προς το εμβαδόν των λατομείων και του δάσους Τ.Κ Αμαράντου (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Σωτ. Μπακαλάκου)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2018 (εισ.: πρόεδρος Σχολ. Επιτροπής Ιω. Γεννάδιος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατανομή ποσού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας (Α΄ κατανομή έτους 2019) (εισ.: πρόεδρος Δ.Ε.Π Ιω. Σβάρνας)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για απασχόληση στο Δήμο Καρδίτσας κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων και δαπανών στα ΚΔΑΠ και στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας» με κωδικό ΟΠΣ 5003932, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της τροποποίησης του Σχεδίου Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας» με κωδικό ΟΠΣ 5003932, η οποία εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: αντιδήμαρχος Ευ. Διαμαντή)
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2019 (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 52/2019 απόφασης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας σχετικά με oνοματοδοσία του γηπέδου Μυρίνης (εισ.: αντιδήμαρχος Ιω. Σβάρνας)
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αίτησης του κ. Κοντακτσή Δημητρίου του Κων/νου για τη συμπληρωματική ένταξη αγροτεμαχίου στην άδεια χρήσης ύδατος δημοτικής γεώτρησης Υ49 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Δημ. Αραμπατζής)
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του λαογραφικού χορευτικού ομίλου “Μενελαϊς” για παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κατά το χρονικό διάστημα 5 – 9/6/2019 (εισ.: εντεταλμένος δημ. σύμβουλος Κων. Ψημμένος)
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του Δ.Ο.Π.Α. Καρδίτσας έτους 2019 (εισ.: πρόεδρος Δ.Ο.Π.Α.Κ Μιχ. Τάντος)
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (Β.Α.Α) του Δήμου Καρδίτσας “Καρδίτσα, πόλη να ζεις” στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 (εισ.: Β. Ανυφαντής)
 23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καρδίτσας και Δήμου Αλμυρού για τη διεκπεραίωση, επίβλεψη και παραλαβή έργων του Δήμου Αλμυρού (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Καλλιφωνιου και Ιταμου ετους 2017” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Καρδιτσας ετους 2017 – Β΄ΦΑΣΗ” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 26. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Συντηρησεις και βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Καρδιτσας ετους 2017” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο “Βελτίωση και αναβάθμιση κτιρίων και χώρων στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Καρδίτσας” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 28. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτιωσεις υποδομων Δ.Ε Ιταμου” (εισ.: αντιδήμαρχος Κων. Ξυλομένος)
 29. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 με το νέο ΠΔ χρήσεων γης στο ΓΠΣ Καρδίτσας (εισ.: Φωτ. Μούστου)
 30. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 με το νέο ΠΔ χρήσεων γης στο ΣΧΟΟΑΠ Μητροπολης (εισ.: Φωτ. Μούστου)
 31. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αντιστοίχιση χρήσεων γης του ν.4269/2014 με το νέο ΠΔ χρήσεων γης στο ΣΧΟΟΑΠ Καμπου (εισ.: Φωτ. Μούστου)
 32. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στο Ο.Τ 435 (Κων. Τσανάκας) (εισ.: Σπ. Κουτσάφτης)
 33. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με επικαιροποίηση της υπ’αριθμ. 300/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μετατροπής εισφοράς χρήματος σε εισφορά σε γη (Λ. & Περσ. Ράγκου) (εισ.: Καικ. Βελεσιώτου)
 34. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Αικ. & Θ. Μπίτσιου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 35. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση καταβολής αποζημίωσης επικειμένων λόγω ρυμοτομίας (Ευθ. Μπίτσιου) (εισ.: Γ. Ζαρακότας)
 36. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρακτικού καταστροφής κινητών πραγμάτων (εισ.: Θ. Μαυραντζάς)
 37. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση σύμβασης μίσθωσης του υπ’αριθμ. Ι-25 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 38. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση συμβάσεων μίσθωσης των υπ’αριθμ. Ι-17 & Ι-18 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 39. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Ι-4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 40. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των υπ’αριθμ. Κ-3, Κ-4, Κ-5 & Κ-6 καταστημάτων των Λαϊκών Πολυκατοικιών (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 41. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση του υπ’αριθμ. Κ-12 καταστήματος της Δημοτικής Λαχαναγοράς (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 42. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τοπική Κοινότητα Μητρόπολης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 43. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου στον οικισμό Κούτσουρο της Τ.Κ Αμαράντου στην Ο.Τ.Ε Α.Ε για εγκατάσταση βάσης κινητής τηλεφωνίας (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 44. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνέχιση μίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου της ΤΚ Προδρόμου από την νόμιμη κληρονόμο και σύζυγο του αποβιώσαντα μισθωτή (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 45. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ Ζαϊμίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 46. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατάργηση ή μη δύο θέσεων κενωθέντων περιπτέρων και αποξήλωση κουβουκλίων (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 47. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 48. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών) (εισ.: αντιδήμαρχος Γ. Γούλας)
 49. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής τέλους ανανέωσης άδειας υπαίθριου εμπορίου (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 50. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο Τ.Α.Π (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 51. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή οφειλών από χρηματικό κατάλογο τελών και ΦΠΑ ύδρευσης της Τ.Κ Μυρίνης (εισ.: Κων. Κορκόντζελος)
 52. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση απολογισμού – ισολογισμού Κληροδοτήματος Βαλταδώρου έτους 2018 (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 53. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 54. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)
 55. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων για το Κληροδότημα Βαλταδώρου (εισ.: Ιω. Κατσαούνος)

