Tag Archive | "Ισότητα"

Tags: , ,

Υπογραφή συμφώνου συνεργασίας ΥΠΕΣ και ΕΝΠΕ για θέματα Ισότητας Φύλων

Posted on 17 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Στην υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας για θέματα Ισότητας Φύλων προχώρησαν το Υπουργείο Εσωτερικών διά της αρμόδια υφυπουργού κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος δια του Προέδρου της, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 6ου τακτικού Συνεδρίου της ΕΝΠΕ.

Σκοπός του συμφώνου είναι η δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου για την υποστήριξη των θεμάτων που αφορούν την Ισότητα των Φύλων, αλλά και την έμφυλη βία, γίνεται πραγματικότητα.

Η πρωτοβουλία ανήκει στην Υπουργό Εσωτερικών Μαρίνα Χρυσοβελώνη η οποία με αφορμή το Νομοσχέδιο για την Ισότητα των Φύλων και την έμφυλη βία, το οποίο εισάγεται τις επόμενες ημέρες στην Βουλή θεωρεί ότι η εφαρμογή του νομοσχεδίου επαφίεται στη συνεργασία μεταξύ Υπουργείου και  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κώστας Αγοραστός αποδέχτηκε πλήρως την πρόταση και εκδήλωση τη βούληση του να υποστηρίξει την πρωτοβουλία συνεργασίας εκ μέρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού.

Οι  δράσεις του συμφώνου βασίζονται στους εξής τέσσερις άξονες :
α) τακτική εκπαίδευση στελεχών, υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού,
αλλά και εθελοντών των Περιφερειών, από το ΚΕΘΙ επάνω σε θέματα:  διαχείρισης
θεμάτων Ι.Φ. και έμφυλης βίας.

β) δημιουργία υπηρεσιών συμβουλευτικής (και ξενώνων φιλοξενίας, όπου είναι
εφικτό) – με πρότυπο καλής πρακτικής τα συμβουλευτικά κέντρα της ΓΓΙΦ – που,
εφόσον δημιουργηθούν με πρωτοβουλία κάποιας Περιφέρειας, θα λειτουργούν
υπό την εποπτεία των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας Φύλων.

Θα βρίσκονται σε δικτύωση με τις υπάρχουσες Δομές της ΓΓΙΦ και με το τηλεφωνικό
κέντρο 15900 που θα  προσαρμοστούν σε αυτή την δικτύωση.

γ) δημιουργία ομάδας εργασίας με τη ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ για την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από Ε.Ε. και όχι μόνο, με σκοπό την εκπόνηση και εφαρμογή περιφερειακών προγραμμάτων για θέματα Ισότητας Φύλων

δ) λειτουργία υπηρεσιών προώθησης γυναικείας απλής ή συνεργατικής/κοινωνικής
επιχειρηματικότητας υπό τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας Φύλων, με στόχο την πληροφόρηση, την επίλυση προβλημάτων γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν (ειδικά οι γυναικείες ΚΟΙΝΣΕΠ), την διεξαγωγή ενημερωτικών τοπικών σεμιναρίων ενθάρρυνσης, την λειτουργία τοπικών εκθέσεων γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ ανά μήνα ή μόνιμων εκθετηρίων γυναικείων ΚΟΙΝΣΕΠ σε τυχόν αναξιοποίητα ακίνητα.

Comments (0)

Tags: , ,

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων

Posted on 17 Μαΐου 2018 by admin

Επίσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γρηγόρη Παπαχαραλάμπους, πραγματοποίησε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων κ. Φωτεινή Κούβελα. Κατά τη συνάντηση τονίστηκε η καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Γενικής Γραμματείας Ισότητας. Ο κ. Παπαχαραλάμπους είχε την ευκαιρία να την ενημερώσει για την πολύπλευρη δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και για τις δράσεις και τις πολιτικές της στον τομέα της ισότητας. Μεταξύ αυτών:

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτικών ισότητας που προωθούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανταποκρίθηκε με ταχύτητα και εξασφάλισε την συνέχιση λειτουργίας όλων των δομών που με επιτυχία λειτουργούσαν στα διοικητικά της όρια.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» εντάχθηκαν οι κάτωθι δομές:

– «Λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Βόλου», προϋπολογισμού 402.594 € με δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας το Δήμο Βόλου.

