Tag Archive | "Τηλεδιάσκεψη"

Tags: , ,

Τηλεδιάσκεψη Τσιάρα με τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων

Posted on 04 Δεκεμβρίου 2020 by admin

Με βασικά θέματα συζήτησης τη λειτουργία των δικαστηρίων εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, τις αποζημιώσεις για τη παροχή της Νομικής Βοήθειας αλλά και τη πιθανή τοποθέτηση πυλών ανίχνευσης COVID – 19 στα δικαστήρια πραγματοποιήθηκε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αντιπροσωπείας των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα.

Στην ανακοίνωση των δικηγόρων επισημαίνεται ότι αντικείμενο της συζήτησης ήταν τα επείγοντα ζητήματα του κλάδου και ειδικότερα :

 1. Τη Λειτουργία των Δικαστηρίων, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας και τη θεσμοθέτηση βελτιωτικών ρυθμίσεων για το χρονικό διάστημα μετά την πάροδο της ισχύος της παρούσας ΚΥΑ (7/12/2020).

Πάγια θέση του δικηγορικού σώματος είναι η διαρκής λειτουργία των Δικαστηρίων, που αποτελεί βασική κρατική λειτουργία και ικανοποιεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών σε δικαστική προστασία.

Στα πλαίσια αυτά και λαμβανομένων υπόψη ότι, αφενός μεν παρατείνεται η περίοδος μερικής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αφετέρου ότι, ως έχει αποδειχθεί, τα Δικαστήρια με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας από το κορωνοϊό δεν αποτελούν εστία υπερμετάδοσης του ιού, ζητήθηκε από τον Υπουργό να διευρυνθεί περαιτέρω το πλαίσιο λειτουργίας τους ως εξής :

▪Να εκδικάζονται όλες οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (όταν δεν ζητείται εξέταση μάρτυρα)

Να εκδικάζονται τα πλημμελήματα και κακουργήματα, των οποίων ο χρόνος παραγραφής είναι μέχρι 31.12.2022 και 31.12.2023 αντίστοιχα

▪Να δικάζονται υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων (όταν υφίσταται κοινή δήλωση περί μη εξέτασης μάρτυρα)

▪Να εκδίδονται, σε κάθε περίπτωση, διαταγές πληρωμής

▪Να παραταθεί η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις που εκκρεμούν προς εκδίκαση, υπό το Νόμο 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

▪Στις περιοχές υψηλού επιδημιολογικού κινδύνου, όπου υπάρχει αντικειμενική δυσχέρεια συγκέντρωσης αποδεικτικού υλικού και κατάθεσης προτάσεων κατά τη νέα τακτική διαδικασία,  να παραταθούν οι σχετικές προθεσμίες των άρθρων 237, 238 ΚΠολΔ, της νέας τακτικής διαδικασίας (πρβλ. ΚΠολΔ 148).

 1. Την αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων της Νομικής Βοήθειας

Το δικηγορικό σώμα, λαμβανομένου υπόψη ότι, μέχρι σήμερα, τα όποια ληφθέντα μέτρα δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ζήτησε να καταβάλλεται άμεσα το 70% της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσίας Νομικής Βοήθειας, προ πάσης εκκαθαρίσεως.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι, στις αρχές του νέου έτους θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα για την απευθείας, αυτοματοποιημένη ενημέρωση του ΤΑΧΔΙΚ από τα δικαστήρια σχετικά με τους δικαιούχους αποζημιώσεων νομικής βοήθειας και θα προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση στην κατεύθυνση αυτή.

 1. Την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων

Το δικηγορικό σώμα ζήτησε να νομοθετηθούν άμεσα οι προτάσεις της Ολομέλειας, που αφορούν θεσμικά και οικονομικά θέματα των εμμίσθων δικηγόρων.

Περαιτέρω, ζητήθηκε από τον Υπουργό να καταργηθούν άμεσα οι τροποποιητικές, του Κώδικα Δικηγόρων, διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου που εισήχθησαν αιφνιδίως στον ν. 4745/2020 με την υπ’ αριθ. 550/45/5.11.2020 βουλευτική τροπολογία, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με το δικηγορικό σώμα και για τις οποίες τα θεσμικά όργανα των δικηγόρων έχουν εκφράσει τη ρητή και κατηγορηματική αντίθεσή τους.