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 18 Απριλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 22α Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 15:00 (άρθρο 3, παρ. 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου) για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα :

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Κωτσός Γεώργιος

2. Καθορισμός αριθμού θέσεων Μαθητείας  στα ΕΠΑ.Λ.  και ΙΕΚ  του Υπουργείου Παιδείας ,Έρευνας και Θρησκευμάτων, και στις ΕΠΑ.Σ. και ΙΕΚ, Ο.Α.Ε.Δ, κατά το σχολικό έτος 2019-2020 του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος  κ. Κωτσός Γεώργιος

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκδηλώσεων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

7.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού στις σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση με δημοπρασία του Αναψυκτηρίου στη θέση «Κάστρο» Φαναρίου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη δημοπράτηση για την υλοτόμηση συστάδων στο διακατεχόμενο δάσος της Τ.Κ. Δρακότρυπας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών 2020

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περ απευθείας εκμίσθωσης των αριθ. 8 και 9 καταστημάτων της δημοτικής αγοράς στο ΚΤΕΛ Α.Ε. Καρδίτσας

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατασταση ζημιων υποδομων δημου Μουζακιου» (Α.Μ: 04/18)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανορυξη αρδευτικης γεωτρησης στην Τ.Κ Μαγουλας» (Α.Μ: 19/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της Ειδικής Διαταγής Μείωσης Αμοιβής του αναδόχου, του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου «Υποδομες οικισμων Δ.Ε Ιθωμης» (Α.Μ: 03/19)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης του έργου «Κατασκευη υποδομων ορεινων οικισμων Δ.Ε Μουζακιου» (Α.Μ: 06/19)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευη υποδομων Δ.Ε Ιθωμης» (Α.Μ: 05/17)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκπόνησης  μελέτης του έργου «Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση V του άξονα προτεραιότητας : «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» του προγράμματος Φιλοδημος Ι με τίτλο «Ανέγερση νέου διδακτηρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου»

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιια Ελληνοπυργου» (Α.Μ: 3/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευη πλατειας στον κεντρικο οικισμο Οξυας» (Α.Μ: 14/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτιωση υποδομων στην ΤΚ Αγιου Ακακιου» (Α.Μ: 34/13)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Εκσυγχρονισμος παιδικης χαρας δημοτικης αγορας Μουζακιου» (Α.Μ: 16/16)

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης Δημόσιας  σύμβασης  έργου

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Posted on 16 Απριλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 18 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης   (21/3/2019).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης Γενικός Γραμματέας

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση του «2ου Εκπτωτικού Χωριού» (προκήρυξη, ημερομηνίες κλπ)

Εισηγητές: Ντενίσης Γεώργιος Πρόεδρος

 1. Συζήτηση και ενημέρωση , για τα αποτελέσματα της επιχορήγησης  από το ΕΒΕ της δράσης του Συλλόγου Ζαχαροπλαστών Καρδίτσας και τρόποι αξιοποίησης  των αποτελεσμάτων που δημιούργησε  αυτή η συνεργασία .

