Tag Archive | "Κάδοι"

Tags: , ,

Ενημέρωση για τους υπόγειους κάδους

Posted on 13 Δεκεμβρίου 2018 by admin

Ενημερώνονται οι δημότες οτι λόγω βλάβης του γερανοφόρου οχήματος που πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών από τους υπόγειους κάδους που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, η Υπηρεσία Καθαριότητας τοποθέτησε προσωρινά συμβατικούς κάδους στις αντίστοιχες θέσεις για χρήση από τους περίοικους κατοίκους και επαγγελματίες. Παράλληλα σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΚ προχώρησε στο πλύσιμο των υπόγειων κάδων και των θέσεων τους.

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα επαναλειτουργήσει με την επισκευή του γερανοφόρου οχήματος.

Comments (0)

Tags: , ,

Κλαδοτεμαχιστή και οικιακούς κάδους κομποστοποίησης παίρνει ο Δ. Καρδίτσας

Posted on 19 Οκτωβρίου 2018 by admin

Στην καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος αναμένεται να συμβάλει η χρήση του κλαδοτεμαχιστή που πρόκειται να προμηθευτεί το επόμενο διάστημα ο Δήμος Καρδίτσας. Ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η οικιακή κομποστοποίηση που εφαρμόζεται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια ο Δήμος θα προμηθευθεί και θα διαθέσει στους δημότες 500 ειδικούς κάδους .

Με την απόφαση που υπέγραψε στις 15/10 η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής κ. Ευγ. Φωτονιάτα  εντάχθηκε στο Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” η σχετική Πράξη “Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή και οικιακών κάδων κομποστοποίησης Δήμου Καρδίτσας”  με προϋπολογισμό 111.600€

Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ενός κλαδοτεμαχιστή, ρυμουλκούμενου σε όχημα έλξης ή προσαρμοζόμενου στο εμπρόσθιο μέρος φορτηγού που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σταθερός. Σκοπός της  προμήθειας μηχανήματος θρυμματισμού είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος σε κοινόχρηστους χώρους περιλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από αποκομιδή καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού (θρύμμα ξύλου) για την παραγωγή mulch, compost ή για την υποκατάσταση στερεών ορυκτών καυσίμων για τις ανάγκες θέρμανσης δημοτικών κτιρίων.

Επίσης αφορά την προμήθεια 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης που θα διανεμηθούν σε αντίστοιχο αριθμό δημοτών και θα συνοδεύονται από ειδικό αναδευτήρα και σταθεροποιητή ph, την ενημέρωση των δημοτών που θα χρησιμοποιήσουν τους κάδους για τα οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης, αλλά και τον τρόπο χρήσης των κάδων και του παραγόμενου κομπόστ και την παρακολούθηση από την Υπηρεσία Πρασίνου της σωστής χρήσης των κάδων.

Οι στόχοι-οφέλη που προκύπτουν από τη λειτουργία της οικιακής κομποστοποίησης είναι :

  • Μείωση αποβλήτων.
  • Προστασία δημόσιας υγείας.
  • Εμπλουτισμός εδάφους.
  • Εξοικονόμηση χρημάτων.
  • Κοινωνικά οφέλη.

Σημειώνουμε ότι στο Δήμο Καρδίτσας έχουν ήδη δοθεί σε δημότες και χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία 85 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Πως είναι κρίμα να σαπίζουν αχρησιμοποίητοι οι νέοι Κάδοι Απορριμμάτων

Posted on 08 Οκτωβρίου 2018 by admin

O Δήμος Μουζακίου προ τριετίας  περίπου  προχώρησε σε αναβάθμιση !του συστήματος διαχείρισης των Δημοτικών απορριμμάτων με την προμήθεια νέων κάδων, με χρηματοδότησητου Πράσινου Ταμείου, Προυπολογισμού 120.000,00€(Φ/Α),παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή  παραδέχονταν ,<<..ότι,  με τις υπηρεσίες και το προσωπικό που διαθέτει δεν μπορείναφέρει  εις  πέρας!!!το έργο της  αποκομιδής  των στερεών αποβλήτων(απορριμμάτων)..!!>>