Ο Υπουργός δεσμεύθηκε ότι : α) στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια θα εισαγάγει τις διατάξεις για τους εμμίσθους δικηγόρους, τις οποίες εισηγήθηκε η Ολομέλεια β) το Υπουργείο θα επαναξετάσει σε επόμενο νομοσχέδιο τις διατάξεις του ν. 4745/2020, όπως αυτές θεσμοθετήθηκαν με την άνω τροπολογία και γ) για τα λοιπά θέματα του Κώδικα Δικηγόρων θα συσταθεί ad hoc Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων του δικηγορικού σώματος.

 1. Την τοποθέτηση Πυλών ανίχνευσης COVID – 19 στα δικαστήρια

Το δικηγορικό σώμα ζήτησε από τον Υπουργό λεπτομερή ενημέρωση ως προς την υγειονομική καταλληλότητα των πυλών αυτών, τη σχετική πιστοποίησής τους και την προσφορότητά τους για την ανίχνευση του COVID – 19, όπως επίσης και για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των διερχομένων προσώπων.

Επί του ζητήματος αυτού, ο Υπουργός ανέφερε ότι η τοποθέτηση των πυλών ανίχνευσης δεν ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου αλλά αίτημα Διοικήσεων Δικαστηρίων και παρέσχε αναλυτικά στοιχεία εκείνων των δικαστικών σχηματισμών που υπέβαλαν σχετικά αιτήματα. Έθεσε επίσης στη διάθεση των θεσμικών οργάνων του σώματος έγγραφα του ΕΟΦ σχετικά με την υγειονομική καταλληλότητα και προσφορότητα των εν λόγω μηχανημάτων. Τέλος, δήλωσε ότι η χρήση τους θα είναι προαιρετική και ότι δεν θα γίνεται καμία επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των διερχομένων προσώπων ούτε φωτογράφηση αυτών.

Το δικηγορικό σώμα επιφυλάχθηκε επί του θέματος αυτού, και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων θα λάβουν σχετικές αποφάσεις.

 1. Την κατάργηση του Δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου

Το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή θεσμοθέτησης του δικαστικού ενσήμου στις αναγνωριστικές αγωγές υποθέσεων Πολυμελούς Πρωτοδικείου (που νομοθετήθηκε με τον ν. 4640/2019) εξέφρασε την αντίθεσή του, θεωρώντας ότι η εν λόγω θεσμοθέτηση δημιουργεί ανεπίτρεπτα εμπόδια στην πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και υπακούει σε εισπρακτικές λογικές.

Στα πλαίσια αυτά ζήτησε και πάλι από τον Υπουργό την άμεση κατάργησή του. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το θέμα αυτό θα εξεταστεί από την Επιτροπή που έχει συγκροτηθεί για την αναθεώρηση του ΚΠολΔ, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τις εργασίες της στο τέλος Φεβρουαρίου 2021.

 1. Τη Δοκιμασία επάρκειας (άρθρα 15, 16 Κώδικα Δικηγόρων)

Το δικηγορικό σώμα έθεσε στον Υπουργό το ζήτημα της αντικειμενικής αδυναμίας διεξαγωγής της δοκιμασίας επάρκειας κατά τα άρθρα 15, 16 Κώδικα Δικηγόρων λόγω της πανδημίας η οποία δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή των εξετάσεων με τη φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων και ζήτησε να θεσπιστούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή τους, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας.

 ΠΗΓΗ: newsit.gr

Comments (0)

Tags: , ,

Συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

Posted on 27 Οκτωβρίου 2020 by admin

Συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 26/10/2020 το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κου Ζυγογιάννη Κωνσταντινου και με τη συμμετοχή του Προέδρου της ΚΕΕΕ κου Κωνσταντίνου Μίχαλου και αποφάσισε εκτός των άλλων, την αποστολή εγγράφου στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κο Κώστα  Αγοραστό με την οποία ζητούν τη μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-πρότασης τουλάχιστον έως 15 Νοεμβρίου 2020 και την εξάντληση κάθε δυνατότητας για πολλαπλασιασμό του συνολικού προϋπολογισμού, από κοινού τα τέσσερα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας αναφορικά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία-«ΑΝΑΣΑ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχη,

