Tag Archive | "ΠΥΣΠΕ"

Tags: , ,

Οργανικά κενά και πλεονάσματα Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας

Posted on 11 Ιουλίου 2019 by admin

Από το ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας ανακοινώθηκε  ο τροποποιημένος  πίνακας κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων (υπεραριθμιών) εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας καθώς και το νέο χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης  υπεραρίθμων-μετατιθέντων-αιτούντων οριστικής τοποθέτησης-βελτίωσης στην ιστοσελίδα  της Διεύθυνσης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας (http://dide.kar.sch.gr).

Comments (0)

Tags: , ,

Συμπαράσταση στη δίκη των μελών του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

Posted on 13 Οκτωβρίου 2017 by admin

Στις 17 Οκτωβρίου δικάζονται για παράβαση καθήκοντος στο Εφετείο Λάρισας οι αιρετοί και τα μέλη του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας (Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών του 2011).  Η βαθμολόγηση των αιρετών (13 και 12 με άριστα το 15) θεωρήθηκε «παράβαση καθήκοντος»!!!

Είναι γνωστό πως στο συνδικαλιστικό κίνημα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις στάσεις για τη συμμετοχή των αιρετών στη βαθμολόγηση – αξιολόγηση των υποψήφιων διευθυντών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Όμως ο νόμος δίνει το δικαίωμα στους αιρετούς να βαθμολογήσουν και είναι στην κρίση τους η στάση που θα κρατήσουν. Αν καταδικαστούν για βαθμολόγηση ουσιαστικά  ποινικοποιείται η συμμετοχή στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Για αυτό  η Εκτελεστική Γραμματεία του ΝΤ Ν. Καρδίτσας της ΑΔΕΔΥ τους συμπαραστέκεται και θεωρεί άδικη τη δίωξή τους.

Ταυτόχρονα αποφασίζει να μεταβεί αντιπροσωπεία στη Λάρισα την ημέρα της δίκης για να παραστεί στη διαδικασία.

 

 

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος Καρδίτσας της ΑΔΕΔΥ

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτικό των αιρετών της Εκπαιδευτικής Δράσης του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

Posted on 31 Οκτωβρίου 2016 by admin

Σε συνέχεια του 14ου ενημερωτικού, σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ με τα παρακάτω θέματα:

20-9-2016

Τοποθέτηση εκ/κών ΠΕ70 και ΠΕ11 σε κενά, αναστολή λειτουργίας Τ.Ε. λόγω έλλειψης μαθητών, μετάθεση ωραρίου σε νηπιαγωγείο του νομού, επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 λόγω αναστολής λειτουργίας ολοήμερων τμημάτων.

 • Οι Τοποθετήσεις ΠΕ70 και ΠΕ11 σε κενά, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Εγκρίθηκε ομόφωνα, μετά από βεβαίωση της Διοίκησης βάση των στοιχείων, η αναστολή λειτουργίας Τ.Ε. λόγω έλλειψης μαθητών, στα παρακάτω σχολεία: 1ο Δημ. Σχ. Μουζακίου, Δημ. Σχ. Μακρυχωρίου, 2ο Νηπ. Σοφάδων και 1/θ Ειδ. Δημ. Σχ. Παλαμά.
 • Εγκρίθηκε, βάση νόμου, ομόφωνα, η μετάθεση ωραρίου σε νηπιαγωγείο.
 • Εγκρίθηκε ομόφωνα η επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60, λόγω αναστολής ολοήμερων τμημάτων. Έμειναν στη διάθεση 9 νηπιαγωγοί, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. Στα τρία νέα κενά που προέκυψαν, αποφασίστηκε, ομόφωνα, να ζητηθούν δηλώσεις από τις διαθεσίμους.

Διατηρήσαμε επιφυλάξεις όσον αφορά την αναστολή λειτουργίας του νηπ. Αργυρίου, διότι οι πληροφορίες είναι συγκρουόμενες: α) υπάρχει πίνακας εγγραφέντων με ένα νήπιο β) έγινε εισήγηση της Διεύθυνσης στην Περιφέρεια για λειτουργία του νηπιαγωγείου, που πέρυσι ήταν σε αναστολή και γ) νεότερος πίνακας εγγραφέντων με κανένα παιδί (χωρίς να υπάρχει μετεγγραφή).

Μετά από αίτημά μας, ενημερωθήκαμε ότι οι εγκεκριμένες από το ΚΕΔΔΥ παράλληλες στηρίξεις για το Νομό μας, είναι μέχρι στιγμής τριάντα (30). Έχουν προσληφτεί έως τώρα επτά (7).

21-09-2016

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ60 σε νέα λειτουργικά κενά και σε κενά αναπλήρωσης αδειών,  ορισμός προϊσταμένων σε 1/θ Δ.Σ. και Ν/Γ και σε 2/θ Δ.Σ. για το σχ. έτος 2016-2017, ορισμός αναπληρωτών Δ/ντών σε Δ.Σ. με λειτουργικότητα από 4/θ έως και 9/θ, τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ05, τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ11.

 • Στα δύο από τα τρία λειτουργικά κενά, η τοποθέτηση έγινε ομόφωνα. Όπως επίσης, ομόφωνα έγιναν και οι τοποθετήσεις σε κενά για κάλυψη αδειών. Για το ολοήμερο τμήμα του Ν/Γ Λεονταρίου, η τοποθέτηση εκ/κού ΠΕ60 έγινε κατά πλειοψηφία 3-2. Διαφωνήσαμε με την εισήγηση της Διευθύντριας, διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/8-3-96 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-97τ. Α΄), σε κενά που δεν δηλώνονται, είναι σαφής ο νόμος πως πρέπει να γίνονται οι τοποθετήσεις. Τονίσαμε δε, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο έγιναν ήδη οι τοποθετήσεις ΠΕ70 στα κενά Αργυρίου και Ανθηρού και έτσι πρέπει να γίνουν και τώρα. Επομένως δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
 • Ο ορισμός προϊσταμένων 1/θ Δ.Σ. και Ν/Γ και 2/θ Δ.Σ. καθώς και ο ορισμός Αναπληρωτών                                                                         Δ/ντών  στα Δ.Σ. από 4/θ έως και 9/θ, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η τροποποίηση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕ05, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Στο θέμα της τροποποίησης τοποθέτησης εκπαιδευτικού ΠΕ11, πάρθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία 3-2, να ερωτηθεί η εκπαιδευτικός αν επιθυμεί να τοποθετηθεί εξ ολοκλήρου στο 4ο Δ.Σ. Σοφάδων. Διαφωνήσαμε διότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός καλύπτει υπαρκτές ανάγκες και σε άλλο σχολείο στο οποίο είναι ήδη τοποθετημένη με προηγούμενη απόφαση του Συμβουλίου.

22-09-2016

Επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ19-20, διάθεση εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας. 

 • Η επανατοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ19-20, εγκρίθηκε ομόφωνα, αφού πρώτα εξετάστηκαν και ικανοποιήθηκαν ομόφωνα οι δύο ενστάσεις ΠΕ19-20 που εκκρεμούσαν. Για τα εναπομείναντα κενά ΠΕ19-20 στα σχολεία του Νομού, αποφασίστηκε ομόφωνα, να ζητηθούν διαθέσιμοι εκ/κοί ΠΕ19-20 από την Δευτεροβάθμια, όπως επίσης και για τα κενά των εκ/κών ΠΕ05.
 • Όσον αφορά τη διάθεση εκπαιδευτικών για διοικητικό έργο στη Δ/νση Π.Ε. Καρδίτσας, αποφασίστηκε τελικά ομόφωνα να εξεταστούν σε κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ ακολουθώντας την σχετική νομοθεσία: α) Νόμος 4203 ΦΕΚ 235/Α/1-11-13, β) Απόφαση 29195/ΓΔ4 ΦΕΚ 394/Β/19-2-16, γ)Νόμος 4386 ΦΕΚ 83/α/11-5-16, και δ)Νόμος 4415 ΦΕΚ 159/Α/6-9-16.

Σημειώνεται ότι στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, θέσαμε θέμα, ότι σε Ν/Γ της πόλης, λόγω αναστολής ολοημέρου, σε προηγούμενη συνεδρίαση, νηπιαγωγός, έμεινε σε διάθεση ενώ το ολοήμερο του σχολείου λειτουργεί και αποφασίστηκε τελικά ομόφωνα, να ζητηθεί νέος πίνακας εγγραφέντων από το συγκεκριμένο Ν/Γ.