Σήμερα διαπιστώνεται  ότι,  οι απαραίτητοι  για την αναβάθμιση  κάδοι ,παραμένουν για χρόνια αχρησιμοποίητοι,στονακάλυπτο χώρο του Αμαξοστασίου και του Κτηνιατρείου Μουζακίου.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα  ο  Δήμος  Μουζακίου  είχε εξαγγείλει την τοποθέτηση 27 κάδωνανακύκλωσης γυαλιού (βρίσκουμε ελάχιστους), την προμήθεια (4) ημιυπόγειων  κάδων απορριμμάτων (δεν τους  βρίσκουμε πουθενά) και (150) πλαστικών κάδων κομποστοποίησης γιατί όπως έλεγαν οι αρμόδιοι, << η διαχείριση των αποβλήτων έχει δύο πυλώνες , τηνανακύκλωση και την μείωση τουόγκου και του βάρουςτων απορριμμάτωνπου μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ κάτιπου συνεπάγεται μείωση του κόστους  μεταφοράς  για τον Δήμο>>

Σήμερα δυστυχώς διαπιστώνεται ότι,οι ποσότητες των παραγομένων  στερεών αποβλήτων αλλά και  το κόστος  αποκομιδής απορριμμάτων για το Δήμο Μουζακίου κατά τα έτη 2015 και 2016παρά τις εκ του αντιθέτου εξαγγελίες, βαίνει συνεχώς αυξανόμενο!!!3.910/tn/έτος/213.000,00€, 3958/tn/έτος/213.000,00€ (Σχετ. Προγρ. Συμβ.)

Στην ανακύκλωση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας  2014-2016 (Φ/Α)  ο Δήμος Μουζακίου <<έχει πολύ καλή σειρά >>!! με 13.122 μόνιμους  κατοίκους/199 τόνους/έτος  και 15,14Kg/μόνιμο κάτοικο,  γι αυτό και το κόστος  για τη λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης  Απορρίμματα-Ανακύκλωση βαίνει διαρκώς αυξανόμενογια  01-02-03/2016-2017-2018/35.335€-35.404€-36.151€.(Φ/Α Σχετ. Χ.Ε.Π ). Ελπίζει όμως για πρωτιά εγκρίνοντας (στα χαρτιά) ,<<υλοποίηση προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Μουζακίου!!!>> (Απόφ. ΔΣΜ 44/2018) .

Αγαπητοί Πολίτες

Κανένα πρόγραμμα ανακύκλωσης  και  καμία εξαγγελία  μείωσης  του όγκου και του βάρους  των αποβλήτων  δεν μπορεί  να πετύχει εάν δεν  ευαισθητοποιηθούν  περιβαλλοντικά οι  Δημότες .

Μείωση δεν θα γίνει επίσης, όσο κι  αν  προσπαθούν  τα  συμπαθητικά τετράποδα ζωάκια  να μειώσουν  τα απόβλητα τρώγοντάς  τα ,  δυστυχώς  δεν  γίνεται  τίποτα .

Όπως τίποτα  σχετικό  δεν θα γίνει  και με την  πανάκριβηαν είναι αλήθεια (εμείς  δεν το πιστεύουμε),<<ανάθεση παροχής υπηρεσιών έρευνας & συμβουλευτικών υπηρεσιών  για την περιγραφή εννοιών!!! και ανάδειξη του Δήμου Μουζακίου ως έξυπνη Πόλη!!!!!,  δαπάνης 24.000,00€ με τη διαδικασία της απευθείας  ανάθεσης>>!!!!

Επειδή  όμως  για  τις  έξυπνες  ιδέες  και  έννοιες (χωρίς δαπάνη), οι  αυτοδιοικητικοί  θα κριθούν στο μέλλον.

Η μόνη κατά  την  άποψή  μας  λύση είναι  η Διαχείριση  Ευφυών Συστημάτων  Αποβλήτωνμε καλύτερηκαταναλωτική συμπεριφορά και ανακύκλωση και  με απαίτηση να επεκταθεί η διάρκεια ζωής των προϊόντων και των ανακυκλώσιμων υλικών  για την προστασία των φυσικών πόρων.

Μονόδρομος για το Δήμο Μουζακίου η κυκλική οικονομία στη διαχείριση των απορριμμάτων.-

 

Για την  Περιβαλλοντική  και  Οικολογική Παρέμβαση Τσιρογιάννης  Ε.   Γιώτης Λ.   Βασιλάκος  Α.