Θα θέλαμε καταρχάς να σας συγχαρούμε για το πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» που αφορά την παροχή επιχορήγησης σε μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον Covid-19, που εκπονείτε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ως ο άμεσος και κύριος φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, θα θέλαμε να σας συστήσουμε την προσοχή σε ορισμένα σημεία της προκήρυξης τα οποία θεωρούμε ότι χρήζουν βελτίωσης προκειμένου να επωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα οι προτάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Θεσσαλίας :

Προθεσμία υποβολής της αίτησης-πρότασης

 • Μετάθεση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης-πρότασης τουλάχιστον έως 15.11.2020, λαμβάνοντας υπόψιν το πλήθος των αιτήσεων, του όγκου εργασίας με τον οποίον επιβαρύνονται τα λογιστικά γραφεία (ο Οκτώβριος είναι μήνας ΦΠΑ) και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων καθώς και τις σημαντικές καθυστερήσεις που παρουσιάζονται εξαιτίας της μη ομαλής λειτουργίας του ΠΣΚΕ, και του TaxisNet. Παράλληλα, ήδη παρουσιάζεται σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας των τοπικών Πρωτοδικείων και του Γ.Ε.ΜΗ., όπου ακόμα και εάν σήμερα έκανε κάποια επιχείρηση αίτηση για πιστοποιητικό, δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να την παραλάβει έως το τέλος του μήνα που είναι και η καταλυτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Δικαιολογητικά

 • Σε κάθε περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα υποβολής ελλείψεων σε δικαιολογητικά. Η μη δυνατότητα υποβολής ελλείψεων δικαιολογητικών που δεν στάλθηκαν εκ παραδρομής η λόγω δύσκολων συνθηκών θα οδηγήσει σε απόρριψη επιχειρήσεων ρήξη, τριβές και δικαστικές περιπέτειες μεταξύ επιχειρηματιών – συμβούλων και λογιστών.
 • Στην περίπτωση μη δυνατότητας παράτασης της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών του σημείου 5 του Παραρτήματος ΙΙ, προτείνεται να υπάρξει η δυνατότητα προσκόμισης τους κατά μόνο σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης
 • Η δηλωση σωρευσης στο πλαισιο της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης Ε.Ε. δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους Λογιστές και επιχειρηματίες αφού είναι δύσκολο να ανευρεθούν τα στοιχεία. Κανείς επιχειρηματίας δεν περνά το όριο των 800.000 €. Το δικαιολογητικό αυτό θα μπορούσε να είναι δικαιολογητικό κατά την καταβολή της αποζημίωσης και η συμπλήρωσή του στην παρούσα φάση είναι πλημμελής. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των υπηρεσιών που κατέβαλαν τις ενισχύσεις.

Συνολικός προϋπολογισμός

 • Σας καλούμε να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα για πολλαπλασιασμό του συνολικού προϋπολογισμού. Είναι ανάγκη να υπάρξει άμεση στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, καθότι σε διαφορετική περίπτωση θα συζητάμε σε πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα για εκτίναξη της ανεργίας και κατάρρευσή της ελληνικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ κινείται σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο στην ανακούφιση των επιχειρήσεων που πλήγηκαν από την πανδημία του COVID-19 ωστόσο θα πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη προσπάθεια και να εξαντληθεί κάθε όριο προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση περισσότερων επιχειρήσεων.

Βέβαιος για τη θετική σας ανταπόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

 

Comments (0)

Tags: , , ,

Τηλεδιάσκεψη πρωθυπουργού και δημάρχου Μουζακίου για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου

Posted on 23 Οκτωβρίου 2020 by admin

Προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη είχε η Επιτροπή «Ελλάδα 21» υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην οποία συμμετείχε ο Δήμαρχος Μουζακίου Φάνης Στάθης, ο Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων Δημήτριος Παπαστεργίου, η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 21» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη καθώς και Δήμαρχοι ιστορικών περιοχών της Ελλάδας.

Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι προτάσεις που κατέθεσαν οι Δήμοι, με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Για τις προτάσεις των Δημάρχων στην Επιτροπή «Ελλάδα 21», ο Πρωθυπουργός τόνισε:

«Μου άρεσαν οι προτάσεις που είχαν μια σύγχρονη οπτική, προτάσεις που θα παραμείνουν στον χρόνο και θα υπενθυμίζουν το παρελθόν της Ελλάδας. Στην ουσία όλοι σας καλείστε να κάνετε τις δικές σας «μικρές επαναστάσεις». Κλείνοντας, ο Πρωθυπουργός μίλησε για την μεγάλη πρόκληση των εποχών, τον covid 19 και τη σημασία του να τηρούμε τις οδηγίες των ειδικών και της πολιτείας. Φάνηκε δε αισιόδοξος ως προς την ανεύρεση εμβολίου το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου στάθηκε στην κύρια υποβληθείσα πρότασή του, που είναι ένα σύγχρονο ψηφιακό μουσείο στη γενέτειρα του αρχιστράτηγου Γεωργίου Καραισκακη, το Μαυρομμάτι. «Είμαι πολύ χαρούμενος που η βασική πρόταση που υποβαλλαμε στην Επιτροπή Ελλάδα 20-21, έτυχε της ένθερμης υποστήριξης του Πρωθυπουργού», τόνισε ο κ. Στάθης. «Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε ότι ένα Έθνος μπορεί να ξαναδιαβάσει γόνιμα την ιστορία του μόνο όταν βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, τιμάει το παρελθόν του και μαθαίνει από τα λάθη του».

 

Comments (0)

Tags: , ,

ΕΒΕ: Τηλεδιάσκεψη με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Posted on 17 Σεπτεμβρίου 2020 by admin

Τηλεδιάσκεψη με τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17/9/2020. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν μέλη της Διοίκησης, καθώς και επιχειρηματίες που είχαν δηλώσει ενδιαφέρον.

Το θέμα της τηλεδιάσκεψης ήταν το πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, το οποίο αφορά στην επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α’  κατοικία  για τους πληγέντες από τον κορωνοϊό..

Ξεκίνησε στις 3 Αυγούστου 2020, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο αφορά την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην Α΄ κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης για τον χρήστη διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν την κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για την υποστήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας που έχουν ενήμερα δάνεια ανέρχεται στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 70%.

Για όσους έχουν δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, η συνεισφορά ανέρχεται στο 80% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 70% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.

Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, η επιδότηση ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 300 ευρώ, ανά πιστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 2ο τρίμηνο η συνεισφορά ανέρχεται στο 50% της μηνιαίας δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 30%.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουρμούσης:

– Μετά την υποβολή της αίτησης, διενεργείται ο έλεγχος επιλεξιμότητας και ειδοποιείται ο πολίτης, εντός 15 ημερών.

– Εφόσον είναι επιλέξιμος και έχει μη εξυπηρετούμενο δάνειο, τότε καλείται από την τράπεζα, έτσι ώστε να προβούν σε ρύθμιση του δανείου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μόλις ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία και ολοκληρωθεί η αναστολή πληρωμών, τότε ξεκινά και η καταβολή της επιδότησης για διάστημα 9 μηνών.

– Ο πολίτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το ποσοστό της μηνιαίας δόσης δανείου που του αντιστοιχεί και επίσης να αποπληρώνει το δάνειό του, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της κρατικής επιδότησης.

Στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.keyd.gov.gr, οι δικαιούχοι μπορούν να βρουν αναλυτικές ερωταπαντήσεις με παραδείγματα, καθώς και τον οδηγό χρήσης της πλατφόρμας.

Για παροχή πληροφοριών, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213.212.57.30, ώστε να κλείσουν (τηλε)συνάντηση και να εξυπηρετηθούν από ένα εκ των 50 Κέντρων – Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, τα οποία λειτουργούν πανελλαδικά.

 

 

Comments (0)

Tags: , ,

Τηλεδιασκέψεις της ΝΔ με τα στελέχη της Θεσσαλίας

Posted on 26 Μαρτίου 2020 by admin

Συνεχίζονται οι τηλεδιασκέψεις που πραγματοποιεί η γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ με στελέχη ανά την επικράτεια, που έχουν σαν στόχο να κρατηθεί ζωντανή η επικοινωνία με τις κομματικές οργανώσεις και να μην χαθούν, λόγω κορωνοϊού, όλα όσα επιτεύχθηκαν μέχρι τώρα, μέσα από την καθημερινή επαφή και συνεργασία.

Μετά την πραγματοποίηση ήδη δύο επιτυχημένων τηλεδιασκέψεων με τη συμμετοχή των Αναπληρωτών Γραμματέων της Γραμματείας Οργανωτικού και των Γενικών Συντονιστών Βορείου Ελλάδος στις 19 Μαρτίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στις 24 Μαρτίου 2020 δύο επιτυχημένες τηλεδιασκέψεις με τη συμμετοχή των Προέδρων ΝΟΔΕ και των Τομεαρχών Οργανωτικού Θεσσαλίας, υπό τον Γραμματέα Οργανωτικού, Διευθυντή του Γραφείου τουΠροέδρου της ΝΔ και Αναπληρωτή Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιο Κονταδάκη.

«Στις δύο τηλεδιασκέψεις συζητήθηκαν το μείζον θέμα της παγκόσμιας πανδημίας, τα άμεσα δραστικά μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για να σπάσει την αλυσίδα μετάδοσης της νόσου και θέματα της Γραμματείας Οργανωτικού. Έγινε εστίαση στην κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία, τόσο για τη διασπορά της νόσου, όσο και για την αντιμετώπισή της από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Θεσσαλίας» τονίζει ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού ΝΔ Θεσσαλίας Νικόλαος Καρδούλας και προσθέτει:

«Το συμπέρασμα των δύο τηλεδιασκέψεων ήταν μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός, όλοι οι πολίτες να αισθάνονται μεν ασφαλείς, αλλά να είναι υπεύθυνοι και πειθαρχημένοι, να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα, αλλά και να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ μας με τηλεργασία, επιδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ατομική ευθύνη, αλλά και ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες λόγω της πανδημίας.

Στις δύο τηλεδιασκέψεις συμμετείχαν η Διευθύντρια – Συντονίστρια Οργανωτικού της ΝΔ Κλαίρη Ξεφτέρη, ο Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού Θεσσαλίας Νίκος Καρδούλας, οι Πρόεδροι των ΝΟΔΕ Λάρισας Χρήστος Καπετάνος, Μαγνησίας Δήμος Νταόπουλος, Τρικάλων Κώστας Τρέλλης, Καρδίτσας Λάμπρος Τσιούκης και οι Τομεάρχες Οργανωτικού Λάρισας Παναγιώτης Βούλγαρης, Μαγνησίας Χρήστος Χατζησαλάτας, Τρικάλων Απόστολος Τσένης και Καρδίτσας Απόστολος Γεωργίου.

Καθυστερούμε τη Διασπορά του Κορωνοϊού! Μένουμε στο Σπίτι! Κρατάμε Ζωντανή την Επικοινωνία!»

 

Comments (0)

Tags: , ,

Με τηλεδιάσκεψη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Posted on 13 Μαρτίου 2020 by admin

Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και με απόφαση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βασίλη Πινακά η σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Η σχετική απόφαση κρίθηκε αναγκαία στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Comments (0)

Tags: , ,

Τηλεδιάσκεψη των 1ου και 12ου Δημοτικών σχολείων Καρδίτσας

Posted on 01 Μαρτίου 2016 by admin

Στα πλαίσια των προγραμμάτων των σχολείων σε σχέση με τη φύση και το περιβάλλον, πραγματοποιήθηκε στις 29/02/2016 τηλεδιάσκεψη με το Ευρωπαϊκό πειραματικό κέντρο πυρηνικών δοκιμών (CERN) της Ελβετίας.

Η Ελληνίδα ερευνήτρια του ερευνητικού κέντρου κ. Δ. Χατζηφωτιάδου ξενάγησε τους μαθητές της ΣΤ (έκτης) τάξης των 1ου και 12ου Δημοτικών σχολείων Καρδίτσας στο φυσικό χώρο των εργαστηρίων όπου πραγματοποιούνται τα πειράματα και ειδικά το πείραμα ALICE, εξήντα μέτρα κάτω από το έδαφος, ώστε να δουν οι μαθητές τους τεράστιους επιταχυντές βάρους περίπου δέκα τόνων.

Στη συνέχεια παρουσίασε τη χρησιμότητα που έχουν τα ερευνητικά κέντρα και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων στην καθημερινότητα μας,  όπως η ανακάλυψη του WEB-internet, το GPS καθώς επίσης και πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στις υπηρεσίες υγείας των ανθρώπων. Οι μαθητές υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους για να λύσουν τις απορίες που τους δημιουργήθηκαν από την παραπάνω παρουσίαση.

Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν και οι εκπρόσωποι του ΕΚΦΕ Ν. Καρδίτσας.

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνίδα καθηγήτρια για την αναλυτική και κατανοητή παρουσίαση στους μαθητές των σχολείων μας και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα ερευνητικά προγράμματα του CERN.

Comments (0)

Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031