26-09-2016

Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ. Ορισμός προϊσταμένης, λόγω λειτουργικού υποβιβασμού 4/θ Δ.Σ. Μακρυχωρίου για το 2016-2017.

 • Εγκρίθηκε ομόφωνα.

 29-09-2016

Ανάθεση υπερωριών Οκτωβρίου 1/θ και 2/θ Δ.Σ., προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ70 για κάλυψη λειτουργικών κενών από άδεια, διάθεση εκπαιδευτικού ειδικότητας στο ολοήμερο τμήμα Δ.Σ. Αγναντερού. Διόρθωση σχολείου τοποθέτησης σε δύο εκπαιδευτικούς ΠΕ11, στο 4ο Δ.Σ. Καρδίτσας και Δ.Σ. Μαγούλας.

 • Η ανάθεση υπερωριών εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Οι προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ70 για κάλυψη κενών από άδειες, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η διάθεση εκπαιδευτικού στο ολοήμερο τμήμα του Δ.Σχ, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Η διόρθωση, ως προς το σχολείο τοποθέτησης των δύο εκ/κών ΠΕ11, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Στην παραπάνω συνεδρίαση κάναμε δήλωση  σχετικά με τις παράλληλες στηρίξεις . Δηλώσαμε  ότι   οι τοποθετήσεις  πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την ιεράρχησή τους από το ΚΕΔΔΥ και την Σχ. Σύμβουλο Ειδ. Αγωγής. Υπενθυμίζουμε ότι, η τοποθέτηση των αναπληρωτών, βάση νόμου, γίνεται από την Διευθύντρια. Όσον αφορά δε αυτό το θέμα έχουμε καταθέσει τη διαφωνία μας και την έχουμε δημοσιοποιήσει όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενο ενημερωτικό μας.

30-09-2016

Τοποθετήσεις ΠΕ05 και ΠΕ19-20 από διάθεση Δ.Ε., τοποθέτηση ΠΕ70 μετά την ανάκληση απόσπασης σε άλλο ΠΥΣΠΕ, εξέταση εισήγησης της Σχ.Συμβούλου Πρ. Αγωγής για τοποθέτηση επιπλέον νηπιαγωγού στο 33ο Ν/Γ Καρδίτσας, αναγνώριση προϋπηρεσίας ΠΕ11.

 • Οι τοποθετήσεις από διάθεση Δ.Ε., εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η τοποθέτηση ΠΕ70, από ανάκληση απόσπασης, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Η τοποθέτηση ΠΕ60 στο 33ο Ν/Γ, εγκρίθηκε ομόφωνα.
 • Η αναγνώριση προϋπηρεσίας, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Σημειώνεται ότι μετά την εκ νέου αποστολή του πίνακα εγγραφέντων από το Ν/Γ της πόλης,   (συνεδρίαση 22-9-16), η νηπιαγωγός που είχε βγει στη διάθεση επανήλθε δικαίως στη θέση της, παρά τις όποιες αρχικές αντιδράσεις.

Υπενθυμίζουμε πως για τις εκ/κούς ΠΕ05 και ΠΕ07 ισχύει πάντα η αρχική μας δήλωση για την οποία σας έχουμε ενημερώσει στο 14ο ενημερωτικό μας.

Επισημαίνουμε επίσης ότι οι ενιστάμενοι εκ/κοί έχουν δικαίωμα να αιτούνται των πρακτικών των συνεδριάσεων που τους αφορούν. (Νόμος 2690/ΦΕΚ45/Α/9-3-1999).

Για τις υπόλοιπες συνεδριάσεις, θα αναφερθούμε σε επόμενο ενημερωτικό μας.

 

Γιώργος Σακελλαρίου

Αιρετό  τακτικό μέλος ΠΥΣΠΕ

Τηλ. 6932211897(ggsakel@yahoo.gr)

Άννα Ζιάκα

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΠΕ

Τηλ.6978144058(ziakannag@gmail.com)

Εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της Εκπαιδευτικής Δράσης.

Όλα τα ενημερωτικά μας εδώ:   http://ekpaideutikidrasi.wix.com/index

 

Comments (0)

Tags: , ,

Ενημερωτικό των αιρετών της Εκπαιδευτικής Δράσης

Posted on 26 Οκτωβρίου 2016 by admin

Σε συνέχεια του 13ου ενημερωτικού σας ενημερώνουμε για τις ακόλουθες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ με τα παρακάτω θέματα:

02-09-2016

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16  για το σχολικό έτος 2016-2017.