– «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στην Θεσσαλία / Δήμος Τρικκαίων», προϋπολογισμού 232.500 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Τρικκαίων.

– «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο / Συμβουλευτικό Κέντρο Λάρισας», προϋπολογισμού 263.550 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕ.Θ.Ι.)

– «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Λαρισαίων», προϋπολογισμού 490.926 € με Δικαιούχο και Φορέα Λειτουργίας τον Δήμο Λαρισαίων.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε η ένταξη των 4 πράξεων στο Πρόγραμμα με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Η χρηματοδότηση αφορά στην συνέχιση της λειτουργίας για τρία έτη των Συμβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας για την καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών που χωροθετούνται στην Θεσσαλία και περιλαμβάνονται στο Δίκτυο εξήντα μία (61) Δομών πανελλαδικής κάλυψης για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, χρηματοδοτήθηκαν κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 και για τις οποίες πραγματοποιήθηκε Μελέτη Αποτίμησης της λειτουργίας τους από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

Η λειτουργία των συγκεκριμένων Κέντρων θα γίνει με αντίστοιχους όρους ως προς το προσωπικό τους και τις μη μισθολογικές δαπάνες τους με αυτούς της λειτουργίας τους στην περίοδο 2007-2013. Οι Ξενώνες Φιλοξενίας στοχεύουν στην παροχή φιλοξενίας, ασφάλειας, ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης στις γυναίκες – θύματα βίας και στα παιδιά τους, στην διευκόλυνση στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας, όταν απαιτείται, καθώς και στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική με παραπομπή τους στα Συμβουλευτικά Κέντρα.

 

Ωφελούμενες από την παρέμβαση είναι οι γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή / και πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.). Στην περίπτωση των Ξενώνων Φιλοξενίας ωφελούμενοι είναι και τα παιδιά των γυναικών θυμάτων βίας. Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται κατ’ αρχήν περιορισμός ως προς τη γεωγραφική προέλευση των ωφελουμένων γυναικών.

Η ένταξη των πράξεων στο ΠΕΠ Θεσσαλίας, έρχεται σε συνέχεια συνεργασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και τις υπηρεσίες συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, έχοντας ολοκληρώσει και τη διαβούλευση που προβλέπεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στόχευσης του Προγράμματος και ειδικότερα του Θεματικού Στόχου 9 που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. .

Τέλος η Περιφέρεια Θεσσαλίας προέβη στο σύνολο των προσκλήσεων των Κέντρων Κοινότητας (προβλέπονται 25 δομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καλύπτοντας όλους τους ΟΤΑ της επικράτειάς της) τα οποία εκτός όλων των άλλων θα υποστηρίξουν την δικτύωση όλων των δομών Ισότητας (τυπικών και άτυπων) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της βίας και των διακρίσεων των γυναικών στην περιοχή τους.

Οι αποφάσεις ένταξης πρόκειται να εκδοθούν στις αρχές του 2017 και η υλοποίηση των Κέντρων προβλέπεται να είναι σε πλήρη ανάπτυξη από το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Πρόσφατα μάλιστα εγκαινιάστηκε στην Καρδίτσα Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  «Επιχορήγηση του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας για τη λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία».

Πρόσκληση α/α 019: «Κέντρα Κοινότητας».

