Ειδήσεις

Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με υπόμνημά του προς τον κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τον κ. Νικόλαο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με το οποίο αναφέρθηκε στην πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 που αφορά στο Καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο οποίο διαπιστώνεται ότι οι δαπάνες για την αυτοπαραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη.

Αναλυτικότερα, όπως σημειώθηκε στο υπόμνημα του Συνδέσμου:

Καθώς τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν υπάρχει ενεργή προκήρυξη Προγράμματος/Δράσης του ΥΠΑΝΕΠ ή του ΥΠΕΝ, η οποία να επιχορηγεί αυτές τις δαπάνες,  αυτό σημαίνει ότι από τη χώρα μας απουσιάζει καθεστώς ενισχύσεων, το οποίο να καλύπτει ανάλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Ωστόσο, την ίδια χρονική περίοδο, σε απάντηση των δυσμενών συνθηκών που διαμορφώθηκαν το τελευταίο διάστημα συνέπεια της δραματικής αύξησης του ενεργειακού κόστους, πολλές είναι οι παραγωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες, υπό την αυξανόμενη πίεση του διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, καλούνται να διαθέσουν άμεσα και χωρίς χρονοτριβή, σημαντικά κεφάλαια σε επενδύσεις για την αυτοπαραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., προς πλήρωση των αναγκών τους.

Οι μεταποιητικές, αυτές, επιχειρήσεις, αν και λειτουργούν σε βάση αναπτυξιακή και υλοποιούν ή προτίθενται να πραγματοποιήσουν αξιόλογες επενδύσεις, οι οποίες είναι σύμφωνες με το πνεύμα και τη φιλοσοφία του νομοθέτη, ο οποίος πολύ ορθά συμπεριέλαβε και τις συγκεκριμένες δαπάνες στις ενισχυόμενες από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, δεν έχουν πρόσβαση εν προκειμένω στα κίνητρα, τα οποία παρέχονται μέσα από το Καθεστώς «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Η κατάσταση, αυτή, έχει ως αποτέλεσμα να εγείρονται, εκ μέρους τους, εύλογες ανησυχίες και προβληματισμοί, τόσο για την άνιση και άδικη μεταχείριση που υφίστανται σε μια δύσκολη για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας περίοδο, όσο και για την ίδια τη δυνατότητά τους υλοποίησης και ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων χωρίς τη βοήθεια της Πολιτείας.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι σε μία συγκυρία, όπου η ενίσχυση των συγκεκριμένων δαπανών αποτελεί αδήριτη ανάγκη και προτεραιότητα, επιβάλλεται η ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών, ώστε οι δαπάνες για την αυτοπαραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. να συμπεριληφθούν στις ενισχυόμενες και από το Καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα».

Προς τη κατεύθυνση αυτή ο Σύνδεσμος πρότεινε την παρέμβασή των συναρμόδιων Υπουργείων για την άμεση δρομολόγηση της έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος που προβλέπεται στη παρ. 3 του άρθρου 129 του Ν. 4887/2022.

Τα παραπάνω είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν και να ολοκληρωθούν σημαντικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία ενισχύουν την εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα και συμβάλλουν στην άμβλυνση των πιέσεων από τις υψηλές τιμές του κόστους της ενέργειας.

 

Κλείνοντας την επιστολή του ο Σύνδεσμος ζήτησε τόσο από το ΥΠΑΝΕΠ, όσο από το ΥΠΕΝ, ενημέρωση αναφορικά με τον προγραμματισμό προκήρυξης ανάλογων Δράσεων ενίσχυσης επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

 

Προηγούμενο άρθρο Οι μετρήσεις του Σταθμού του Υπ. Περιβάλλοντος για την ποιότητα της ατμόσφαιρας
Επόμενο άρθρο Επίσκεψη του νέου Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμαρχο Καρδίτσας Β. Τσιάκο