 • Αποφασίστηκε ομόφωνα οι τοποθετήσεις να γίνουν με την εξής σειρά: υπεράριθμοι στην ομάδα τους, υπεράριθμοι στα όμορα Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45/8-3-96 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94/22-5-97τ. Α΄),  γενική κατηγορία, συμπλήρωση ωραρίου,  αποσπασμένοι.
 • Στη συνέχεια έγινε ομόφωνα η τοποθέτηση των ΠΕ11 όπως και τα προηγούμενα έτη και σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών.
 • Στην ίδια συνεδρίαση κάναμε την παρακάτω δήλωση:

Σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε Γραφεία Σχολικών Συμβούλων, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη στελέχωσης των εν λόγω γραφείων με προσωπικό γραμματειακής στήριξης, διατηρούμε  επιφυλάξεις, κυρίως ως προς το ότι οι θέσεις αυτές δεν προβλέπονται και κατά συνέπεια όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ίσες ευκαιρίες τοποθέτησης ύστερα από δήλωσή τους.

 • Ακολούθησε κοινή συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ για το σχεδιασμό των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών από βαθμίδα σε βαθμίδα. Το ΠΥΣΠΕ ζήτησε ώρες  εκπ/κών ΠΕ05, ΠΕ07 και εκπ/κούς ΠΕ 19 για κάλυψη κενών. Τονίσαμε την ανάγκη μόνιμων διορισμών καθώς και την ανάγκη πρόσληψης αναπληρωτών σύμφωνα με τις θέσεις και τις αποφάσεις του κλάδου μας.

 

05-09-2016

 

Τοποθετήσεις ΠΕ70 σε κενά, προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ06 και άρση υπεραριθμίας στο δημοτικό σχολείο Κέδρου λόγω νέων εγγραφών.

 • Εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Σημειώνεται πως το δημοτικό σχολείο Κέδρου, λόγω νέων εγγραφών που τώρα προέκυψαν σύμφωνα με νέο πίνακα εγγραφέντων, από τριθέσιο, τώρα πλέον λειτουργεί ως τετραθέσιο.

06-09-2016

Επαναπροσδιορισμός προσωρινών τοποθετήσεων ΠΕ06 λόγω πρόσφατων μακροχρόνιων αδειών.

Διαφοροποιηθήκαμε ως  προς την νέα προσέγγιση του τρόπου τοποθέτησης,  η οποία αναιρούσε την αρχική, ομόφωνη απόφασή μας και  αφορούσε συγχώνευση της γενικής κατηγορίας και της συμπλήρωσης ωραρίου. Επισημάναμε πως αυτό που τώρα αποφασίστηκε, θα πρέπει να ισχύσει και για τις προηγούμενες τοποθετήσεις γιατί δεν είναι σωστό να ισχύει διαφορετικός τρόπος τοποθέτησης κάθε φορά.

Εφόσον έγινε αποδεκτή η επισήμανσή μας, οι τοποθετήσεις ΠΕ06, εγκρίθηκαν ομόφωνα.

07-09-2016

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σε κενά,  προσωρινή τοποθέτηση ΠΕ06 σε κενό,  προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ16 και ΠΕ07.

 • Διαφωνήσαμε στη μη τοποθέτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 σε σχολείο που περιλαμβάνονταν στη δήλωσή του.
 • Οι υπόλοιπες τοποθετήσεις ΠΕ70, ΠΕ06 καιΠΕ16, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΠΕ07, εγκρίθηκε ομόφωνα. Από την μεριά μας δηλώσαμε ότι: Αφού η διοίκηση μας διαβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ07, κανόνισαν τις τοποθετήσεις τους μόνες τους σε κοινή συνάντηση και σε συνεργασία με την υπεύθυνη που η Δ/νση όρισε, δεχόμαστε τις επιλογές των συναδέλφων και συμφωνούμε με την εισήγηση της Προέδρου .

08-09-2016

Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 σε κενά, αποσπάσεις ΠΕ70, τροποποίηση σε τοποθετήσεις ΠΕ06 και προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ 05.

 • Εγκρίθηκαν ομόφωνα, όσα αφορούσαν ΠΕ70 και ΠΕ06.
 • Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ΠΕ05, εγκρίθηκε ομόφωνα. Από την μεριά μας δηλώσαμε ότι: Αφού η διοίκηση μας διαβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05, κανόνισαν τις τοποθετήσεις τους μόνες τους σε κοινή συνάντηση και σε συνεργασία με την υπεύθυνη που η Δ/νση όρισε, δεχόμαστε τις επιλογές των συναδέλφων και συμφωνούμε με την εισήγηση της Προέδρου .
 • Σημειώνεται ότι από μέλος του συμβουλίου, προσκομίστηκε Υ.Α. σχετική με τις τοποθετήσεις και τον τρόπο που πρέπει να γίνονται. (29195/ΓΔ4/19-2-2016)

     09-09-2016

     Ορισμός αναπληρωτή διευθυντή στο Ειδικό Σχολείο, επανατοποθέτηση ΠΕ11        και αποσπάσεις ΠΕ11 ειδική κατηγορία.

 • Σημειώνεται ότι στην αρχή της συνεδρίασης προσκομίσαμε τους παρακάτω νόμους οι οποίοι έχουν σχέση με τις τοποθετήσεις, τον τρόπο που πρέπει να γίνονται και με την ανάθεση διοικητικού έργου. (νόμος 4386 ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016 και νόμος 4415 ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016 οι οποίοι τροποποιούν και συμπληρώνουν τον νόμο 4203 ΦΕΚ 235/Α/1-11-13)
 • Ο ορισμός αναπληρωτή Δ/ντή στο Ειδικό σχολείο έγινε ομόφωνα.
 • Η επανατοποθέτηση και οι αποσπάσεις ΠΕ11 εγκρίθηκαν ομόφωνα, με τη σημείωση ότι μετά τις ενδοπεριφερειακές αποσπάσεις θα γίνει κάλυψη των κενών που πιθανόν θα προκύψουν.

     13-9-2016  

                                           

     Τροποποίηση τοποθετήσεων ΠΕ06, συμπληρωματικές διευκρινήσεις σε                                                                                  τοποθετήσεις ΠΕ70, αποσπάσεις και τοποθετήσεις ΠΕ70 και ΠΕ60 σε κενά, εξέταση ένστασης εκπ/κού ΠΕ70,  αποσπάσεις και τοποθετήσεις ΠΕ70 και ΠΕ60 σε Τ.Ε. και ειδικά σχολεία. 

 • Ζητήσαμε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων εκπ/κού ΠΕ06,  να δηλώσει  η ίδια ότι δέχεται τη μετακίνηση της προκειμένου να εξυπηρετηθεί το συστεγαζόμενο σχολείο, το οποίο δεν είχε  στη δήλωση τοποθέτησής της.
 • Διατυπώσαμε επιφυλάξεις, σε μετακίνηση-τοποθέτηση εκπ/κού ΠΕ06, που έγινε με σκοπό τη «διευκόλυνση» άλλης εκπ/κού ΠΕ06.
 • Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις και οι αποσπάσεις και τοποθετήσεις ΠΕ70 και ΠΕ60 σε κενά, εγκρίθηκαν ομόφωνα.
 • Η ένσταση εκπ/κού ΠΕ70, απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία (3-2).
 • Στις τοποθετήσεις ΠΕ70 και ΠΕ60 σε Τ.Ε. και ειδικά σχολεία, εκφράσαμε τη διαφωνία μας σε μία περίπτωση και οι υπόλοιπες εγκρίθηκαν ομόφωνα. Διαφωνήσαμε  στη μη τοποθέτηση  εκπ/κού ΠΕ70 σε υπαρκτό κενό σχολείου, το οποίο είχε ως 1η προτίμηση στη δήλωσή της και δικαιούνταν να τοποθετηθεί και αντί αυτού  τοποθετήθηκε κατά πλειοψηφία (3-2), στο Τ.Ε. του ίδιου σχολείου το οποίο ζητούσε σε δεύτερο χρόνο με την αίτηση απόσπασής της. Επισημάναμε επίσης τη θέση του κλάδου μας στο συγκεκριμένο θέμα, σχετικά με τις τοποθετήσεις εκπ/κών στα Τ.Ε. όπως επίσης και τη  θέση του κλάδου μας για τις προσλήψεις αναπληρωτών ΠΕ71 και ΠΕ61 στις θέσεις αυτές.