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουργία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με την ονομασία «Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας παρών στην ημερίδα Φύλο και Εκπαίδευση

Posted on 23 Απριλίου 2018 by admin

Το Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας απέδειξε για άλλη μία φορά τον πολυδιάστατο ρόλο του αφενός στην εκπαίδευση των μαθητών του και αφετέρου στα πνευματικά δρώμενα της πόλης, συμμετέχοντας με εισηγήσεις μαθητών στην ημερίδα «Φύλο και Εκπαίδευση». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με  το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας. Σκοπός της  ήταν h ανάδειξη της πολυεπίπεδης συναρμογής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη και η αναγκαιότητα  εισαγωγής του στην εκπαίδευση, ως βασικού ερμηνευτικού εργαλείου στην προώθησης της έμφυλης ισότητας, της  δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρξαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από επιστήμονες, εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς με αντικείμενο την έμφυλη ισότητα στο σχολικό περιβάλλον και προτάσεις για την προώθησή της μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας συμμετείχαν με το θέμα «Έμφυλες αναπαραστάσεις στα σχολικά εγχειρίδια των φυσικών και των θεωρητικών επιστημών». Ερεύνησαν και ανέδειξαν για το πως εμφανίζονται τα δύο φύλα στα σχολικά βιβλία της βιολογίας, της χημείας, της φυσικής, της γλώσσας και της ιστορίας. Τα συμπεράσματα ήταν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έμφυλα στερεότυπα και έμμεσα γίνονται διακρίσεις σε βάρος του γυναικείου φύλου και μερικές φορές εναντίον του ανδρικού. Μέσα από την εικονογράφηση κυρίως των βιβλίων αναπαράγεται το μοντέλο π.χ. του δυναμικού άνδρα και της παθητικής γυναίκας και άλλα στερεότυπα και κοινωνικοί χαρακτηρισμοί των δύο φύλων που έχουν παγιωθεί εδώ και αιώνες. Υπάρχουν όμως και θετικά στοιχεία, όπως η τάση εξισορρόπησης της γυναικείας παρουσίας σε σχέση με τον άνδρα. Σ’ αυτό το σημείο, ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι μαθητές παρουσίασαν πίνακες με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία για τη συχνότητα εμφάνισης των δύο φύλων στα προαναφερόμενα βιβλία. Οι συμμετέχοντες μαθητές ήταν οι Δημήτρης Αγατιανός, Τριανταφυλλιά Αθανασίου, Άννα Βασιλοπούλου, Αφροδίτη Βήτου, Μαρία Γεωργίου και Θεοδώρα Κατσαβού, ενώ  παρών ήταν και ο εμψυχωτής τους, ο φιλόλογος, υποδιευθυντής του σχολείου κ. Ευθύμιος Κουφογιάννης. Την ευθύνη της διαδικασίας του συντονισμού είχε η κ. Γεωργία Καραγιάννη, καθηγήτρια αγγλικών και υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της β/θμιας.

Την ημερίδα παρακολούθησαν, ο διευθυντής β/θμιας εκπ/σης κ. Μιχ. Παπανούσκας, σχολικοί σύμβουλοι και στελέχη της εκπαίδευσης, ο διευθυντής του Μουσικού Σχολείου κ. Γ. Λίτσιος, διευθυντές σχολείων και εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνάντηση του Δημάρχου Καρδίτσας με την Γενική Γραμματέα Ισότητας

Posted on 20 Απριλίου 2018 by admin

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Καρδίτσας όπου είχε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Φώτη Αλεξάκο πραγματοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής 20/4 η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων  κ. Φωτεινή Κούβελα στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην πόλη μας για την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του “Κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο Θεσσαλίας” του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η βουλευτής κ. Χρυσούλα Κατσιαβριά, η Αντιπρόεδρος του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας κ. Σωτηρία Μπακαλάκου, η υπεύθυνη του Κ.Γ.Κ .κ. Καίτη Βελεσιώτου και το στέλεχος της Γ.Γ.Ι.Φ. κ. Εύα Σπαθάρα.

Ο κ. Αλεξάκος ευχαρίστησε την κ. Κούβελα για την καθοριστική συμβολή της στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη λειτουργία του συμβουλευτικού κέντρου, μια δομή που  λειτουργεί από το 2003 στον οργανισμό του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας, που πλέον συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο Δομών για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και επιτεύχθηκε η ένταξη της σχετικής πράξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Κων. Αγοραστού.

Με την ευκαιρία της συνάντησης ο κ. Αλεξάκος και οι κ.κ. Μπακαλάκου και Βελεσιώτου ενημέρωσαν αναλυτικότερα την κ. Κούβελα για την πολύπλευρη δράση του Κέντρου Γυναικών Καρδίτσας που αποτελεί, όπως τόνισαν, μια πρωτοποριακή δομή σε επίπεδο χώρας και αξίζει να στηριχθεί σε μόνιμη βάση και από την Πολιτεία πέρα από το Δήμο που το κάνει όλα αυτά τα χρόνια καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του.

Comments (0)

Tags: , ,

Ημερίδα με θέμα: Φύλο και εκπαίδευση

Posted on 20 Απριλίου 2018 by admin

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε συνεργασία με  το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας, σας προσκαλούν στην Ημερίδα που συνδιοργανώνουν στην Καρδίτσα, με τίτλο:   «Φύλο και εκπαίδευση»

Η Ημερίδα απευθύνεται στα στελέχη της εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές και  μαθήτριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης και στο ευρύτερο κοινό.

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη της πολυεπίπεδης συναρμογής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη και η αναγκαιότητα  εισαγωγής του στην εκπαίδευση, ως βασικού ερμηνευτικού εργαλείου στην προώθησης της έμφυλης ισότητας, της  δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι επιμέρους  στόχοι της Ημερίδας προσδιορίζονται ως εξής:

  • η ανάδειξη της πολυεπίπεδης σχέσης Φύλου και Εκπαίδευσης
  • η αναγνώριση της αναγκαιότητας διάχυσης της οπτικής του φύλου στην εκπαιδευτική πράξη
  • η παρουσίαση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών και δράσεων για ζητήματα Φύλου και έμφυλης ισότητας
  • η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονέων-κηδεμόνων, των μαθητών και μαθητριών, καθώς και η συμμετοχή τους σε δράσεις  που άπτονται ζητημάτων έμφυλης ισότητας.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στην αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης Καρδίτσας, Β. Τζέλλα και Βασιαρδάνη, 4ος όροφος, ώρες 09:30 – 13:30.

Στους συμμετέχοντες και στις συμμετέχουσες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Π. Βράντζα : Ισότιμη μεταχείριση εργαζομένων γυναικών

Posted on 19 Οκτωβρίου 2016 by admin

Σύμφωνα με το νόμο, στο δημόσιο τομέα χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές 2 μήνες (8 εβδομάδες) πριν, και 3 μήνες (12 εβδομάδες) μετά από τον τοκετό. Συνολικά, δηλαδή, 5 μήνες (20 εβδομάδες). Σε περίπτωση, δε, τρίτου τέκνου η άδεια μετά τον τοκετό καθίσταται πεντάμηνη, δηλαδή  ανέρχεται συνολικά (πριν και μετά τον τοκετό) στους 7 μήνες (28 εβδομάδες). Εξάλλου, ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου στον δημόσιο τομέα μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ανά ημέρα έως την ηλικία των 2 ετών του παιδιού, και κατά μία (1) ώρα όταν το παιδί θα είναι στην ηλικία των 2 έως 4 ετών. Εναλλακτικά, αντί για την μείωση του ωραρίου, η εργαζόμενη μητέρα μπορεί να επιλέξει άδεια ανατροφής με πλήρεις αποδοχές για 9 μήνες (36 εβδομάδες). Τέλος, έχει την δυνατότητα να αιτηθεί αδείας άνευ αποδοχών έως δύο (2) έτη και έως την ηλικία των 6 ετών του παιδιού.

Στον ιδιωτικό τομέα, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (μισθωτή εργασία ή σύμβαση «με μπλοκάκι»), η συνολική άδεια που δικαιούνται οι εργαζόμενες μητέρες είναι 17 εβδομάδες. Από την εν λόγω συνολική άδεια, 56 ημέρες (δηλαδή 8 εβδομάδες) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού, ενώ οι υπόλοιπες 63 ημέρες (δηλαδή 9 εβδομάδες) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες. Όσον αφορά, δε, την ενδεχόμενη μείωση ωραρίου, οι εργαζόμενες δικαιούνται για 9 εβδομάδες μείωση κατά μία (1) ώρα ανά ημέρα, ή, μετά από συμφωνία με τον εργοδότη, δύο (2) ώρες ανά ημέρα για 12 μήνες και μία (1) ώρα ανά ημέρα για 18 μήνες. Προβλέπεται επίσης ένα επίδομα (ειδική παροχή) μητρότητας από τον ΟΑΕΔ (βλ. ΚΕΦ Β. της με αριθμ. 33891/606/08 Υ.Α., άρθρο 142 Ν. 3655/2008).

