Tag Archive | "Ξυλεία"

Tags: , ,

Υλοτομία για ατομικές ανάγκες κατοίκων της Τ.Κ. Καταφυγίου

Posted on 10 Ιουνίου 2019 by admin

Την Πέμπτη 13/6/2019 και στις 12μ στο Τοπικό Γραφείο της Τοπικής Κοινότητας  Καταφυγίου,  θα διεξαχθεί μειοδοτικός διαγωνισμός,  για την κοπή και την εκδάσωση και μεταφορά των καυσόξυλων ατομικών αναγκών για το έτος 2019.  Όριο πρώτης προσφοράς ορίζουμε το ποσό των 20,00 € ανά χωρικό καυσοξύλων με παράδοση στο σπίτι.

Στη δημοπρασία θα γίνονται δεκτοί υλοτόμοι από το νομό Καρδίτσας και δασικοί συνεταιρισμοί με προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο εκμετάλλευσης, θα προηγούνται οι δημότες της Τ.Κ. Καταφυγίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στη δημοπρασία να είναι γραμμένος στο μητρώο.

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων υλοτόμησης και ότι τους αποδέχονται.

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καταφυγίου κ. Βασίλειο Ακρίβο

Comments (0)

Tags: , ,

Υλοτομία του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου για ατομικές ανάγκες

Posted on 27 Ιουνίου 2017 by admin

Το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Γεωργίου συνεδρίασε στις 11/4    και αποφάσισε ομόφωνα (αρ.Απόφασης  1/2017) να υλοτομηθεί για το διαχειριστικό έτος 2017 τα τμήματα 5 και 12 του διακατεχόμενου δάσους της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου που αφορά μέχρι 776 κ.μ. ή 643 τόνους δρυός – καστανιάς για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της κοινότητας.

Η ανάθεση της υλοτομίας θα γίνει με μειοδοτική φανερή δημοπρασία την Δευτέρα 3/7 και ώρα 19.00 -20.00 στο Κοινοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου .

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν αριθμό μητρώου φορέα εκμετάλλευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους της δημοπρασίας στη Δημ. Ενότητα Μητρόπολης τηλ. 2441352600 και στο Τοπικό Κατάστημα Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για όσους ασχολούνται με την επεξεργασία ξύλου

Posted on 10 Μαΐου 2017 by admin

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας στην παράταση της προθεσμίας που μας γνωστοποιήθηκε από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του ΚΑΝ της Ε.Ε. 995/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ/νση Δασών, παρατείνεται έως τις 30-6-2017 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής (φορέας εκμετάλλευσης ή έμπορος) στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€700).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος – υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στο τηλ: 2441080134 με τον κ. Νταή Ιωάννη και στο τηλ: 2441080138 με την κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Νέα παράταση εγγραφής στα μητρώα φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων του ΚΑΝ

Posted on 09 Μαΐου 2017 by admin

Με την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 155096/268/24-03-2017 (ΦΕΚ 1492 Β´) παρατείνεται έως τις   30 – 06 – 2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β´) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και  «Εμπόρων«, του Κανονισμού Ξυλείας , στην αρμόδια περιφερειακή αρχή Καρδίτσας  ( ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ).

 Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών, (όπως ΟΤΑ, Μονές, εισαγωγείς ξυλείας από χώρες εκτός Ε.Ε. κ.λ.π.).

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας, που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά.

 Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα εν λόγω Μητρώα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€ 700), άρθρο 9 παρ.4 της Κ.Υ.Α. αριθμ. 134627/5835/23-12-2015.

Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24410-80134  κ. Νταή Ιωάννη και 24410-80138 κα. Μητσάκη Σταυρούλα.

      ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Στ.Ε                                                                       

 Η Δ/ντρια Δασών Καρδίτσας                                                                             

                                                                                

                                                                                              

         Παπαβάϊου  Χρυσή

      Δασολόγος με A΄ βαθμό

 

 

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Δωρεάν διάθεση ξυλείας για την κάλυψη ατομικών αναγκών δημοτών

Posted on 28 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Ο Δήμος Καρδίτσας ενημερώνει τους δημότες ότι οι κορμοί ή τα υπόλοιπα είδη ξυλείας που απομακρύνονται από την κοίτη του Καράμπαλη στο πλαίσιο των εργασιών καθαρισμού που διενεργεί η Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, θα διατεθούν με τη  σύμφωνη γνώμη και του Δασαρχείου Καρδίτσας δωρεάν για την κάλυψη ατομικών αναγκών δημοτών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με το Δήμο Καρδίτσας στο τηλ. 2441352319 για να ενημερωθούν για τα σημεία εναπόθεσης της ξυλείας και με δικά τους μέσα (αλυσοπρίονο, όχημα) να τεμαχίσουν και να πάρουν τα ξύλα ως τις 31/12/2016

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την απογραφή της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας

Posted on 08 Δεκεμβρίου 2016 by admin

Ερμηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.995/2010 (αφορά εμπόρους ξυλείας, προϊόντων ξυλείας, επίπλων, μικροεπίπλων, ξυλόγλυπτων, καυσόξυλων, pellet κ.ά. και γενικότερα όσους ασχολούνται με την επεξεργασία ξύλου).

Σχετ.: α) Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» ^L 295 της 12-11-2010).

β) Η ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015).

γ) Τα πρακτικά των από 7/9/2016 και από 14/10/2016 1ης και 2ης Συνεδρίασης της Τεχνικής Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας (Τ.Δ.Ο.Ε.).

Για την ενιαία εφαρμογή από όλες τις Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας (Π.Α.Α. Καν. Ξυλείας), λαμβάνοντας υπόψη τα στο ανωτέρω (γ) σχετικό αναφερόμενα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τ.Δ.Ο.Ε. (που συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της (β) σχετικής ΚΥΑ) αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ο τύπος του Βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13  της ανωτέρω (Β) σχετικής ΚΥΑ.

Για το σκοπό αυτό το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου μορφότυπου για όλους τους Εμπόρους και Φορείς Εκμετάλλευσης και θα περιλαμβάνει 50 αριθμημένες σελίδες, με δυνατότητα συμπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαμβάνει τις απαιτούμενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευμένων πληροφοριών που αφορούν το εμπόρευμα όπως: ο τύπος της ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθμούνται στο παράρτημα του Καν. 995/2010, η κοινή – εμπορική και, όπου απαιτείται, η επιστημονική ονομασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εμπορεύματος (όγκος, βάρος ή αριθμός μονάδων –ανάλογα με την περίπτωση), ο προμηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ημερομηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθμός του παραστατικού.

Πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέματος με 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συμπληρωματική κενή σελίδα του εν λόγω βιβλίου, έχει αναρτηθεί σε pdf μορφή στον επίσημο διαδικτυακό μας τόπο (www.ypeka.gr), υπό τη διαδρομή: ΔΑΣΗ/ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT/ Εγκύκλιοι/ α. Για τον “Κανονισμό Ξυλείας”: Εγκύκλιος με Α.Π. 148587/6214/01-12-2016, προκειμένου να μπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους (“Εμπόρους”, “Φορείς Εκμετάλλευσης”) και να προσκομίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρμόδια περιφερειακή αρχή κανονισμού ξυλείας, (Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας) όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθμημένη σελίδα του, πριν τη χρήση του από κάθε ενδιαφερόμενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούμενων πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στο τηλ: 2441080134 με τον κ. Νταή Ιωάννη και στο τηλ: 2441080138 με την κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για όσους ασχολούνται με την επεξεργασία ξύλου

Posted on 25 Οκτωβρίου 2016 by admin

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας στην παράταση της προθεσμίας που μας γνωστοποιήθηκε από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του ΚΑΝ της Ε.Ε. 995/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ/νση Δασών, παρατείνεται έως τις 31/10/2016 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής (φορέας εκμετάλλευσης ή έμπορος) στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€700).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στο τηλ: 2441080134 με τον κ. Νταή Ιωάννη και στο τηλ: 2441080138 με την κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

