Ειδήσεις

Υποβολή ενστάσεων παραγωγών της Τ.Κ. Μέλισσας


Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ απέστειλε την 03-02-2020 τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από το ζημιογόνο αίτιο πλημμύρα της 19/09/2020 στις καλλιέργειες των παραγωγών της Τ.Κ. Μέλισσας του Δήμου Καρδίτσας. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 15/02/2021.

Χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων  Από: 03/02/2021 έως 15/02/2021

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι όσοι παραγωγοί υποβάλουν ενστάσεις, είναι απαραίτητο σύμφωνα με το αρ. Πρωτ.458/2021 έγγραφο του ΕΛΓΑ, να προσκομίσουν μαζί με την ένσταση και τα τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους.

Τηλ. Επικοινωνίας 24413 52313, 52319

 

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα rapid tests σε περιοχές της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Δήμος Σοφάδων: Αιτήσεις για επίδομα βοηθητικών χώρων/αποθηκών