Tags: , ,

Διαδικασίες πιστοποίησης μονοπατιών Καρδίτσας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δρομολογήσει πολιτικές οργάνωσης του πεζοπορικού τουρισμού στο πλαίσιο των οποίων έχει οργανωθεί σεμινάριο για την πιστοποίηση μονοπατιών και την τουριστική αξιοποίηση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 5/7/17, οργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, σύσκεψη Δήμων και αρμόδιων φορέων (Διεύθυνση Δασών, Σύλλογος Δασολόγων, ΕΟΣΚ, ΑΝΚΑ, Ένωση Αγροτουρισμού κλπ) όπου συζητήθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να χαραχθεί και να πιστοποιηθεί ένα μονοπάτι στον ορεινό όγκο του Νομού, αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους του ΕΣΠΑ και του CLLD/LEADER.

Σημειώνεται ότι στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει ενσωματωθεί σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με θέμα την αξιοποίηση των μονοπατιών.

Για να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία πιστοποίησης προτάθηκε να πραγματοποιηθεί στο Δασαρχείο Καρδίτσας μια τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή του ΕΟΣΚ, του Συλλόγου Δασολόγων και της ΑΝΚΑ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/7/17 και κατέληξε στην περιγραφή σταδίων που αν ακολουθηθούν θα επιταχύνουν τη διαδικασία.

Συνοπτική παρουσίαση των σταδίων

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στη χώρα μας σχετικά με την πιστοποίηση μονοπατιών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει εκδώσει την ΥΑ 151344/165/17 (ΦΕΚ Β206/17), η οποία επισυνάπτεται, που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών μονοπατιών. Παράλληλα η Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ορειβατικών συλλόγων έχει υιοθετήσει προδιαγραφές και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες πιστοποιεί μονοπάτια. Ήδη έχουν πιστοποιηθεί 3 μονοπάτια (Μέναλο, Άνδρος, Μέτσοβο), τα οποία προσελκύουν εκατοντάδες τουρίστες κάθε χρόνο με σαφώς αυξητικές τάσεις.

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει δρομολογήσει πολιτικές οργάνωσης του πεζοπορικού τουρισμού στο πλαίσιο των οποίων έχει οργανωθεί σεμινάριο για την πιστοποίηση μονοπατιών και την τουριστική αξιοποίηση αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη 5/7/17, οργανώθηκε από την Αντιπεριφέρεια Καρδίτσας, σύσκεψη Δήμων και αρμόδιων φορέων (Διεύθυνση Δασών, Σύλλογος Δασολόγων, ΕΟΣΚ, ΑΝΚΑ, Ένωση Αγροτουρισμού κλπ) όπου συζητήθηκε η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να χαραχθεί και να πιστοποιηθεί ένα μονοπάτι στον ορεινό όγκο του Νομού, αξιοποιώντας υφιστάμενους πόρους του ΕΣΠΑ και του CLLD/LEADER. Σημειώνεται ότι στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER έχει ενσωματωθεί σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας με θέμα την αξιοποίηση των μονοπατιών.

Για να οργανωθεί καλύτερα η διαδικασία πιστοποίησης προτάθηκε να πραγματοποιηθεί στο Δασαρχείο Καρδίτσας μια τεχνική συνάντηση με τη συμμετοχή του ΕΟΣΚ, του Συλλόγου Δασολόγων και της ΑΝΚΑ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10/7/17 και κατέληξε στην περιγραφή των παρακάτω σταδίων που αν ακολουθηθούν θα επιταχύνουν τη διαδικασία:

