Ειδήσεις

Υποβολή αιτήσεων για την εκτίμηση ζημιών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Θεομηνία Daniel


Σχετικά με τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων και εμπορικών καταστημάτων που επλήγησαν από την Θεομηνία «ΝΤΑΝΙΕΛ» της 6ης Σεπτεμβρίου 2023,  ενημερώνουμε ότι αιτήσεις συνεχίζουν να  παραλαμβάνονται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας (οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 21, 3ος όροφος από Δευτέρα έως Παρασκευή  από  08:00 έως 15:00. Ως καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023. Παράλληλα από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εκτίμησης της ζημιάς και την σύνταξη των πρακτικών από τις αρμόδιες επιτροπές, τα οποία είναι τα παρακάτω:

  1. Αναλυτική Κατάσταση σε μορφή πίνακα του εξοπλισμού, πρώτων υλών ή προϊόντων  που έχουν υποστεί ζημιές στην οποία θα αναφέρεται η αρχική αξία του στοιχείου, το ποσοστό φθοράς και το αιτούμενο ποσό αποζημίωσης. Ο πίνακας πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγια ή άλλα παραστατικά που να τεκμηριώνουν την αξία και την αιτούμενη αποζημίωση.

(Επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας (αρχείο excel) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των ζημιών)

  1. Φωτογραφικό υλικό
  2. Αντίγραφο της άδειας νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης
  3. Τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτου στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή μισθωτήριο συμβόλαιο
  4. Φορολογική δήλωση των δυο τελευταίων ετών (Ε1 και Ε3)
  5. Δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους
  6. Απογραφή προηγούμενου έτους ή και μητρώο παγίων για τον αιτούμενο εξοπλισμό
  7. Τιμολόγια αγορών για τις πρώτες ύλες, προϊόντα και εξοπλισμό για τα οποία γίνεται αίτηση για αποζημίωση
  8. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επιχείρησης για τον αιτούμενο εξοπλισμό ή υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνεται ότι δεν υπάρχει
  9. ΙΒΑΝ επαγγελματικού λογαριασμού (που είναι δηλωμένος στην εφορία και αναφέρεται στο Ε3)

Κατά την εξέταση του φακέλου και  κατά την κρίση της επιτροπής είναι πιθανό να ζητηθούν και άλλα δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριωθεί το ύψος της ζημιάς στην επιχείρηση.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441354601 έως 611.

Προηγούμενο άρθρο Β. Τσιάκος: Η Καρδίτσα αλλάζει, γίνεται δήμος που αξίζει να ζεις
Επόμενο άρθρο Μήνυμα της Περιφερειακής Διευθύντριας Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Βασιλικής Ζιάκα, για την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού