Ειδήσεις

Τράπεζα Καρδίτσας: Χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF)


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας υπέγραψε την πρώτη στην Ελλάδα συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (Pan-European Guarantee Fund – EGF).

Το EGFιδρύθηκε από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2020 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο πλαίσιο του πακέτου μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων που προκλήθηκαν από το COVID-19. Στοχεύει στη στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από το COVID-19, με μεγάλη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) ενώ για λογαριασμό του ενεργεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική υποστήριξη των κρατών μελών που συμμετέχουν στο EGF, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας θα παρέχει, με δικά της κεφάλαια, χρηματοδότηση σε ΜμΕ για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίαςCOVID-19 και την προώθηση της ανάπτυξής τους.

Η εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF) θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των ΜμΕ με ανάγκες ρευστότητας και επενδύσεις σε αειφόρο αστική ανάπτυξη, ενώ θα παρέχει την ρευστότητα που απαιτείται σε επιχειρήσεις που στοχεύουν να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, αντιμετωπίζοντας ανάγκες αναχρηματοδότησης ή επενδύοντας σε πράσινα και βιώσιμα έργα. Η τελική συναλλαγή παραλήπτη διενεργείται με την εγγύηση του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων και το ΕΤΕπ αναλαμβάνει το 70% του κινδύνου της χρηματοδότησης που χορηγείται από την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.

«Η κρίση της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την καταστροφή που επέφερε ο ΙΑΝΟΣ στην περιοχή μας, είχε ως αποτέλεσμα πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να πληγούν ασύμμετρα από αυτή. Η Τράπεζα μας, βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μικρομεσαίωνεπιχειρήσεωνκαι σε αγαστή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων,με το οποίο διατηρούμε μια πολύχρονη άψογη συνεργασία, φροντίζουμε μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων να στηρίζουμε την ανάπτυξη και τις επενδύσεις τους.»δήλωσε ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Μπούκης Γεώργιος.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Παναγιώτης Τουρναβίτης τόνισε ότι «Η ένταξη της Τράπεζας μας στο EGFαποτελεί μία πολύ σημαντική θετική εξέλιξη καθώς το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη των επιχειρήσεων της περιοχής μας από τις επιπτώσεις της πανδημίας και θα τις βοηθήσει να εξελιχθούν όπως οι καιροί προστάζουν. Προωθεί ιδιαίτερα τις επενδύσεις ή επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα κάνει πράξη το όραμα της Ε.Ε. και του EUGreenDealγια μια οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία με αιχμή τις «πράσινες» επενδύσεις και αυτές πουαφήνουν θετικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.».

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.bankofkarditsa.gr

 

 

Προηγούμενο άρθρο Νέα αποκτήματα στο Δημοτικό Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο 6 νέα θετικά κρούσματα covid στην Καρδίτσα