Comments (0)

Tags: , ,

Έκαψαν κάδους στο Μουζάκι

Posted on 12 Ιανουαρίου 2018 by admin

Η επιδημία των καμένων κάδων έχει χτυπήσει και το Δήμο Μουζακίου με συνέπεια προχθές βράδυ απρόσεκτοι δημότες να ρίξουν στάχτες με κάρβουνα  σε κάδους σκουπιδιών με συνέπεια να πάρουν φωτιά και να καούν ολοσχερώς.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Καλιώρας κάνει έκκληση σ’ όλους τους δημότες να είναι προσεκτικοί με τις στάχτες που εναποθέτουν στους κάδους και κυρίως να είναι βέβαιοι πως αυτές δεν περιέχουν μέσα τους αναμμένα κάρβουνα, τα οποία στη συνέχεια αποτελούν την αιτία να πάρουν φωτιά οι κάδοι.

Επιπλέον ο κ. Καλιώρας ζήτησε από τους δημότες να διαφυλάξουν τη δημοτική περιουσία που αποτελεί και περιουσία του καθενός πολίτη του Δήμου Μουζακίου

Comments (0)

Tags: , ,

Τους πρώτους κάδους κομποστοποίησης διέθεσε δωρεάν σε δημότες ο Δ. Μουζακίου

Posted on 04 Ιανουαρίου 2017 by admin

Στη διανομή των πρώτων κάδων κομποστοποίησης προχώρησε ο Δήμος Μουζακίου στους πρώτους 50 δημότες που έκαναν τη σχετική αίτηση, με στόχο να προωθήσει την οικιακή κομποστοποίηση και να μειώσει ακόμη περισσότερο τα απορρίμματα που καταλήγουν στον πράσινο κάδο.

Ο Δήμος Μουζακίου έχει ήδη προμηθευτεί 140 κάδους κομποστοποίησης (με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και από την ΠΑΔΥΘ)

Οι αιτήσεις των δημοτών για δωρεάν χορήγηση των ειδικών κάδων της κομποστοποίησης έχουν ξεκινήσει εδώ και μερικές μέρες και τώρα που συμπληρώθηκαν οι πρώτες 50 αιτήσεις ξεκινά η διανομή τους, ενώ παράλληλα το γραφείο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Γκινή εξακολουθεί να δέχεται αιτήσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των διαθέσιμων κάδων. Αιτήσεις επίσης οι δημότες των δημοτικών ενοτήτων Παμίσου και Ιθώμης μπορούν να υποβάλλουν και στα δημαρχεία Αγναντερού και Φαναρίου.

Ο Δήμος Μουζακίου θα διαθέσει ικανό αριθμό κάδων κομποστοποίησης τόσο στα σχολεία για το μάθημα του περιβάλλοντος όσο και στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου

Στο μεταξύ ο Δήμος Μουζακίου έχει προμηθευτεί και τοποθέτηση ειδικούς κώδωνες για τη συλλογή των γυάλινων συσκευασιών δημιουργώντας έτσι μία ακόμη γραμμή στην ανακύκλωση δίπλα στους μπλε κάδους που δέχονται πλέον χαρτί, πλαστικό και μέταλλα.

«Διαθέτουμε  από σήμερα τους πρώτους κάδους κομποστοποίησης στους δημότες μας έχουν υποβάλλει τη σχετική αίτηση ώστε να ξεκινήσει το πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης που υλοποιούμε σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ.

Οι δημότες μας που θα πάρουν τον κάδο θα ενημερωθούν αναλυτικότερα για τον τρόπο διαχείρισης των βιοαποδομήσιμων και τον τρόπο χρήσης των κάδων, από ειδικούς συνεργάτες που έχουν προσληφθεί γι’ αυτό το σκοπό από την ΠΑΔΥΘ.

Η παρακολούθηση των δημοτών για την ορθή χρήση του κάδου θα είναι διαρκής και όσοι δεν τον διαχειρίζονται σωστά θα τους αφαιρείται για να δοθεί σε επόμενους.