 

 • Δηλώσαμε την αντίθεσή μας, στην τοποθέτηση των αναπληρωτών, η οποία έγινε από τη Δ/νση (βάση νόμου) γιατί πιστεύουμε πως όλες οι τοποθετήσεις πρέπει να γίνονται από το ΠΥΣΠΕ για λόγους  διαφάνειας και αξιοκρατίας. Σχετικές δημοσιεύσεις: https://www.alfavita.gr/arthron/anakoinoseis/oi-topothetiseis-anapliroton-sto-pyspe-karditsas καθώς και στις ιστοσελίδες μας.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι συνάδελφοι από διάθεση που καλύπτουν κενά σε σχολεία, πρέπει να κάνουν αναφορά ανάληψης σε κάθε σχολείο που πηγαίνουν και καλό είναι να κρατούν αντίγραφο της αναφοράς ανάληψης.

Για τις υπόλοιπες συνεδριάσεις, θα αναφερθούμε σε επόμενο ενημερωτικό μας.

 

 

   Γιώργος Σακελλαρίου

Αιρετό  τακτικό μέλος ΠΥΣΠΕ

 

Άννα Ζιάκα

Αιρετό αναπληρωματικό μέλος ΠΥΣΠΕ

 

Εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της Εκπαιδευτικής Δράσης.

Comments (0)

Tags: , ,

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών μετά την συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

Posted on 15 Σεπτεμβρίου 2016 by admin

Από τη Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης και το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31η/13-09-2016 Πράξη του, ανακοινώνονται:

Α.  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1. Σούφλας Δημήτριος: από το 7ο Δ.Σ. Καρδίτσας  στο Δ.Σ. Ρεντίνας.

Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
1. Αβτζόγλου Ανατολή: από το 10ο Δ.Σ. Καρδίτσας στο Τμήμα Ένταξης του 9ου Δ.Σ.  Καρδίτσας.
2. Κίτσιου Ελένη: από διάθεση (λειτ. υπερ.) στο Τμήμα Ένταξης του Δ.Σ.  Λεονταρίου.

Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 – ΔΑΣΚΑΛΩΝ
1. Κώστα Ελένη: από διάθεση (λειτ. υπερ.) στο Δ.Σ. Λεονταρίου.
2. Καλύβα Μαρία: από διάθεση στο Δ.Σ. Ανάβρας.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 – ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1. Παπαγιάννη Στέλλα: από διάθεση στο 13ο Ν/Γ Καρδίτσας.

Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70  & ΠΕ60 – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1. Τσιτσιρίγκα Ιωάννα: από διάθεση (απόσπαση), στο Ειδικό Δ.Σ. Καρδίτσας.
2. Τσίβου Χριστίνα: από διάθεση (απόσπαση) στο Ειδικό Ν/Γ Καρδίτσας.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ06 – ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Γιαννοπούλου Χριστίνα: στο Δ.Σ. Σταυρού και συμπλήρωση ωραρίου 9ώρες στο 7ο Δ.Σ. Καρδίτσας.
2. Σπανού Πολυξένη: στο 4ο Δ.Σ. Σοφάδων για 4ώρες.
3. Χολέβα Σταματία: στο 3ο Δ.Σ. Καρδίτσας για 3ώρες και συμπλήρωση ωραρίου 20ώρες στο 13ο Δ.Σ. Καρδίτσας.
4. Καρφή Ουρανία: Δ.Σ. Καλλιφωνίου (οργανικά) και συμπλήρωση ωραρίου 6ώρες στο 3ο Δ.Σ. Καρδίτσας.

Comments (0)

Tags: , ,

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων Δασκάλων

Posted on 26 Αυγούστου 2016 by admin

Από τη Δ/νση και το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ70 – Δασκάλων σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Καρδίτσας  για το διδακτικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23η/26-08-2016 Πράξη του ΠΥΣΠΕ.

