Ειδήσεις

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου βραβεύτηκε με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας


Στην ΣT’ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μουζακίου απονεμήθηκε η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης eTwinning που αφορούσε την υλοποίηση του έργου “A world full of Desires” την προηγούμενη σχολική χρονιά 2020-21. Ο πρώην Διευθυντής και διδάσκων στην ΣΤ ΄τάξη, κος Δημήτριος Σπυρόπουλος, με εταίρους από την Ιταλία, την Τουρκία και την Ελλάδα, υλοποίησαν ένα συνεργατικό έργο που είχε ως κύριο στόχο του την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό των μαθητών/ μαθητριών για τον εαυτό τους και τον κόσμο ως ενεργά μέλη μίας παναθρώπινης κοινωνίας, στηριζόμενο σε βασικές αρχές ουμανισμού, συνεργατικότητας και βιωματικής μάθησης με την υποστήριξη εργαλείων ΤΠΕ. Μέσα από το έργο αναδείχτηκαν ορθές πρακτικές συνεργατικότητας σε συνθήκες δια ζώσης, ασύγχρονης και εξ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες  γνώρισαν νέες κουλτούρες, αντάλλαξαν εμπειρίες και ορθές πρακτικές μάθησης, ενίσχυσαν την αυτοεκτίμησή τους, επικοινώνησαν γόνιμα μέσα από δράσεις και ευκαιρίες ουσιαστικής επικοινωνίας και διάδρασης, ονειρεύτηκαν και μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους για το μέλλον του πλανήτη και την επίτευξη των 17 Βιώσιμων Στόχων Ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, μέσα από το έργο οικοδόμησαν τη νέα γνώση μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών συμμετέχοντας ενεργά στην κατασκευή ψηφιακού έργου. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο για την επιστημονική ομάδα του έργου, ώστε να το αξιολογήσει θετικά, να το ξεχωρίσει και να του αποδώσει την Εθνική  Ετικέτα Ποιότητας  ανάμεσα σε πλείστα άλλα έργα eTwinning. Όλα αυτά όμως δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς το άσβηστο πάθος, την όρεξη, την ασυγκράτητη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών και μαθητριών της ΣΤ΄ τάξης, καθώς και των γονέων τους για την υποστήριξη κυρίως σε συνθήκες σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και τους εκπαιδευτικούς  και το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου μας. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στον εκπαιδευτικό της ΣΤ’  τάξης, κο Σπύρο Θάνο, για την έμπρακτη συμπαράσταση και ουσιαστική συνεργασία του σε όλη τη διάρκεια του έργου.

 

Προηγούμενο άρθρο Στην πορτοκαλί ζώνη επιτήρησης παραμένει η Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Στο 0,84% ο δείκτης θετικότητας στην Καρδίτσα