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας προσπαθεί διαρκώς να αναβαθμίσει το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη μείωση των σκουπιδιών που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Ήδη εκτός από την κλασική γραμμή της ανακύκλωσης που ήδη λειτουργεί, τοποθετήσαμε κώδωνες για τις γυάλινες συσκευασίες, ενώ τώρα με τη διανομή των κάδων ξεκινάμε και την εφαρμογή της οικιακήςκομποστοποίησης. Εδώ να σημειώσουμε πως όσες προσπάθειες και αν καταβάλλει ο Δήμος, αν οι δημότες μας δεν συνεργαστούν το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό. Έτσι παρακαλούμε όλους τους δημότες μας να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας για ένα καθαρότερο δήμο και να μας βοηθήσουν στην προσπάθεια που καταβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκινής τόνισε: «Προσπαθούμε σκληρά να έχουμε το Δήμο Μουζακίου καθαρό και κυρίως να πηγαίνουμε τις λιγότερες δυνατές ποσότητες απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ. Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια των δημοτών μας τόσο το πρόγραμμα της οικιακής κοπμοστοποίησης, όσο και εκείνο της ανακύκλωσης θα αποδώσουν στο μέγιστο βαθμό. Εμείς ως υπηρεσία είμαστε στη διάθεση όλων των δημοτών μας για ενημέρωση και βοήθεια όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο»

 

Comments (0)

Tags: , ,

Διανομή κάδων κομποστοποίησης στο Δ. Μουζακίου

Posted on 30 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Ο Δήμος Μουζακίου προωθώντας την οικιακή κομποστοποίηση με στόχο την ορθότερη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων θα  διανείμει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους δημότες τους πρώτους πενήντα κάδους οικιακής κομποστοποίησης.

Η διανομή των κάδων κομποστοποίησης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Ιανουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι, στον αύλειο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου με παράλληλη εκδήλωση εξιδεικευμένης ενημέρωσης για την ορθή χρήση τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της κομποστοποίησης.

«Ο Δήμος μας σταθερός στην κατεύθυνση της ανακύκλωσης και μείωσης των απορριμμάτων προωθεί διαρκώς σχετικές δράσεις. Σ΄αυτό το πλαίσιο και με αρωγό την ΠΑΔΥΘ και το Πράσινο Ταμείο,  προχωράει  στην πρώτη δωρεάν διανομή οικιακών κάδων κομποστοποίησης και σύμφωνα με το σχεδιασμό θα ακολουθήσει και περαιτέρω διανομή κάδων στους ενδιαφερόμενους δημότες.

Καλούμε όλους τους δημότες μας, να ενισχύσουν την προσπάθειά μας για έναν καθαρότερο Δήμο, αξιοποιώντας τη δυνατότητα της συγκεκριμένης  δράσης, για οικιακή κομποστοποίηση και μείωση των οικιακών βιοδιασπώμενων απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίουκ.ΓεώργιοςΚωτσός.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κώδωνες ανακύκλωσης γυαλιού τοποθέτησε ο Δ. Μουζακίου

Posted on 09 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Νέες δράσεις ανακύκλωσης προωθεί ο Δήμος Μουζακίου που ξεκίνησε την τοποθέτηση ειδικών κάδων συλλογής γυάλινων συσκευασιών. Οι κώδωνες έρχονται να προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες μπλε κάδους της ανακύκλωσης δημιουργώντας μία ακόμη γραμμή στην ανακύκλωση.

Έτσι τοποθετήθηκαν 27 μπλε κώδωνες γυάλινων συσκευασιών, εμβαθύνοντας το διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών και πλέον στους παλαιούς μπλε κάδους της ανακύκλωσης θα μπαίνουν τα χάρτινα, τα πλαστικά και μεταλλικά απορρίμματα.

Η τοποθέτηση των κάδων έγινε με ευθύνη της αντιδημαρχίας Καθαριότητας και δόθηκε προτεραιότητα σε σημεία όπου υπάρχουν επιχειρήσεις διασκέδασης και ξενοδοχεία με  μεγάλη παραγωγή ποσότητας ανακυκλώσιμο γυαλιού.

Μέσω των  ειδικών κωδώνων γυαλιού προσδοκάται η αποφυγή πρόσμιξης του γυαλιού µε άλλα υλικά, η αξιοποίηση των γυάλινων συσκευασιών στην ανακύκλωση και η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς για τον Δήμο.

Η αποκομιδή και η μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού θα πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) υπό την εποπτεία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειες αναβάθμισης του συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη μείωση των σκουπιδιών που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ.

Έτσι μετά την οικιακή κομποστοποίηση και τη δωρεάν διάθεση κομποστοποιητών στους δημότες μας προχωράμε στην τοποθέτηση 27 κωδώνων συγκέντρωσης γυαλιού σε επιλεγμένα σημεία μεγάλης παραγωγής γυάλινων μπουκαλιών και απορριμμάτων.