ΠΕ 70

 1. Αποστολόπουλος Σπυρίδων: από  Δ.Σ. Αρτεσιανού στο 4ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  2.    Αργυρόπουλος Αθανάσιος: από Δ.Σ. Μαυρομματίου στο 1ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  3.    Γάλλου Παρασκευή : από Δ.Σ. Φύλλου στο 3ο Δ.Σ. Παλαμά
  4.    Γκαραβέλα Σοφία: από 1ο Δ.Σ. Μουζακίου στο Δ.Σ. Δρακότρυπας
  5.    Ζορμπά Βικτωρία : από Δ.Σ. Ιτέας στο 3ο Δ.Σ. Παλαμά
  6.    Καραγιάννης Βασίλειος : από Δ.Σ. Προαστίου  στο 2ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  7.    Καριντζιά Μαρία: : από Δ.Σ. Κοσκινά στο Δ.Σ. Βλοχού
  8.    Λέτσιος Ιωάννης: από Δ.Σ. Σταυρού στο  6ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  9.    Μαλισιώβας Απόστολος : από Δ.Σ. Καρποχωρίου στο 1ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  10.    Μερεντίτη Κωνσταντία: από Δ.Σ. Μακρυχωρίου στο 8ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  11.    Μηλίτση Ειρήνη: από 1ο Δ.Σ. Μουζακίου στο  2ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  12.    Μητσιογιάννη Αναστασία: από Δ.Σ. Καρδιτσομαγούλας στο 8ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  13.    Μήτσιου – Τσάβαλου Αγλαΐα: από 13ο Δ.Σ. Καρδίτσας στο 5ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  14.    Μπαλακώστα Αριστέα: : από Δ.Σ. Καλλιφωνίου στο 5ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  15.    Μπούσδρας Σωτήριος: από Δ.Σ. Αγίας Τριάδας στο Δ.Σ. Βατσουνιάς
  16.    Ντόζη Ευαγγελία : από 2ο Δ.Σ. Παλαμά στο   3ο Δ.Σ. Παλαμά
  17.    Παπαδάκη Ανδρονίκη : από Δ.Σ. Καλλιφωνίου στο 5ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  18.    Παπακωνσταντίνου Ελένη : από Δ.Σ. Μακρυχωρίου στο 2ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  19.    Ρουμελιώτη Άννα: από Δ.Σ. Σταυρού στο 2ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  20.    Στύλου Ευαγγελία: από Δ.Σ. Καλλιφωνίου στο 5ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  21.    Τσέλιος Φώτιος: από 2ο Δ.Σ. Σοφάδων στο 8ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  22.    Τσιαντούλα Ευαγγελία: από Δ.Σ. Αγναντερού στο 2ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  23.    Τσιχτής Ευάγγελος: από Δ.Σ. Καλλιφωνίου στο  5ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  24.    Φλώρου Ιωάννα : από 3ο Δ.Σ. Καρδίτσας στο 12ο Δ.Σ. Καρδίτσας
  25.    Φροξυλιάς Παναγιώτης : από 4ο Δ.Σ Σοφάδων στο Δ.Σ. Ματαράγκας
  26.    Χαλβαντζή Ευθυμία: από Δ.Σ. Καλλιφωνίου στο 18ο Δ.Σ. Καρδίτσας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ70
ΠΟΥ  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

 1. Αναγνώστου Ρομίνα – Ιωάννα
  2.    Γιολδάσης Σεραφείμ
  3.    Γκερμπεσιώτη Γραμματία
  4.    Κίτσιου Ελένη
  5.    Κοντοχρήστου Λαμπρινή
  6.    Κόφφα Ζωή
  7.    Κώστα Ελένη
  8.    Λάρδα Ευγενία
  9.    Μητσάκης Χρήστος
  10.    Μπαρούτα Έλλη
  11.    Παναγιωτίδου Μελπομένη
  12.    Ποζιός Δημήτριος
  13.    Τσάβαλος Αναστάσιος

ΕΚΠ/ΚΟΙ ΚΛ. ΠΕ70 (Από απόσπαση)
ΠΟΥ  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ

 1. Γέρμανου Σταυρούλα-Ιωάννα
  2.    Ιωαννίδου Ελισσάβετ
  3.    Κουκουσούλα Αριστέα
  4.    Τάντος Θεοδόσιος

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

 1. Δ.Σ. Ανθηρού: 1 κενό
  2.    Δ.Σ. Αργυρίου: 1 κενό
  3.    Δ.Σ. Δρακότρυπας: 1 κενό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70 που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας και οι αποσπασμένοι να υποβάλουν δήλωση προτίμησης στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας  μέχρι την Δευτέρα, 29/08/2016 και ώρα 14:00 για την κάλυψη των  παραπάνω λειτουργικών κενών.