 

 

                                                                                                           

Comments (0)

Tags: , ,

Σε άπορους η ξυλεία δένδρων που κόβονται από τον Δήμο Καρδίτσας

Posted on 30 Αυγούστου 2016 by admin

Η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου έπειτα από σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προχώρησε το τελευταίο διάστημα σε κοπές δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους για λόγους ασφαλείας,  τα δε προϊόντα της υλοτομίας (ξύλα) σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία  Εθελοντισμού – Ειδικών Πληθυσμιακών – Κοινωνικών Ομάδων – Αλληλεγγύης δόθηκαν σε οικογένειες που είναι εγγεγραμμένες στο Κοινωνικό Μητρώο Απόρων του Δήμου.

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση προς εμπόρους ξυλείας, προϊόντων ξυλείας, επίπλων

Posted on 23 Αυγούστου 2016 by admin

Εφιστούμε την προσοχή των μελών μας στην παράταση της προθεσμίας που μας γνωστοποιήθηκε από τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» του ΚΑΝ της Ε.Ε. 995/2010.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δ/νση Δασών, παρατείνεται έως τις 30/9/2016 η προθεσμία για την υποβολή αίτησης από τους υπόχρεους εγγραφής (φορέας εκμετάλλευσης ή έμπορος) στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€700).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στο τηλ:2441080134 με τον κ. Νταή Ιωάννη και στο τηλ: 2441080138 με την κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Καρδίτσας

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση Εμπορικού Συλλόγου προς όσους ασχολούνται με την ξυλεία

Posted on 31 Μαΐου 2016 by admin

Παρακαλούνται όσα από τα μέλη μας ασκούν εμπορική δραστηριότητα στον τομέα της ξυλείας (εμπόριο, μεταποίηση, κατασκευή επίπλων, μικροεπίπλων, οικιακών ειδών, πέλλετ, καυσόξυλων κλπ.), να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441080134-138 με τον κ. Νταή ή την κα Μητσάκη, προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση εγγραφής τους σε σχετικό Μητρώο βάσει του υπ’αριθμ. 995/2010 Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημέρωση για την Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε 995/2010

Posted on 18 Μαΐου 2016 by admin

Με την αριθμ. 134627/5835/263-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2872/τ.Β/29-12-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Καθορισμού αρμοδίων αρχών μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του ΚΑΝ.(ΕΕ) αριθμ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010«για την θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντων ξυλείας στην αγορά κ.λ.π.» η Δ/νση Δασών Καρδίτσας, ορίστηκε ως            

 Αρμόδια Περιφερειακή  Αρχή  Κανονισμού Ξυλείας για την Π.Ε Καρδίτσας .

Με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης του  Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και του Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι     28 – 06 – 2016.

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων ( Φορέας Εκμετάλλευσης ή  Έμπορος ) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (€ 700),σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 της σχετικής ΚΥΑ.

Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες , οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.).

Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

      www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

        Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας στα τηλέφωνα   24410-80134  κ. Νταή Ιωάννη και  24410-80138   κα  Μητσάκη Σταυρούλα .                                                                                                                                    ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε 

                                                                                                                                       Η Δ/ντρια Δασών                                 Καρδίτσας                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                              Παπαβάϊου  Χρυσή

                                                                                                                                                   Δασολόγος με Β΄ βαθμό

Comments (0)