Τέλος, όσον αφορά τις γυναίκες ελεύθερους επαγγελματίες, δεν προβλέπεται κανένα επίδομα ή άλλη (αντίστοιχη ή ανάλογη) παροχή αναφορικά με την ανατροφή τέκνου (πλην του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, επιδόματος τοκετού από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο).

Σημειωτέον ότι το ανωτέρω θέμα συνδέεται άρρηκτα και με το δημογραφικό πρόβλημα στην Χώρα μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, κατά τη διάρκεια του 2015 καταγράφηκε μείωση του πληθυσμού κατά 6‰ (από 10,858 εκατ. σε 10,793 εκατ.). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα καταγράφηκαν μόλις 8,5 γεννήσεις ανά 1.000 κατοίκους, ενώ καταγράφηκαν 29.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, καταλήγοντας σε μια αρνητική φυσική αλλαγή του πληθυσμού κατά 2,7‰ (σε αντίθεση, για παράδειγμα με την Ιρλανδία, όπου οι γεννήσεις ξεπέρασαν κατά 7,7‰ τους θανάτους).

Είναι προφανές ότι με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, θα πρέπει να επανεξετασθεί η ισχύουσα δημογραφική πολιτική, και κυρίως να ληφθούν επειγόντως εξειδικευμένα μέτρα υπέρ των νέων ζευγαριών (αναφορικά με την κατοικία, την επιδότηση παιδιών, τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και τις γονεϊκές άδειες, ιδίως δε τις άδειες λόγω μητρότητας για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο οποιασδήποτε μορφής εργασιακής σχέσης), μέτρα τα οποία, βεβαίως, να επαληθεύονται διαρκώς ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην πράξη.

            Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται, και με ποιόν τρόπο, να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες / αλλαγές του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ώστε να αποκατασταθεί η ισονομία μεταξύ των εργαζόμενων γυναικών, ανεξάρτητα από το είδος, τον φορέα, ή την σχέση εργασίας τους;

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Επιμορφωτικό σεμινάριο από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Posted on 02 Μαρτίου 2016 by admin

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης) διοργανώνει το Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 Επιμορφωτικό Σεμινάριο στην πόλη της Καρδίτσας, στο ξενοδοχείο Kierion, Μπλατσούκα 22 και Βάιου Τζέλλα, Καρδίτσα.

Τo ΚΕΘΙ, μετά την ολοκλήρωση του Έργου«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πολιτικής» -λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των γυναικών που επιμορφώθηκαν αλλά και την ανάγκη συμμετοχής ενδιαφερομένων γυναικών που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια που υλοποιήθηκαν- αποφάσισε τη συνέχιση αντίστοιχων επιμορφωτικών δράσεων.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο στην πόλη της Καρδίτσας υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Αποκεντρωμένες δράσεις για την ευαισθητοποίηση αιρετών ή υποψηφίων γυναικών σε θέματα ισότητας και φύλουσε όλη τη χώρα» και χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΚΕΘΙ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Καλούμε όλες τις γυναίκες που ενδιαφέρονται να μπουν δυναμικά στον πολιτικό στίβο και να διεκδικήσουν θέσεις πολιτικής ευθύνης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να δηλώσουν άμεσα συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα συμμετοχής, εδώ: http://goo.gl/QDIcvN

Το Πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Έργου www.gynaikes-politiki.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Έργου ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κ. Πόλυ Κατσαργύρη στο 210 3898009 (ημέρες Τρίτη και Τετάρτηκαι ώρες 11.30 π.μ – 14.30 μ.μ.). Τις υπόλοιπες ημέρες μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω e-mail στο kethi@gynaikes-politiki.gr

 

Comments (0)

Αύγουστος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31EC