Η Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

     Μητσιάδη Ευθυμία

 

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας για κενά – πλεονάσματα

Posted on 30 Ιουνίου 2016 by admin

Μια διαδικασία που θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και μήνες από το Υπουργείο Παιδείας, μόλις ξεκίνησε από το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας, τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016. Αναφέρομαι στην αποστολή πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού, εν όψει των μεταθέσεων. Παρότι το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι λίγο-πολύ γνωστό (ελάχιστες μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρόκειται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες), δημιούργησε έντονο προβληματισμό εξαιτίας των τελευταίων αλλαγών που αφορούν κυρίως τη λειτουργία και το ωρολόγιο πρόγραμμα του ενιαίου τύπου ολοήμερουυ Δημοτικού Σχολείου με την Υπουργική Απόφαση της 26/4/2016.

Στις παραστάσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας το προηγούμενο διάστημα γι αυτήν ακριβώς την Υ.Α., στη Γενική Συνέλευση του Μαΐου και στη Γ.Σ. της ΔΟΕ πριν λίγες ημέρες, τονίστηκε και αποφασίστηκε πως κανένας υπολογισμός οργανικών κενών ή πλεονασμάτων δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει με βάση τη συγκεκριμένη Υ.Α. Εξάλλου αποτελεί προμετωπίδα των αιτημάτων μας η κατάργηση και η μη εφαρμογή-έως τότε- αυτής της απόφασης.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι καταψήφισα τον υπολογισμό οργανικών κενών που αφορούν τον κλάδο ΠΕ 70 (δασκάλων). Δεν αναφέρομαι στις άλλες ειδικότητες ΠΕ 06, ΠΕ 11, ΠΕ 16, ΠΕ 60, διότι δεν ζητήθηκε και δεν έγινε από το ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας καμία σύνδεση οργανικών κενών με την Υ.Α. Είναι πρωτοφανές γιατην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μάλλον όχι τυχαία, αλλά σίγουρα επικίνδυνη, η επιχειρούμενη σύνδεση οργανικών κενών με τη λειτουργικότητα των σχολείων. Κι αυτό διότι οι οργανικές θέσεις και η οργανικότητα τωνσχολείων καθορίζονται με ΦΕΚ και διέπονται από συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία βέβαια, προβλέπει μεταβολές (σε ετήσια βάση)ενώ η λειτουργικότητα μιας σχολικής μονάδας μπορεί να μεταβληθεί ακόμη και στη διάρκεια του σχολικού έτους! Σαφέστατα και παράνομα κατά τη γνώμη μου, συνδέονται ανόμοια πράγματα!

Τέλος, απευθυνόμενος ιδιαίτερα προς τους συναδέλφους, τους περισσότερους εκ των οποίων αφορούν άμεσα όλα τα παραπάνω, οφείλω να τονίσω το εξής: Υπάρχουν ζητήματα που δεν υφίσταταιτο γκρίζο, είναι ή άσπρο ή μαύρο. Ξεκάθαρη θέση.Ή καταγγέλλεις την Υ.Α., απαιτείς την απόσυρσή της και κατά συνέπεια τη μη εφαρμογή της ή την αποδέχεσαι και την εφαρμόζεις. Αυτά όσον αφορά τη στάση του καθενός μας, γιατί στο τέλος οι αριθμοί σε πίνακες μετατρέπονται σε ανθρώπους με οικογένειες και ανάγκες.

Θεολόγης Στέφανος

Αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Καρδίτσας

 

Comments (0)

Γλυκερία - Ακολούθησα ένα αστέρι
Παυλίνα Βουλγαράκη - Λαβύρινθοι
Κώστας Μακεδόνας - Είναι πια αργά
Βιολέτα Ίκαρη - Μαύρα
Χάρις Αλεξίου - Πόρτες ανοιχτές
Πυξ Λαξ - Χωρίς ντροπή
Γιάννης Πάριος - Θα σ΄ αγαπώ
Ραλλία Χρηστίδου - Μονάχη ταξιδεύω
Ελεωνόρα Ζουγανέλη - Έλα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Έλα ψυχούλα μου

 


The Fray - You found me
Billy Ocean - Loverboy
Cock Robin - The promise you made
Whitney Houston - How will I know
Demi Lovato - I will survive
Beloved - Sweet harmony
Sheryl Crow - My favorite mistake
Asia - Heat of the moment
Zucchero - Wonerful life
Tina Turner - In your wildest dreams

 


Ιούλιος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC