Tag Archive | "Κοινόχρηστοι"

Tags: , ,

Ο Δήμος Μουζακίου για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου

Posted on 01 Ιουνίου 2020 by admin

Σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101Α/24-5-2020)  «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)», με ισχύ έως 30-11-2020,  ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, ότι μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  στο Δήμο Μουζακίου.

Ειδικότερα:

Α. Για όσους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 και επιθυμούν την παραχώρηση επιπλέον χώρου θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτησηπαραχώρησης κοινόχρηστου χώρου (Διατίθενται έντυπες αιτήσεις στο θυρωρείο του Δήμου καθώς και ηλεκτρονικές με αποστολή email)
 • Σχεδιάγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται ο επιπλέον χώρος που δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.

(Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στα τηλέφωνα του τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας 2445350113 – 117 στην κ. Αλεξάνδρα Βήττα καικ.  Ιωάννα Μπαλατσούκα)

Β. Για όσους δεν έχει χορηγηθεί  άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020, αφού ληφθεί υπόψη η 163/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ για τον επιπλέον χώρο ισχύουν τα  αναγραφόμενα στην περίπτωση (Α)

Γ.  Όσοι κάνουν χρήση εσωτερικού ή αύλειου χώρου ή προκηπίου και επιθυμούν κοινόχρηστο χώρο βάσει του Ν.4688/20 άρθρο 65, ισχύουν τα αναγραφόμενα στην (Α) περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 1. Η εξασφάλιση  ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.
 2. Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).
 3. Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).
 4. Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγό όδευσης τυφλών.
 5. Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
 6. Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων και η ανεμπόδιστη απορροή των ομβρίων.
 7. Εξασφάλιση λωρίδας διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πλάτους 3,50μ, σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας
 8. Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 4688/2020,  στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων σε ποσοστό έως  πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Comments (0)

Tags: , ,

Κ. Ξυλομένος: Τα πεζοδρόμια και οι Κ.Χ. ανήκουν στους πεζούς

Posted on 04 Απριλίου 2018 by admin

Το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων παρκαρισμένων αυτοκινήτων και δικύκλων επάνω σε πεζοδρόμια κυρίως αλλά και πλατείες αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για την πόλη μας,υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας και των επισκεπτών της. Η έλλειψη παιδείας των οδηγών σε συνδυασμό με την αναισθησία ορισμένων που νομίζουν ότι μπορούν να σταθμεύουν οπουδήποτε, χωρίς να νοιάζονται στο ελάχιστο για τους πεζούς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) αποτελεί ντροπή και προσβάλλει κατάφωρα τον πολιτισμό μας. Δυστυχώς όμως, ακόμη και στις ράμπες διέλευσης των ΑΜΕΑ στις γωνίες των πεζοδρομίων, παρκαρισμένα αυτοκίνητα εμποδίζουν τη μετακίνηση ανθρώπων με αναπηρικά αμαξίδιαεγκλωβίζοντάςτους.Τέτοιου είδους συμπεριφορέςείναι αδιανόητες και απολύτως καταδικαστέες, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουνακόμη και θανατηφόρο ατύχημα, αφού και οι μητέρες με καρότσι μωρούδυσκολεύονται να μετακινηθούν με τέτοιες συνθήκες στα πεζοδρόμια και αναγκάζονται να κινούνται στο οδόστρωμα. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας μας πρέπει να τοποθετήσειτον εαυτό τουστη θέσημιας μητέρας με καρότσι ή ενός ανθρώπου με κινητικά προβλήματα και να το σκεφτεί περισσότερο την επόμενη φορά που θα σταθμεύσει το όχημα του.

Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και βέβαια της λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων (Κ.Χ.)μιας πόλης αποτελεί δείγμα πολιτισμού και συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και προσελκύειπερισσότερους επισκέπτες.Η εικόνα μιας πόλης με αυτοκίνητα ή δίκυκλα που κινούνται ανεξέλεγκτα επάνω σε πλατείες και πεζόδρομους, θέτοντας σε κίνδυνο πεζούς και κυρίως παιδιά, είναι μια εικόνα υπανάπτυκτης πόλης που μας προσβάλλει όλους.Η θλιβερή αυτή κατάσταση που επικρατεί είναι αποτέλεσμα κυρίως της ασυνειδησίας και αδιαφορίας ορισμένων που θεωρούν ότι δεν υπάρχει νομοθεσία και ο δημόσιος χώρος ανήκει μόνον σε αυτούς. Η συχνότερη αστυνόμευση για την αντιμετώπιση του φαινομένου που αποτελεί τις περισσότερες φορές το επιχείρημα των περισσότερων δεν είναι πανάκεια, γιατί δεν μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει συνεχώς έναν αστυνομικό να τον επιτηρεί και να τον νουθετεί. Το σημαντικότερο είναι να γίνει συνείδηση τουλάχιστον στους περισσότερους, ότι ο σεβασμός στα δικαιώματα των συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες είναι πολιτισμός και μόνον με τη συνεργασία και την κατανόηση μπορούμε να αναπτύξουμε μια διαφορετική νοοτροπία,που θα αλλάξει το χαρακτήρα της πόλης μας. Οι αρχές και οι κατασταλτικοί μηχανισμοί ποτέ δεν θα είναι αρκετοί, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε εμείς οι ίδιοι ότι υπάρχουν κανόνες και υποχρεούμαστε να τους σεβόμαστε για να συνυπάρχουμε αρμονικά.

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών με την προστασία και διαφύλαξη των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρωνκαι πολύ περισσότερο η αλλαγή νοοτροπίας των δημοτών, με σεβασμό σε κάθε ηλικία και κάθε κοινωνική ομάδα,αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής αρχής. Ο αλληλοσεβασμός σ’ ένα πλαίσιο ισότιμης συνεργασίας μεταξύ δημοτών και διοίκησης αποτελεί την ευκαιρία, ώστε να δομηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας του Δήμου με την ενεργή συμμετοχή όλων μας. Η αλλαγή που επιζητούμε είμαστε εμείς οι ίδιοι και στα δικά μας χέρια είναι η αγαπημένη μας Καρδίτσα να αποτελέσει πρότυπο καλής συμπεριφοράς και σεβασμού για όλη τη χώρα.

 

Του Ξυλομένου Κωνσταντίνου, Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού Α.Π.Θ., MSc – Αντιδημάρχου τεχνικών υπηρεσιών και πολεοδομίας-περιβάλλοντος Καρδίτσας

Comments (0)

Tags: , ,

Έμφαση στην τήρηση του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων

Posted on 06 Ιουνίου 2017 by admin

Έμφαση στην τήρηση του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων από τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που κάνουν χρήση δημόσιου χώρου δίνει η Δημοτική Αρχή. Στο πλαίσιο αυτό από τις αρχές της εβδομάδας η Δημοτική Αστυνομία διενεργεί εντατικούς ελέγχους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όσον αφορά τις άδειές τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, αλλά και της υποχρέωσης των καταστηματαρχών για διαγράμμιση των παραχωρούμενων χώρων και τήρηση των ορίων αυτών.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου που έπληξαν ιδιαίτερα την οικονομική δραστηριότητα και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ο Δήμος στεκόμενος στο πλευρό των επαγγελματιών,  ανέμενε για ένα εύλογο χρονικό διάστημα τους καταστηματάρχες

να προχωρήσουν στη διαδικασία ανανέωσης της άδειάς τους, πριν ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ενημέρωσε μάλιστα στο μεσοδιάστημα πολλές φορές και εγγράφως και δια ζώσης τους επαγγελματίες καλώντας τους να ανανεώσουν τις άδειές τους, εφιστώντας επίσης την προσοχή και στην τήρηση της υποχρέωσής τους για τη διαγράμμιση – οριοθέτηση του παραχωρούμενου χώρου.

Πλέον οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας εντατικοποιούνται και τυχόν παραβάσεις είτε αυτές αφορούν έλλειψη άδειας είτε απουσία διαγράμμισης, είτε υπέρβαση του οριοθετημένου χώρου, θα βεβαιώνονται άμεσα.

Υπενθυμίζεται με την ευκαιρία οτι ανάλογη υποχρέωση έκδοσης- ανανέωσης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου έχουν και οι:

-Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές περιπτέρων για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το περίπτερό τους και ο περιβάλλων χώρος του.

-Ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων, προκειμένου να τοποθετήσουν μηχανικά-ηλεκτροκίνητα παιδικά παιχνίδια σε κοινόχρηστο χώρο (πέραν της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων, εφημερίδων κ.λ.π.)

-Ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, για έκθεση εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους.

Σχετικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν άμεσα από τη Δημοτική Αστυνομία.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Σπεύσατε για την ανανέωση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Posted on 07 Μαρτίου 2017 by admin

Την ανάγκη να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωσή τους να ανανεώσουν τις άδειες κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για το 2017 επισημαίνει ο Δήμος Καρδίτσας προς τους επαγγελματίες που δεν το έχουν ήδη κάνει. Ειδικότερα η υποχρέωση έκδοσης- ανανέωσης άδειας κατάληψης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αφορά:

 1. Ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα.
 2. Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές περιπτέρων για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το περίπτερό τους και ο περιβάλλων χώρος του.
 3. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων, προκειμένου να τοποθετήσουν μηχανικά- ηλεκτροκίνητα – παιδικά παιχνίδια σε κοινόχρηστο χώρο (πέραν της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων, εφημερίδων κ.λ.π.)
 4. Ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, για έκθεση εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή μας κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, που έπληξαν ιδιαίτερα την οικονομική δραστηριότητα και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αλλά και λόγω της γενικότερης οικονομικής συγκυρίας, ο Δήμος στεκόμενος στο πλευρό των επαγγελματιών, θα αναμένει μέχρι και τις 31 Μαρτίου να προχωρήσουν στη διαδικασία ανανέωσης της άδειάς τους, πριν ξεκινήσουν οι σχετικοί έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία.

Σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από το αν ανανέωσαν ή όχι ακόμη τις αδειές τους εφιστάται η προσοχή όλων των επαγγελματιών στην πιστή τήρηση των ορίων του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

 

 

 

 

         

Comments (0)

Tags: , ,

Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής η προστασία του κοινόχρηστου χώρου

Posted on 07 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Με αφορμή σχόλια και διαμαρτυρίες καταστηματαρχών του κλάδου εστίασης και αναψυχής για την αφαίρεση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα της πόλης που είτε δεν είχαν άδεια για την τοποθέτησή τους είτε είχαν υπερβεί τα όρια του κοινόχρηστου χώρου που τους είχε παραχωρηθεί και οι σχετικές παραβάσεις τους βεβαιώθηκαν για τρίτη φορά από τη Δημοτική Αστυνομία, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Ως Δημοτική Αρχή πιστεύουμε οτι ο σεβασμός του δημόσιου χώρου, καθώς και τα όρια της ανεκτικότητας που πρέπει να έχουν οι αρχές σε κατ’ εξακολούθηση παραβατικές συμπεριφορές είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία της πόλης και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην

αλλαγή νοοτροπίας στην κατεύθυνση του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των ίδιων των δημοτών, μεταξύ του δήμου και των δημοτών και αντίστροφα. Σεβασμός στα δικαιώματα του διπλανού μας, τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου προς τον δημότη και του δημότη προς τον Δήμο, σεβασμός του δημόσιου χώρου, σεβασμός προς τα άτομα με αναπηρία, σεβασμός στους πεζούς, σεβασμός στα παιδιά που κινούνται αμέριμνα στις πλατείες κ.λ.π.

Η αλλαγή νοοτροπίας κτίζεται με έμφαση στο διάλογο και τη νουθεσία και στην συνέχεια με τον έλεγχο όσων αρνούνται επίμονα να συμμορφωθούν. Διαβεβαιώνουμε δε όλους, ότι τις αρχές αυτές θα τις τηρήσουμε χωρίς να λογαριάζουμε τις πρόσκαιρες τριβές και το συνακόλουθο πολιτικό κόστος.

Στο ζήτημα των τραπεζοκαθισμάτων και για να είναι ενημερωμένοι όλοι οι δημότες υπενθυμίζουμε τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής από την αρχή του έτους.

 1. 24/2, 2/3 και 10/3/2016: Εκδόθηκαν δελτία τύπου για την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων και της τήρησης της οριοθέτησης αυτών.
 2. 18/3/2016: Συνέλευση με τους επιχειρηματίες και ενημέρωση για τα προβλήματα και τις υποχρεώσεις τους. Ζητήθηκε από τους επιχειρηματίες οι έλεγχοι να αρχίσουν σε δυο εβδομάδες για να προσαρμοστούν και τους δόθηκαν τρεις.
 3. 29/3/2016. Νέο δελτίο τύπου για την έναρξη των ελέγχων.
 4. 4/4/2016. Μοίρασμα φυλλαδίου σε ΟΛΑ τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής για την υπενθύμιση των υποχρεώσεών τους.
 5. 24-26-31/5, 2-6-16-28-30/6, 6-18-19-21-22-25-26-28-29/7, έλεγχος νομιμότητας τουλάχιστον δύο φορές σε ΟΛΑ τα καταστήματα και επιβολή 73 προστίμων.
 6. 16/8/2016 επιστολή στα καταστήματα που είχαν δύο πρόστιμα – ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ – να συμμορφωθούν, ώστε να μην αναγκαστούμε να αποσύρουμε τα τραπεζοκαθίσματα. (Η νομοθεσία προβλέπει στην τρίτη παράβαση υποχρεωτική αφαίρεσή τους).
 7. 30/8/2016: Τρίτος έλεγχος σε επιχειρήσεις και διαπίστωση παράβασης σε 5 επιχειρήσεις εκ των οποίων η μία εν τω μεταξύ είχε αλλάξει επωνυμία.
 8. 5/9/2016: Εντολή απόσυρσης τραπεζοκαθισμάτων σε 4 επιχειρήσεις και εκτέλεση σε 3 αφού η μία συμμορφώθηκε προ του ελέγχου.

