Ειδήσεις

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+KA101


Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος αποστολής στο πρόγραμμα Erasmus+KA101 μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού με τίτλο «Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία» και κωδικό σχεδίου 2020-1-EL01-KA101-077919.

Ως μέρος του σχεδίου τέσσερις(4) εκπαιδευτικοί του σχολείου (Λούκας Ηλίας, Αλεξίου Αικατερίνη, Τσιαρδάκας Γεώργιος και Νταϊλιάνη Ιωάννα), συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο στο Παλέρμο της Σικελίας, από τις 19 έως τις 23 Ιουλίου 2021. Το σεμινάριο αυτό είχε τίτλο «Ενσωμάτωση παιδιών μειονοτήτων, μεταναστών και προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία και στην κοινωνία» και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό ShipConLimassollimited.

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των παιδιών-προσφύγων και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν και οδηγούν στη σχολική επιτυχία. Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το σεμινάριο οι δικαιούχοι  κατάφεραν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν:

*θέματα σχετικά με τη μετανάστευση και την κρίση των προσφύγων,

*τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μεταναστών, τις πολιτικές εκπαίδευσης που υποστηρίζουν αυτά τα παιδιά.

*στη δημιουργία ενός ασφαλούς και εμπλουτισμένου περιβάλλοντος για τα παιδιά μεταναστών και προσφύγων

*τη σημασία της κατανόησης των πολιτισμών στην οικοδόμηση σχέσεων

*τη διαχείρισης της ποικιλομορφίας στην τάξη και δημιουργία κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς

*την ενσωμάτωση του διαπολιτισμικού περιεχομένου στους τομείς των προγραμμάτων σπουδών.

Ιδιαίτερα η διαχείριση πολυπολιτισμικών τάξεων θα είναι πολύ χρήσιμη κατά τη διδασκαλία στους πρόσφυγες μαθητές του σχολείου. Η επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών της Ε.Ε. έδωσε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς μας για επιτόπου σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων, μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης και υιοθέτησης θετικών πρακτικών στη διδασκαλία των μαθητών μας.

Πέραν της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πολιτισμική και πολιτιστική κληρονομιά της Σικελίας, και επισκέφθηκαν στον ελεύθερο τους χρόνο σημαντικά σημεία και μνημεία του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού.

Προηγούμενο άρθρο 17 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθρο Ιερά μνήμη του αγίου και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του ιαματικού