  1. Ο ΕΟΣΚ σε συνεργασία με το Σύλλογο Δασολόγων εκπονούν αναγνωριστική μελέτη η οποία περιλαμβάνει τα εξής: a. Σκοπιμότητα του μονοπατιού με κύριο άξονα την προσέλκυση Ευρωπαϊων τουριστών με πεζοπορικά ενδιαφέροντα b. Αποτύπωση της διαδρομής του προτεινόμενου μονοπατιού το οποίο θα ξεκινά από τη Ρεντίνα και θα καταλήγει στα Στουρναρεϊκα. Το συνολικό μήκος του μονοπατιού είναι 70Km. Η αποτύπωση θα γίνει σε χάρτες της ΓΥΣ και σε κλίμακα 1:50.000 και σε ηλεκτρονική μορφή (GIS). Τα υφιστάμενα τμήματα θα πρέπει να σημαίνονται με κόκκινη συνεχόμενη γραμμή, ενώ τα προς διάνοιξη με διακεκομμένη. c. Τεχνική τεκμηρίωση και συνοπτική περιγραφή των τμημάτων της διαδρομής (αξιοθέατα, θέσεις θέας και ανάπαυσης, καταλύματα, χώροι εστίασης, αρχική εκτίμηση του βαθμού δυσκολίας κλπ).
  2. Η αναγνωριστική μελέτη τίθεται σε διαβούλευση μεταξύ των φορέων με στόχο να συμφωνηθεί η αρχική χωροθέτηση. Σ’ αυτή τη φάση θα χωροθετηθεί η κεντρική διαδρομή. Στη συνέχεια θα προστίθενται σ’ αυτήν και κάθετες οδεύεσεις που θα οδηγούν σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος.
  3. Όταν η αρχική χωροθέτηση οριστικοποιηθεί, η αναγνωριστική μελέτη αναπαράγεται σε 6 αντίγραφα και υποβάλλεται στα Δασαρχεία Καρδίτσας, Μουζακίου και Φουρνάς (2 αντίγραφα στο καθένα).
  4. Τα Δασαρχεία διαβιβάζουν τη μελέτη στις αντίστοιχες Συμβουλευτικές Επιτροπές Πεζοπορικών – Οδοιπορικών Δραστηριοτήτων (ΣΕΠΟΔ)1
  5. Στη φάση αυτή υπάρχει συνεννόηση με τις υπηρεσίες Πολιτισμού (εφορία αρχαιοτήτων κλπ).
  6. Μετά από πιθανές τροποποιήσεις εγκρίνεται η χωροθέτηση της διαδρομής
  7. Αρχίζει η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, από την οποία θα προκύψουν οι μικροπαρεμβάσεις (έργα) που απαιτούνται για τη συμόρφωση της διαδρομής με την ελληνική νομοθεσία και τις προδιαγραφές της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για την πιστοποίηση.
  8. Η μελέτη θα περιέχει ειδικό κεφάλαιο με τις προδιαγραφές του Φορέα Διαχείρισης του Μονοπατιού (Συντήρηση, προβολή, διαχείριση τουριστών, ασφάλεια, επέκταση, ενσωμάτωση κάθετων διαδρομών κλπ)

 

Tags: , ,

Ενημερωτική ημερίδα για το Κτηματολόγιο στο Δήμο Μουζακίου

Ημερίδα για το κτηματολόγιο πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Μουζακίου παρουσία του Δημάρχου κ. Κωτσού, της εκπροσώπου της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ. Σιδεράτου, του εκπροσώπου της κοινοπραξίας κ. Αναγνωστόπουλου και στελεχών της, προκειμένου να ενημερωθούν οι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και οι υπάλληλοι του Δήμου Μουζακίου για τις διαδικασίες υποβολής των δηλώσεων.

Ως γνωστόν εδώ και ένα μήνα περίπου (από τις 12 Ιουνίου) άρχισε η υποβολή των δηλώσεων στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία και ολοκληρώνεται στις 12 Σεπτεμβρίου.

Θυμίζουμε ότι το κτηματολογικό γραφείο του Δήμου Μουζακίου εδρεύει στο Κοινοτικό Γραφείο Μαυρομματίου.

Όπως τονίστηκε από τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας η ως τώρα προσέλευση δεν είναι ικανοποιητική αλλά αυτό είναι κάτι το αναμενόμενο καθώς στο ξεκίνημα σπάνια υπάρχει μαζική προσέλευση.