Όπως γίνεται αντιληπτό στο συγκεκριμένο ζήτημα εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια νουθεσίας και διαλόγου για την αναγκαιότητα συμμόρφωσης στους κανόνες που οι ίδιοι οι καταστηματάρχες συμφώνησαν στην γενική συνέλευση και στην μεγάλη πλειοψηφία τους τήρησαν. Όσοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή θα συμβιβαστεί με νοοτροπίες και καταστάσεις που αντιβαίνουν τις αρχές και τις διακηρύξεις της και δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον ματαιοπονούν. Επιμένουμε στον σεβασμό του δημότη, στον διάλογο,  αλλά και στην επιβολή κυρώσεων όταν ο διάλογος δεν οδηγεί στα επιθυμητά για την κοινωνία αποτελέσματα.

Όσο νωρίτερα αυτό γίνει αντιληπτό τόσο καλύτερα για όλους μας.

Comments (0)

Tags: , ,

Ελέγχους οριοθέτησης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων ξεκινά η Δημοτική Αστυνομία

Posted on 10 Μαΐου 2016 by admin

Στην άμεση οριοθέτηση του κοινόχρηστου χώρου, για τον οποίο έλαβαν άδεια χρήσης από το Δήμο Καρδίτσας, προκειμένου να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα απαιτείται να προχωρήσουν άμεσα όσοι χρήστες των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα στην υποχρέωσή τους, καθώς η Δημοτική Αστυνομία θα διενεργήσει τις επόμενες ημέρες σχετικούς ελέγχους.

Υπενθυμίζεται οτι σύμφωνα με τον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Καρδίτσας “ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος οριοθετείται με έγχρωμη συνεχόμενη ή διακεκομμένη γραμμή (σε συνολικό μήκος τουλάχιστον 50%) με ευθύνη του χρήστη του καταστήματος. Στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται και δεν προβαίνουν στη διαγράμμιση, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τοπογραφικό διάγραμμα επιβάλλεται πρόστιμο 100€. Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται σε ένα μήνα και εάν δεν υπάρχει συμμόρφωση επιβάλλεται νέο πρόστιμο 100€, έως την τελική συμμόρφωση.

Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούμενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο χρήστης του καταστήματος.”

            Αντίστοιχη υποχρέωση για τον κοινόχρηστο χώρο που τους παραχωρείται με άδεια από το Δήμο έχουν και οι περιπτερούχοι για την ανάπτυξη ψυγείων, σταντ κ.λ.π., καθώς και οι ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων για την έκθεση εμπορευμάτων  μπροστά από τα καταστήματά τους.

Comments (0)

Tags: , ,

Ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων

Posted on 10 Μαρτίου 2016 by admin

Εντατικούς ελέγχους των αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,  των περιπτέρων, καθώς και των εμπορικών καταστημάτων που εκθέτουν εμπορεύματα στο πεζοδρόμιο, ξεκινά  η Δημοτική Αστυνομία.

Όσοι επαγγελματίες των παραπάνω κλάδων δεν έχουν ακόμα ανανεώσει τις άδειες τους για το 2016 θα πρέπει να σπεύσουν να ανταποκριθούν άμεσα στην υποχρέωσή τους για την αποφυγή δυσάρεστων συνεπειών (βεβαίωση παράβασης και πρόστιμο)

Ειδικότερα η υποχρέωση  έκδοσης- ανανέωσης άδειας κατάληψης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αφορά:

 1. Ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος , προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα.
 2. Ιδιοκτήτες – ενοικιαστές περιπτέρων για την παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνει το περίπτερό τους και ο περιβάλλον χώρος του.
 3. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και περιπτέρων προκειμένου να τοποθετήσουν μηχανικά- ηλεκτροκίνητα- παιδικά παιχνίδια σε κοινόχρηστο χώρο (πέραν της παραχωρημένης έκτασης στα περίπτερα για ανάπτυξη ψυγείων, εφημερίδων κ.λ.π.)
 4. Ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, για έκθεση εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο μπροστά από τα καταστήματά τους.

 

Comments (0)

            Για περισσότερες πληροφορίες

                     πατήστε στα links:

     (www.thessalia-espa.grwww.efepae.gr

             www.aedep.grwww.espa.gr )

Οκτώβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031