Ήδη πάρα πολλοί συμπολίτες μας εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση κάδων κομποστοποίησης προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και σύντομα ο Δήμος μας θα καλέσει την πρώτη ομάδα των ενδιαφερομένων προκειμένου να τους διαθέσει τους κάδους, ενώ θα συνεχίζονται παράλληλα οι αιτήσεις προκειμένου να συμπληρωθούν οι 140 διαθέσιμοι κάδοι» δήλωσε ο δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τοποθέτηση κάδων συλλογής γυαλιού στον Δήμο Σοφάδων

Posted on 08 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Στο πλαίσιο της τόνωσης της οικολογικής συνείδησης των δημοτών και της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Δήμος Σοφάδων προμηθεύτηκε κάδους συλλογής γυάλινων συσκευασιών.

Πιο συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν  δέκα κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού σε σχήμα καμπάνας σε κεντρικά σημεία της έδρας και των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Σοφάδων. Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν κάδοι στις ακόλουθες θέσεις:

α/α Θέση Δημοτική/Τοπική Κοινότητα
1 Επί της οδού Πλαστήρα έναντι της διασταύρωσης με οδό Παλαμά Δ.Κ. Σοφάδων
2 Επί της κεντρικής πλατείας στη θέση Εθνική Τράπεζα Δ.Κ. Σοφάδων
3 Επί της οδού Κιερίου 73 Δ.Κ. Σοφάδων
4 Επί της οδού Καραϊσκάκη 54 Δ.Κ. Σοφάδων
5 Επί της οδού Αγίου Γεωργίου 14 Δ.Κ. Σοφάδων
6 Επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Ανάβρας
7 Επί της κεντρικής οδού στη θέση σούπερ μάρκετ Τ.Κ. Ανάβρας
8 Επί της κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λεονταρίου
9 Επί της πλατείας Δημαρχείου Τ.Κ. Ματαράγκας
10 Επί της οδού Ζαρκινού στη Θέση καφενείου Τζέκου Τ.Κ. Ματαράγκας

 

Η τοποθέτηση κάδων γυαλιού γίνεται για την αποφυγή πρόσμιξης του γυαλιού µε άλλα υλικά, την αξιοποίηση των γυάλινων συσκευασιών στην ανακύκλωση και τη μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων που μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ, κάτι το οποίο συνεπάγεται μείωση του κόστους μεταφοράς για τον Δήμο.

Η αποκομιδή και η μεταφορά του ανακυκλώσιμου υλικού θα πραγματοποιείται με ειδικό πρόγραμμα της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Ε.Ε.Α.Α.) υπό την εποπτεία του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κάδοι οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Σοφάδων

Posted on 02 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Ο Δήμος Σοφάδων σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ ΑΕ πρόκειται να εφαρμόσει το επόμενο διάστημα πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης με στόχο την ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των πολιτών ως προς την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στην πηγή.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος θα διανεμηθούν 50 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε δημότες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα αναλάβουν τη μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων (κομμένα κλαδιά, χόρτα, γρασίδι, φύλλα, υπολείμματα λαχανικών και φρούτων, χαρτί, πριονίδι, στάχτη) σε εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας ουσιαστικά την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουν.

Για να συμμετέχουν οι δημότες στο πρόγραμμα απαιτείται:

  • Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Σοφάδων, Κιερίου 49 Σοφάδες, από την 5-12-2016 ημέρα Δευτέρα έως την 15-12-2016 ημέρα Πέμπτη.
  • Να διαθέτουν αυλή ή κήπο με ένα τουλάχιστον τετραγωνικό μέτρο ακάλυπτου χώρου προκειμένου να τοποθετηθεί ο κάδος πάνω σε χώμα και όχι πάνω στο τσιμέντο.
  • Να συνεργάζονται με τους αρμόδιους υπαλλήλους οι οποίοι θα επισκέπτονται σε τακτική βάση τους συμμετέχοντες του προγράμματος για να εποπτεύουν την πορεία υλοποίησής του.

Κατά την παράδοση των κάδων θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τους και θα απαντηθούν όλα τα πιθανά ερωτήματα. Πληροφορίες κ. Θεοπούλα Καλοστύπη, τηλέφωνο: 2443353238.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Κούλπας σε σχετική του δήλωση τόνισε μεταξύ άλλων:

«Με την δράση της χορήγησης των κάδων κομποστοποίησης, ο Δήμος Σοφάδων εντάσσεται πλέον στους οικολογικούς δήμους που εφαρμόζουν, έστω και πιλοτικά, την οικιακή κομποστοποίηση και που αποσκοπούν μέσα από την εφαρμογή των ορθολογικών μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων (ανακύκλωση, κομποστοποίηση), να ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό  τους αποτύπωμα.»

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης του Δ. Καρδίτσας

Posted on 29 Νοεμβρίου 2016 by admin

Ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ οργανώνει την Τετάρτη 30/11, στις 6.00 μμ στο Παυσίλυπο ενημερωτική συνάντηση για το πιλοτικό πρόγραμμα οικιακης κομποστοποίησης που θα υλοποιήσει το προσεχές διάστημα. Στη συνάντηση καλούνται όλοι, όσοι υπέβαλαν αίτηση και θα παραλάβουν κάδο κομποστοποίησης, προκειμένου να  ενημερωθούν, ως προς την ορθή χρήση τους.

Υπενθυμίζεται οτι στην φάση αυτή του προγράμματος ο Δήμος Καρδίτσας σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ Α.Ε., θα διανείμει 156 κάδους οικιακής κομποστοποίησης σε δημότες, οι οποίοι θα τους χρησιμοποιούν για την μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων (κομμένα κλαδιά, χόρτα, γρασίδι, φύλλα, υπολείμματα λαχανικών και φρούτων, χαρτί, πριονίδι, στάχτη) σε εδαφοβελτιωτικό, μειώνοντας ουσιαστικά την ποσότητα των σκουπιδιών που παράγουν.

 

Comments (0)

Tags: , ,

140 κάδους κομποστοποίησης διανέμει δωρεάν ο Δήμος Μουζακίου

Posted on 28 Νοεμβρίου 2016 by admin

Στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Δήμος Μουζακίου στο επίπεδο της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων προωθεί την οικιακή κομποστοποίηση και προχωρά στη δωρεάν διανομή 140 κάδων σε δημότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόζει.

Μετά την εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες που επιθυμούν να εφαρμόσουν την οικιακή κομποστοποίηση  να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Μουζακίου προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση και να επιλεγούν οι τελικοί δικαιούχοι.

Την ευθύνη από το Δήμο Μουζακίου για τη διανομή των κάδων και την παρακολούθηση του όλου προγράμματος θα την έχει η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και ο Αντιδήμαρχος κ. Νώντας Γκινής σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ,

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 2445350105 και από αύριο να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενδιαφέροντος τα Δημαρχεία Μουζακίου, Αγναντερού και Φαναρίου.

«Προχωράμε στη δωρεάν διανομή των κάδων κομποστοποίησης στο πλαίσιο της προσπάθειας  καταβάλλει διαρκώς ο Δήμος μας να αναβαθμίσει το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και τη μείωση των σκουπιδιών που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ. Μετά την υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αξιολόγησή τους και οι τελικοί δικαιούχοι πριν παραλάβουν τον κάδο τους θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη χρήση και την όλη διαδικασία. Η ορθή χρήση των κάδων θα παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ειδικούς συνεργάτες της ΠΑΔΥΘ» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σε νέα εποχή για την ανακύκλωση εισέρχεται η δυτική Θεσσαλία

Posted on 07 Ιουνίου 2016 by admin

Η ΠΑΔΥΘ, η  Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας, υλοποιεί τις νέες προβλέψεις για τη διαχείριση απορριμμάτων, με τη δημιουργία «Πράσινων Σημείων», με εκδήλωση που διοργανώνει την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2016, ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων. Σε αυτή την εκδήλωση θα παρουσιαστεί η μελέτη για το δίκτυο των προτεινόμενων «Πράσινων Σημείων» στη δυτική Θεσσαλία. Τα Σημεία αυτά είναι χώροι, στους οποίους ο κάθε πολίτης θα εναποθέτει ανακυκλώσιμα απορρίμματα όλων των κατηγοριών, που θα έχουν ήδη διαχωριστεί στην πηγή, δηλαδή στο σπίτι ή στην εργασία. Για παράδειγμα, χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.
Η δημιουργία των «Πράσινων Σημείων» είναι υποχρέωση των Δήμων, όπως αποφασίζεται από τα Σχέδια Διαχείρισης. Όμως, η ΠΑΔΥΘ βοηθά τους Δήμους, εκπονώντας η ίδια τις μελέτες και συμβάλλοντας στην ωρίμανση των έργων, προκειμένου να ενταχθούν στο τρέχον ΕΣΠΑ και να κατασκευαστούν άμεσα.
Αυτά τα νέα δεδομένα στη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, αφορούν όλους τους κατοίκους των Δήμων των νομών Τρικάλων και Καρδίτσας και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, που μπορούν να εκθέσουν γνώμες και απόψεις στη διάρκεια της εκδήλωσης.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

779 Κάδους απορριμμάτων προμηθεύτηκε ο Δήμος Μουζακίου

Posted on 09 Μαΐου 2016 by admin

Στην προμήθεια 779 ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  προχώρησε ο Δήμος Μουζακίου υλοποιώντας  έργο που χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο.

Το συγκεκριμένο έργο προβλέπει ότι ο Δήμος Μουζακίου προμηθεύεται τα παρακάτω:

 

α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
1 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 240lt τεμ. 200
2 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 770lt τεμ. 361
3 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt τεμ. 120
4 Κάδος κομποστοποίησης χωρητικότητας τουλάχιστον 230lt τεμ. 98
σύνολο 779

 

 

Συνολικό Ποσό Σύμβασης :

Καθαρή Αξία :

Φ.Π.Α. 23% :

106.980,48

86.976,00 €

20.004,48 €

 

Ήδη η ανάδοχος εταιρεία προχωρά στην παράδοση των κάδων και σύντομα θα συναρμολογηθούν όλοι και θα είναι έτοιμοι για χρήση.

«Με το συγκεκριμένο έργο επιλύουμε το πρόβλημα της προμήθειας ικανού αριθμού κάδων για το Δήμο Μουζακίου και έτσι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όλους τους φθαρμένους και χαλασμένους κάδους, ενώ παράλληλα θα συμπληρώσουμε και το δίκτυο αποκομιδής των απορριμμάτων με το απαραίτητο υλικό ώστε να  βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας στο Δήμο μας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και πιστοποιεί τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος μας να αξιοποιεί το σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ευρωπαϊκών και Εθνικών με στόχο την υλοποίηση έργων και δράσεων» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για την καθαριότητα κ. Νώντας Γκινής τόνισε πως με τους νέους κάδους θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το δίκτυο αποκομιδής των απορριμμάτων, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο Μουζακίου να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο το σύστημα της οικιακής κομποστοποίησης που ξεκίνησε πιλοτικά εδώ και πολύ καιρό, με τη διανομή 100 περίπου οικιακών κομποστοποιητών σε δημότες,

Comments (0)

Tags: , ,

Κάδους απορριμμάτων προμηθεύεται ο Δήμος Μουζακίου

Posted on 31 Μαρτίου 2016 by admin

Στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»  προχώρησε ο Δήμαρχος Μουζακίου με τον ΑΝΑΔΟΧΟ Εταιρεία, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ.

Με το συγκεκριμένο έργο ο Δήμος Μουζακίου θα προμηθευτεί τα παρακάτω:

 

α/α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα
1 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 240lt τεμ. 200
2 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 770lt τεμ. 361
3 Κάδος απορριμμάτων χωρητικότητας 1100lt τεμ. 120
4 Κάδος κομποστοποίησης χωρητικότητας τουλάχιστον 230lt τεμ. 98
σύνολο 779

 

 

Συνολικό Ποσό Σύμβασης :

Καθαρή Αξία :

Φ.Π.Α. 23% :

106.980,48

86.976,00 €

20.004,48 €

«Με τη σύμβαση που υπογράψαμε επιλύουμε το πρόβλημα της προμήθειας ικανού αριθμού κάδων για το Δήμο Μουζακίου και έτσι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όλους τους φθαρμένους και χαλασμένους κάδους, ενώ παράλληλα θα συμπληρώσουμε και το δίκτυο αποκομιδής των απορριμμάτων με το απαραίτητο υλικό ώστε να  βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας στο Δήμο μας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πράσινο Ταμείο και πιστοποιεί τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος μας να αξιοποιεί το σύνολο των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Ευρωπαϊκών και Εθνικών με στόχο την υλοποίηση έργων και δράσεων» δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031