Ειδήσεις

Τρεις συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την 15η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30με θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως του οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Επίσης την 15ηΔεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 συνεδριάζει με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022. (Εισηγητές: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος και κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 3.700,00 € της Δ’ κατανομής έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για μεταφορά υπολοίπου λήμματος Τ. Κ. Μορφοβουνίου, Μοσχάτου και Νεοχωρίου (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
  4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έκφραση γνώμης επί επέμβασης για έργο κατασκευής από τον ΔΕΔΔΗΕ δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση Φ/Β πάρκου στην Τ.Κ. Μοσχάτου. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νάνου Σπυρίδωνα του Βασιλείου. (Εισηγητής: κ. Στεργιόπουλος Θωμάς, Πρόεδρος Δ.Σ.)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

Τέλος, και πάλι την 15ηΔεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνεδριάζει με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το παρακάτω:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα οικ. έτους 2023. (Εισηγητής: κ. Νάνος Παναγιώτης, Δήμαρχος)

 

Προηγούμενο άρθρο Ορκωμοσίες των αποφοίτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Δυο εργάτες καθαριότητας θα προσλάβει ο Δήμος Καρδίτσας