Tags: , ,

Εκδήλωση ενημέρωσης για τον Κανονισμό Ξυλείας

Posted on 22 Μαρτίου 2016 by admin

Το ΕΒΕ Καρδίτσας και ο Σύλλογος Δασολόγων Ν. Καρδίτσας συνδιοργανώνουν εκδήλωση  ενημέρωσης για τον Κανονισμό Ξυλείας 995/2010, που αφορά σειρά μέτρων για τον αποκλεισμό της παράνομης ξυλείας απο την αγορά, τη βελτίωση της προμήθειας νόμιμης ξυλείας και την αύξηση της ζήτησης προϊόντων ξυλείας που διατίθεται υπεύθυνα. Το θέμα αφορά, ιδιοκτήτες δασών, (Ο.Τ.Α., ιδιώτες, Δασικούς Συνεταιρισμούς, Εμπόρους ξυλείας κάθε είδους, κλπ. επαγγελματίες).
Εισηγητές της εκδήλωσης:
  1. Δρ. Γέωργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου.
  2. Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου.
Η Εκδήλωση θα γίνει στην αίθουσα του ΕΒΕ στις 24/3/2016 και ώρα 20:00.

Comments (0)

Tags: , ,

Μητρώο φορέων εκμετάλλευσης και εμπόρων ξυλείας

Posted on 24 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Το επιμελητήριο Καρδίτσας έλαβε το με αρ.πρωτ.:72/5601/10-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας και σας ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους:

Με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) αριθμ. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-20215), τέθηκε σε εφαρμογή στη χώρας ο «Κανονισμός ξυλείας».

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της ΚΥΑ, υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.). Διευκρινίζουμε ότι οι έμποροι, δηλαδή εκείνοι που μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά δεν θεωρούνται Φορείς Εκμετάλλευσης αλλά έμποροι (Traders) και αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων, για την κατάρτιση του οποίου θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιός μας.  Παρόλα αυτά, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρισμένοι στο εν λόγω Μητρώο. Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του εν λόγου άρθρου, υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Κάθε υπόχρεος εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ, οφείλει , εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της σχετικής ΚΥΑ να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχει την έδρα του προκειμένου αυτή να τον εγγράψει στο εν λόγω Μητρώο. Διευκρινίζουμε ότι τα διάστημα του εξαμήνου που αναφέρεται στην εν λόγω ΚΥΑ έχει ως καταληκτική ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2016. Σε περίπτωση μη εγγραφής των στα εν λόγω Μητρώα επιβάλλονται κυρώσεις κατά τα προβλεπόμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας στα τηλ 2441080134 κο Νταή Ιωάννη και 2441080138 κα Μητσάκη Σταυρούλα.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτική ημερίδα για τη διακίνηση της ξυλείας

Posted on 16 Φεβρουαρίου 2016 by admin

Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2010 για τη διακίνηση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας στην Ε.Ε., η Γενική Δνση Δασών & Αγροτ. Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλίας/ Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης την Πέμπτη 18/2/2016, ώρα 11.00 π.μ., στο Αμφιθέατρο του Τμήματος ΣΤΞΕ, Β. Γρίβα 11, Καρδίτσα.

Καλούνται και όλοι οι ενδιαφερόμενοι: Υπάλληλοι Δασικών Υπηρεσιών, Επιχειρήσεις διακίνησης ξυλείας και προϊόντων ξύλου, Δασικοί Συνεταιρισμοί κλπ. να την παρακολουθήσουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

10.00-10.30 Προσέλευση
10.30-11.00

 

11.00-11.15

Χαιρετισμοί

 

Δρ. Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής του Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 995/2010 και η εξέλιξη της στην Ελληνική Νομοθεσία»

11.15-11.30 Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης , Καθηγητής και Πρόεδρος  του Τμήματος  Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

«Τεχνικές εφαρμογής της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας 995/2010 »

 

11.30-12.00 Δρ. Νίκος Μάνιος . Δασαρχείο Καρδίτσας. «Η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας- Νέα δεδομένα – Προβληματισμοί – Προτάσεις»
12.00-12.15 Νίκος Τζαβέλας , Πρόεδρος της ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ.

«Η εμπειρία από την πρώτη Ελληνική υποψηφιότητα ως οργανισμός παρακολούθησης »

 

12.15-13.00 Συζήτηση – Συμπεράσματα

 

Comments (0)