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος, Μέλος ΔΣ.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υπηρεσίες ελέγχου οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού) Επιμελητηρίου Καρδίτσας χρήσης 2018 από Ορκωτούς Λογιστές.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Οικονομικός Επόπτης.

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης Γεν. Γραμματέας

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμμόρφωση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Παπουτσής Ευριπίδης Γενικός Γραμματέας.

 1. Συζήτηση  και λήψη απόφασης για  ομάδα πρωτοβουλίας σύστασης  φορέα,  με στόχο την δημιουργία οργανωμένου  τουριστικού προϊόντος .

Εισηγητής: Κηρύκος Απόστολος, Μέλος ΔΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση Συλλόγων

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κων/νος   Οικονομικός Επόπτης

 1. Διάφορα

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Posted on 11 Απριλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την Τρίτη 16  Απριλίου 2019 και ώρα 19:00 με τα παρακάτω θέματα: Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία» : – για τη ρύπανση στον Ελασσονίτη και στον Τιταρήσιο ποταμό.

Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης :

Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 3ης και 4ης Συνεδρίασης έτους 2019 (Πρακτικό 3/28 03-2019 κ Πρακτικό 4/04-04-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Θέμα 2ο: Τροποποίηση προϋπολογισμών – πιστώσεων έργων ΠΔΕ Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 3ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευη ανωδομης κερκιδας γηπεδου «Παντελης Μαγουλας». Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 4ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κιλελέρ για τo έργo: « Υπογειοποιηση αγωγων αρδευσης δημου Κιλελερ».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατασταση αναδειξη θρησκευτικης κληρονομιας Π.Ε Τρικαλων-ιερου ναου Ταξιαρχων ΤΚ Ταξιαρχων Δ.Φαρκαδονας». Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 6ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατασταση αναδειξη θρησκευτικης κληρονομιας Π.Ε τρικαλων-ιερου ναου αγιας παρασκευης φλαμουλιου Τρικαλων».
Εισηγητής κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 7ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατασταση του τρουλου του παλαιου καθολικου της ιερας κοινοβιακης μονης παμμεγιστων ταξιαρχων στον αγιο γεωργιο νηλειας π.ε μαγνησιας».

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Ε.Λ.Κ.Ε. και του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας / Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας (Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας) με θέμα «Φυσικοχημικές & μικροβιολογικές εξετάσεις πόσιμου νερού – Αναλύσεις θαλασσινών νερών ακτών κολύμβησης – Νερών κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και ανάλυση δειγμάτων για ανίχνευση λεγεωνέλλας», διάρκειας είκοσι τεσσάρων μηνών (24 μήνες).
Εισηγητής: κα. Κολυνδρίνη Δωροθέα, Aντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Θέμα 9ο: Έγκριση συμμετοχής και υλοποίησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα κάτωθι Κοινοτικά Προγράμματα: Interreg Med-incrementa, interreg europe qualify & interreg europe- optiwamag.

Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 10ο: Χορήγηση Αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου σε Παραγωγούς Πωλητές.

Εισηγητής κ. Γακόπουλος Χρήστος Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Εμπορίου.

Θέμα 11ο: Πολιτιστικές- Αθλητικές εκδηλώσεις 2019 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
Εισηγητής κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 12ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2019 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μεταφορά νερού με κλειστό δίκτυο από τον ποταμό Καλέντζη στον ποταμό Σοφαδίτη» στον Δήμο Παλαμά Π.Ε. Καρδίτσας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

Θέμα 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας : «Υφιστάμενη Κτηνοτροφική Μονάδα δυναμικότητας 200 αγελάδων ελευθέρας βοσκής και 60 μόσχων πάχυνσης» στη θέση «Καρκατζή» στη Δ.Κ. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Εισηγητής: κ. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 05 Απριλίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 10η Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη ατόμων για πυροπροστασία
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση δημότη
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 34574/5-7-2018
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης δημότη
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση εκδηλώσεων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρακτικών για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων με μακροχρόνια μίσθωση
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης αγροτεμαχίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ανάθεσης στη ΔΕΔΔΗΕ
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί εκλογής υδρονομέων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τελών χρήσης σημείων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (παρόχθια) από το έτος 2019 και εφεξής στην Τ.Κ. Φαναρίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Πάντος Άγγελος
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της αριθμ. 14/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής: Πρόεδρος κ. Ρούσσα Ελένη
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον επανακαθορισμό των όρων μίσθωσης ακινήτου ΚΑΔ <<ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ>>
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου υλοποίησης Δημόσιων συμβάσεων έργων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημου Μουζακιου και ΔΕΥΑ Μουζακιου για την ενταχθείσα πράξη με τίτλο «Αντικαταστάσεις υδρεύσεων ΔΕ Παμίου», στην πρόσκληση II του προγράμματος Φιλοδημος Ι
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Οδοποιία οικισμού Καναλίων» (Α.Α.Τ.Π: 55/17)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στην Τ.Κ Μουζακίου» (Α.Α.Τ.Π: 28/17)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση V του άξονα προτεραιότητας :«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων για την δημιουργία ή αναβάθμιση στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Μουζακίου»
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Posted on 27 Μαρτίου 2019 by admin

Συνεδριάζει την Πέμπτη 28 Μαρτίου και ώρα 18.00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας με τα ακόλουθα θέματα προς συζήτηση:

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση»: – για τα προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις στον Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου.
Β) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:
Θέμα 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης έτους 2019 (Πρακτικό 2/27-02-2019) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.
Θέμα 2ο: Εισηγητική έκθεση επί της κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 3ο: Επιχορήγηση 2019 Συλλόγων ΑΜΕΑ Θεσσαλίας Π.Ε. Λάρισας.
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση προϋπολογισμών – πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Θέμα 5ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δήμου Λαρισαίων και Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Λάρισας για τo έργο: «Δημιουργια λειτουργια και διαχειριση πολυχωρου επιχειρηματικοτητας καινοτομιας και πολιτισμου».
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 6ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Αγιάς για τo έργo: «Επειγοντα εργα αμεσης αποκαταστασης Π.Ε Λαρισας απο την θεομηνια της 15ης ΕΩΣ 26ης Φεβρουαριου 2018».
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση της πράξης: «Επιχορηγηση του πανεπιστημιου θεσσαλιας για την μελετη γενετικης προδιαθεσης για καρκινο μαστου και ωοθηκων σε θεσσαλικο γυναικειο πληθυσμο».
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 8ο: Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Zαγοράς Μουρεσίου, για την υλοποίηση της πράξης : «Υδραυλικα εργα κλειστου δικτυου αρδευσης Δ.Δ Μακρυραχης και Δ.Δ Πουριου του Δημου Ζαγορας Μουρεσιου».
Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και υποβολή πρότασης στο ΠΑΑ 2014-2020 για την υλοποίηση της πράξης: «Κατασκευη, προσθηκη και συντηρηση θυροφραγματων στο Δημο Καρδιτσας».
Εισηγητής:  κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας
Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο ΠΑΑ 2014-2020 για την υλοποίηση της πράξης: «Εκσυγχρονισμος δικτυων αρδευσης σε δημοτικες κοινοτητες περιοχης αρμοδιοτητας ΤΟΕΒ Ταυρωπου».
Εισηγητής: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας
Θέμα 11ο: Έγκριση αθλητικών εκδηλώσεων για το έτος 2019 των Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων.
Εισηγητής: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.
Θέμα 12ο: Συμπληρωματική εισήγηση για έγκριση επιπλέον δαπάνης για πολιτιστικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Καρδίτσας και έγκριση πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2019 της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας.
Εισηγητής: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.
Θέμα 13ο: Πολιτιστικές & αθλητικές εκδηλώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας έτους 2019.
Εισηγητής: κ. Λιούπας Νικόλαος, Θεματικός Aντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας, Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης.
Θέμα 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης «Ποσειδών» [Κήποι Έβρου-Φλωροβούνι Θεσπρωτίας].
Εισηγητής: κ. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο ισχύος 250 kW» ιδιοκτησίας της “Βιοαεριο Κιλελερ ιδιωτικη κεφαλαιουχικη εταιρεια” στη θέση “Τρίφυλη ή Ποτιστικά” στην κτηματική περιφέρεια Κυπαρισσού του Δήμου Κιλελέρ της ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Εισηγητής: κ. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα Παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 999 kW, ιδιοκτησίας της εταιρείας «Βιοαεριο Κραννωνα ΙΚΕ» στη θέση «Καραέργια» της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής: κ. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.
Θέμα 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Καλονερίου», το οποίο προτείνεται να εγκατασταθεί στον οικισμό Καλονερίου του Δήμου Μετεώρων, της Π.Ε Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Εισηγητής: κ. Χαλέβας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Πολιτικής Γης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου

Posted on 21 Μαρτίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 26η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα πάνω στα παρακάτω θέματα:

  

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Μουζακίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με 5 ημερομίσθια για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Κωτσός Γεώργιος
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της προσφοράς για την μίσθωση του ακινήτου στη Λεπτοκαρυά Πιερίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Κληροδότημα Αθανασίου Ανδρέου»
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.  Κ. Τσιούμας Δημήτριος
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης προμηθειών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.  Κ. Τσιούμας Δημήτριος
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπής για τη διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πληγέντων από φυσικές καταστροφές
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.  Κ. Τσιούμας Δημήτριος
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ταμπάκου Μαρία
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση μίσθωσης του αριθμ. 4 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Σεισμοπλήκτων Μουζακίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την απευθείας εκμίσθωση των αριθμ. 8 και 9 καταστημάτων της δημοτικής Αγοράς Μουζακίου και συγκρότηση επιτροπής καθορισμού τιμήματος αυτών
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εξέταση αίτησης του Νακόπουλου Βασιλείου δημότη της Τ.Κ. Μαυρομματίου
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος
12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή δωρεάς και παραλαβής υδρογεωλογικής μελέτης για το έργο «Αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσαπουρνιά της κτηματικής περιφέρειας της Τ.Κ. Μαγούλας της Δ.Ε. Παμίσου του Δήμου Μουζακίου της Π.Ε. Καρδίτσας»
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Παναγόπουλος Γεώργιος
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη της Ειδικής Διαταγής Μείωσης Αμοιβής του αναδόχου, του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Μουζακίου – Καραϊσκάκη – Μαυροματίου»
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλλαβής έργων
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 065 με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, και έγκριση της μελέτης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Λυκείου Μουζακίου» με Α.Μ: 05/19
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μουζακίου»
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή
17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «Κατασκευή –Συντήρηση πεζοδρομίου οικισμού Μουζακίου» (Α.Μ: 13/15)
Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

Posted on 20 Μαρτίου 2019 by admin

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας με θέμα : «Απολογισμός πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας» και εισηγητή τον κ. Κων/νο Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00 μ.μ. Η συνεδρίαση θα γίνει στη νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στο Κτίριο της Περιφέρειας στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου.

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας

Posted on 19 Μαρτίου 2019 by admin

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καρδίτσας στις 21 Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην  αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου (Ηρώων Πολυτεχνείου 3, 3ος όροφος), με θέματα  ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

Θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης   (26/2/2019).
 2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πραγματοποίηση εκδηλώσεων για την τόνωση της τοπικής αγοράς, κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Εισηγητής: Εκίζογλου Σαράντης Β΄ Αντιπρόεδρος

 1. Συζήτηση – Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με δημιουργία «Φορέα Διαχείρισης Τουρισμού»

Εισηγητής: Ντενίσης Γεώργιος Πρόεδρος

 1. Ενημέρωση – Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να δρομολογηθούν εκ μέρους του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του νομού.

Εισηγητής: Κατσίκης Γεώργιος Μέλος ΔΣ

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της «11ης Διεθνούς Συνάντησης Σχολικών Χορωδιών Καρδίτσας» του «37ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καρδίτσας».

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος Οικονομικός Επόπτης

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της «Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Δυτικής Θεσσαλίας» για τη διοργάνωση φιλανθρωπικού τουρνουά.

Εισηγητής: Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος Οικονομικός Επόπτης

Διάφορα                                        

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031EC