Τονίστηκε ακόμα ότι γι αυτό το λόγο γίνονται οι συγκεκριμένες ημερίδες, προκειμένου οι πολίτες, αλλά και οι εμπλεκόμενοι, στη διαδικασία, επαγγελματίες να κατανοήσουν και το τι πρέπει να γίνει και πως πρέπει να γίνει.

Εδώ να επισημάνουμε ότι  σε ότι αφορά στο Δήμο Μουζακίου οι δηλώσεις στο κτηματολόγιο έχουν να κάνουν με όλες τις Τοπικές Κοινότητες  εκτός των Τ.Κ. Αγναντερού και Παλαιοχωρίου.

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός αρχικά ευχαρίστησε τα στελέχη της Κτηματολόγιο Α.Ε. και της Κοινοπραξίας για τη διάθεσή τους να ενημερώσουν του προέδρους και τους υπαλλήλους του Δήμου για τις διαδικασίες υποβολή των δηλώσεων. Επισήμανε ταυτόχρονα ότι είναι  πολύ σημαντικό να υπάρξει συνεργασία με τους προέδρους και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ώστε να εντοπιστούν όλα  τα δημοτικά ακίνητα και να επισημανθούν προβλήματα όπως καταπατήσεις, συμβολαιογραφικές πράξεις που έγιναν με παράνομες χρησικτησίες κλπ.

Το κόστος για την δήλωση κάθε δικαιώματος, κάθε ακινήτου δηλαδή, είναι 35 ευρώ. Που σημαίνει πρακτικά ότι αν κάποιος έχει ένα χωράφι, ένα οικόπεδο θα πληρώσει 70 ευρώ για αν τα δηλώσει. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν κάποιο φυσικό-και μόνο-πρόσωπο έχει πάνω από δύο αγροτικά ακίνητα στον ίδιο προκαποδιαστριακό Δήμο, τότε πληρώνει μόνο για τα δύο εξ αυτών.

Εδώ να σημειώσουμε ότι τα ακίνητα που δεν θα δηλωθούν κατά την διάρκεια της κτηματογράφησης θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Θυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι που έχουν ακίνητη περιουσία στα όρια των ΟΤΑ που συμπεριλαμβάνονται στους υπό κτηματογράφηση θα πρέπει να υποβάλουν την δήλωση τους στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης στο Κοινοτικό Γραφείο

Tags: , ,

Ε65: Δύσκολη αποστολή η χρηματοδότηση για το Τρίκαλα-Εγνατία

Προχωρά η υλοποίηση του Αυτοκινητόδρομου Ε65 με έμφαση πρώτα στο νότιο τμήμα από τη Λαμία μέχρι την Ξυνιάδα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη ο οποίος άφησε και υπονοούμενα για την αρχική επιλογή της χάραξης στο βόρειο τμήμα.

Στην αναφορά που έκανε για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, τον χαρακτήρισε «ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, που είναι μια γέφυρα στη Σαχάρα». Κατηγόρησε την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου ΥΠΟΜΕ και όπως είπε «επέλεξαν να κάνουν το μεσαίο κομμάτι του αυτοκινητοδρόμου, να μην έχει αρχή και τέλος. Και μας κάνουν και κριτική τώρα τί θα γίνει με τ’ άλλα δύο τμήματα. Είναι εκπληκτικό αυτό. Το μεσαίο κομμάτι λοιπόν του δρόμου, η γέφυρα στη Σαχάρα τελείωσε, αλλά για να γίνει δρόμος πρέπει να γίνει το νότιο και το βόρειο τμήμα. Κι αυτό είναι δέσμευση.

Έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, αλλά δε θα λέμε ψέματα, προτεραιότητα έχει το νότιο τμήμα, είναι πιο ώριμο και θα συναντήσει λιγότερα προβλήματα στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Για το τμήμα Τρίκαλα-Εγνατία είπε ότι το Υπ.ΥΠΟΜΕ είναι σε στενή συνεργασία και με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας καθώς χρειάζεται να αιτιολογηθεί γιατί πρέπει να γίνει ο δρόμος, τις διαστάσεις του, θέματα Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, σε σχέση με τα οδικά δίκτυα ή με τους κανόνες, με τις νόρμες, που έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων».

Ο κ.Σπίρτζης σημείωσε ότι η επιλογή της κατασκευής του μεσαίου τμήματος δημιούργησε προβλήματα και όπως τόνισε «δίνει την ευχέρεια και στα ευρωπαϊκά όργανα και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ν’ αρχίσει τώρα, να ψάχνει αν βγαίνει ο δρόμος τεχνοοικονομικά».

Για την αλλαγή έγινε στη χάραξη του Ε65 (δηλαδή να καταλήγει στο Κηπουρειό αντί για την Παναγιά Τρικάλων) δήλωσε πως εξοικονομεί στο έργο πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ ο Υπουργός ήταν ιδιαίτερα δηκτικός και είπε πολύ χαρακτηριστικά «είναι μια μεγάλη διαφορά στο μήκος του αυτοκινητοδρόμου και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξαν, όσοι επέλεξαν, την αρχική χάραξη. Και δείχνει πράγματα. Δείχνει πράγματα για τις επιλογές που έγιναν σε σχέση με τους προϋπολογισμούς των έργων στο παρελθόν. Ότι κριτήριο δεν ήταν η βέλτιστη χάραξη με τα βέλτιστα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και στη βέλτιστη τιμή, αλλά τα κριτήρια ήταν η βέλτιστη τιμή για τους παραχωρησιούχους».

Να σημειώσουμε πως το μεσαίο τμήμα Ξυνιάδα-Τρίκαλα μήκους 80χλμ είναι υπό παράδοση και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα γίνει εντός του καλοκαιριού. Το νότιο τμήμα όπως έγραψε το ypodomes.com έχει δρόμο μπροστά του καθώς είναι στον δαιδαλώδη λαβύρινθο των γραφειοκρατικών διαδικασιών έγκρισης, ενώ το βόρειο όπως σημείωσε ο Υπουργός αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων με την ΕΤΕπ για να επιτευχθεί η υλοποίηση του.

 

Tags: , ,

Ευχαριστίες για τον αγώνα ΑΣ Καρδίτσας – Τιτάνες Παλαμά

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας και η Ομάδα Έργου του Κοινωνικού Παντοπωλείου ευχαριστούν την ομάδα καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Καρδίτσας για την πρωτοβουλία της να οργανώσει έναν υπέροχο αγώνα με την ομάδα μπάσκετ Τιτάνες Παλαμά, τα έσοδα του οποίου ενίσχυσαν το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.

Ευχαριστούμε τις διοικήσεις και τους παίκτες και των δύο ομάδων για την συμμετοχή τους, καθώς και το φίλαθλο κοινό που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή. Ευχόμαστε να βρεθούν μιμητές τέτοιων διοργανώσεων, ώστε να βοηθήσουμε όλοι μαζί στην κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες επιβίωσης.

Tags: , ,

Ευχαριστήρια δήλωση του Κωνσταντίνου Γ. Νούσιου για τη λήξη της θητείας του

Πριν από λίγες ημέρες, η θητεία μου ως Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος-Υδροοικονομίας-Χωρικού Σχεδιασμού-Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έφτασε στο τέλος της. Όπως όλα τα μεγάλα και ωραία ταξίδια, είχε φουσκοθαλασσιές και νηνεμίες.

Οι προσπάθειές μου άλλοτε στέφθηκαν με επιτυχία και άλλοτε δεν είχαν το αποτέλεσμα που επεδίωκα, αλλά ποτέ δεν έλειπε το ολόψυχο δόσιμό μου και η δέσμευσή μου στο εκάστοτε ζήτημα που προέκυπτε.

Μπορεί αρκετοί που θέλησαν να με συναντήσουν να μη με βρήκαν στο γραφείο, αφού υπήρξα ο μόνος Αντιπεριφερειάρχης, Θεσσαλίας χωρίς διοικητική υποστήριξη. Ίσως ακόμα να μην κατάφερα να επισκεφτώ όσους το ζήτησαν και να ικανοποιήσω όλα τα αιτήματα. Επιλέγοντας όμως να αναλάβω, έπειτα από παράκληση του Περιφερειάρχη,ένα»βαρύ» χαρτοφυλάκιο, όπως αυτό του Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας-Χωρικού Σχεδιασμού-Πολιτικής Γης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,γνώριζα εξαρχής πως δεν θα είχα χρόνο να αναλωθώ σε δημόσιες σχέσεις, όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις.

Υπηρέτησα το πόστο που μου ανατέθηκε με συνέπεια, εργατικότητα και πάνω απ’ όλα με το αίσθημα της ευθύνηςπου φέρει η συγκεκριμένη θέση.Ο απολογισμός;15 μήνες θητεία, εκατοντάδες εισηγήσεις στο Περιφερειακό συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, στοχευμένες παρεμβάσεις σε υπηρεσίες και υπουργεία, 35.000 km,σχεδόν όλα με το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο,για να είμαιδίπλα στα προβλήματα και στις αγωνίες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλη τη Θεσσαλία.

Θα ήθελα πάνω απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, κ. Κώστα Αγοραστό, για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλε από την πρώτη ημέρα. Η αφοσίωση και ο σεβασμός μου προς το πρόσωπό του είναι δεδομένα. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα του στους μελλοντικούς του σχεδιασμούς και να στηρίζω τις αποφάσεις του, όπως έκανα στα 7 χρόνια της κοινής μας πορείας, ακόμα και αν δεν συμφωνούσαμε πάντα, κυρίως λόγω της ιδιοσυγκρασίας μου να μην ακολουθώ ποτέ διαδρομές ελάχιστης αντίστασης.

Χρωστάω επίσης ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους περιφερειακούς συμβούλους, σε όσους δουλέψαμε μαζί, στους υπαλλήλους της Περιφέρειας και κυρίως σ’ εκείνους των διευθύνσεων αρμοδιότητάς μου, για την αγαστή συνεργασία και τις όμορφες αναμνήσεις και κατακτήσεις από τον κοινόμας αγώνα.

Προσωπικά, θα συνεχίζω να προσφέρω τις γνώσεις και την εμπειρία μου στην Θεσσαλία ως Περιφερειακός σύμβουλος, με πρωταρχικό γνώμονα το κοινό συμφέρον, έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τους πολίτες.Όλοι ξέρουν πού θα με βρουν αν χρειαστούν τη βοήθεια μου.

Η πολιτική δεν υπήρξε ποτέ για μένα βιοποριστικό μέσο, αλλά το όχημά μου για να μπορέσω να προσφέρω στον τόπο μου. Όποια ιδιότητα κι αν έχω, είτε ως πολιτικό ον είτε ως απλός πολίτης,η αγάπη μου για την Θεσσαλία και την Καρδίτσα θα υπερτερεί κάθε ιδιοτέλειας και συμφέροντος.

Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτικής μου διαδρομής κλείνει τον κύκλο του, με την προσδοκία ένα άλλο, ίσως ακόμα σπουδαιότερο, να ανοίξει σύντομα. Κανείς δε γνωρίζει τι του επιφυλάσσει το μέλλον, αλλά οι εξελίξεις δεν αφήνουν χώρο για πολιτικό εφησυχασμό στους με τα κοινά ασχολούμενους.

Tags: , ,

Από σημείο σε σημείο, με Σήματα Μορς, ως το εργαστήρι του Καντίνσκι

Συνεχίστηκε στις Παιδικές Βιβλιοθήκες του Δ.Ο.Π.Α.Κ. Δήμου Καρδίτσας, με τρεις όμορφες δράσεις, η 6η Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017, που υλοποιείτε σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος!!!

Τίτλος της Φετινής Καλοκαιρινής Εκστρατείας «Περιπέτεια από σημείο σε σημείο!».

Στην Παιδική Βιβλιοθήκη συνοικίας «Αγίου Νικολάου», τα παιδιά έμαθαν για τα σήματα Μορς! Πως ο Σάμιουελ Μορς γύρω στο 1830 είχε την ιδέα του τηλέγραφου και την ανταλλαγή κωδικοποιημένων μηνυμάτων από ένα μέρος σ’ ένα άλλο, φέρνοντας μια επανάσταση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Τα παιδιά έμαθαν το Ελληνικό Αλφάβητο Μορς, φώναξαν sos με χέρια και με πόδια σύμφωνα με την κωδικοποίηση των σημάτων Μορς κι έφτιαξαν όμορφα κολιέ με χάντρες καλαμάκια, με τα’ όνομά τους !!!

Τον διάσημο για τα αφηρημένα έργα και τις πρωτότυπες συνθέσεις χρωμάτων, ρώσο ζωγράφο, γνώρισαν τα παιδιά της παιδικής βιβλιοθήκης Δημοτικού Διαμερίσματος  «Παλαιοκκλησίου» σήμερα μέσα από την βιντεοπροβολή του έργου του.

Με έντονα χρώματα και ζωηρή διάθεση οι μικροί καλλιτέχνες ξεκινώντας από ένα σημείο, ένα μικρούτσικο κομμάτι χρώματος που συντονίζονται με άλλα σημεία, έφτιαξαν αριστουργήματα!!!

Στην Παιδική Βιβλιοθήκη συνοικίας «Λάκας Μαντζάρα» πραγματοποιήθηκε δράση με θέμα  «Από σημείο σε σημείο». Ο στόχος της σημερινής δράσης ήταν διττός. Από τη μια τα παιδιά ενώνοντας αριθμημένες κουκκίδες σχημάτιζαν εικόνες τις οποίες στη συνέχεια χρωμάτισαν χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους.

Από την άλλη ακολούθησαν την αντίστροφη μέθοδο κατά την οποία πάνω σε ρυζόχαρτο μετέτρεψαν ποικίλες εικόνες σε αριθμημένα σημεία. Στη συνέχεια αντάλλαξαν τα φύλλα και ένωσαν τα σημεία σχηματίζοντας εικόνες στις οποίες απεικονίζονταν κατά κύριο λόγο πρόσωπα και ζώα.

Το βιβλίο έκανε την εμφάνιση του και σήμερα, αλλά αυτή τη φορά όχι ως αντικείμενο, αλλά ως λέξη που εμφανίστηκε μπροστά στα μάτια των μικρών δημιουργών κατά τη διάρκεια που χρωμάτιζαν σύμφωνα με τις οδηγίες τα κουτάκια με τις μαύρες κουκκίδες. Και στη δράση αυτή τα παιδιά ανταποκρίθηκαν για μια ακόμα φορά με μεγάλη προθυμία και διασκέδασαν με την ψυχή τους.

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου, ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος της Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2017, με τρεις δράσεις, στις παρακάτω βιβλιοθήκες:

            Παιδική Βιβλιοθήκη συνοικίας «Αγίας Παρασκευής», το σημείο πήξης και τήξης. Μια συνάντηση για να φάμε παγωτό!!!

            Παιδική Βιβλιοθήκη «Παυσιλύπου», σημείο, γραμμή, επίπεδο. Μπαίνουμε μαζί με τα παιδιά, στο ατελιέ του Βασίλι Καντίνσκι, μαθαίνουμε για τη ζωή του, αλλά κυρίως για το πλούσιο έργο του και προσπαθούμε με πινέλα και πολύχρωμες μπογιές, να φτιάξουμε όμορφους πίνακες!!!

            Παιδική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Διαμερίσματος  «Αρτεσιανού»,  σημείο ισορροπίας, φτιάχνουμε κατασκευές που καταφέρνουν να ισορροπούν. Και παίζουμε παιχνίδια ισορροπίας!!!

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων ανά βιβλιοθήκη υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας στο παρακάτω link: http://www.dimoskarditsas.gov.gr/?page_id=7611, στις σελίδες των Παιδικών Βιβλιοθηκών στο Facebook στα παρακάτω link: https://www.facebook.com/Παιδικές-Βιβλιοθήκες-Καρδίτσας & https://www.facebook.com/PaidikesBibliothekesDemouKarditsas, καθώς και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στη διεύθυνση: http://network.nlg.gr/library/.

Στις δράσεις μπορούν να συμμετέχουν παιδιά που τέλειωσαν την Α΄ Δημοτικού και πάνω. Παιδιά μικρότερα μπορούν να συμμετέχουν επίσης, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΑ καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης.

Έλα κι εσύ μαζί μας, να κάνουμε τις βιβλιοθήκες μας «Σημείο Αναφοράς»!!!

Tags: , ,

Εργατικό Κέντρο: Κυριακή κλειστά – Δεν ψωνίζω, δεν δουλεύω

Για πολλοστή φορά εκφράζουμε την εναντίωσή μας στη θεσμοθέτηση του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, το οποίο αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για τα εργασιακά δικαιώματα αλλά και για την βιωσιμότητα πλήθους μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα της Κυριακάτικης λειτουργίας τους.

Το άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυριακές το χρόνο, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την Κυριακή 16 Ιουλίου κατόπιν επιθυμίας  δανειστών και απόλυτης υπακοής της κυβέρνησης, επιφέρει σειρά αρνητικών επιπτώσεων ενάντια στις οποίες υπάρχει ανάγκη να αντιδράσουμε και να αμυνθούμε.

Τα μεγάλα εμπορικά καταστήματα, λόγω του προσδοκώμενου τζίρου της ημέρας εκείνης, θα υποχρεώσουν τους εργαζόμενους τους σε ένα ατελείωτο συνεχές 12ωρο εργασίας, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις δε θα ανταμειφθεί σύμφωνα με το νόμο(χρηματική απολαβή ή παροχή άδειας).

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, φοβούμενοι την κατεύθυνση του αγοραστικού κοινού στα μεγάλα εμπορικά καταστήματα και αλυσίδες, θα επιλέξουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό να εργαστούν οι ίδιοι προσωπικά, αφιερώνοντας το λιγοστό προσωπικό χρόνο που τους έχει απομείνει, διεκδικώντας έστω ένα μικρό μερίδιο συμμετοχής στην αγορά απέναντι στο δημιουργούμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων-κολοσσών.

Οι εμποροϋπάλληλοι, σκλάβοι και έρμαια ενός συστήματος εκφοβισμού θα θυσιάσουν αναγκαστικά την μοναδική ημέρα ανάπαυσης και μαζί την κοινωνική και οικογενειακή ζωή τους, προκειμένου να μην ρισκάρουν την απόλυσή τους.

Ο καταναλωτής είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες που μπορεί να ακυρώσει στην πράξη την αναχρονιστική μεταρρύθμιση του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, γυρνώντας την πλάτη σε όσους επιχειρήσουν να την εφαρμόσουν.

Γι’ αυτό την Κυριακή 16 Ιουλίου που είναι η πρώτη από τις 32 Κυριακές στην οποία οι καταναλωτές θα πρέπει να δείξουν ότι δεν τους λείπουν οι ημέρες αλλά τα χρήματα που θα μπορούσαν να ξοδέψουν.

Οι μελέτες και οι έρευνες που έχουμε κάνει σαν συνδικαλιστικό κίνημα, δείχνουν ότι το ισχύον από το 2013 μέτρο του ανοίγματος των καταστημάτων 7 Κυριακές το χρόνο, έχει αποτύχει και έχει επιβαρύνει τόσο τις ζωές των εργαζομένων όσο και τα ταμεία των επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές δε δημιουργεί σε καμία περίπτωση νέες θέσεις εργασίας.

Αντίθετα, επιβαρύνει τους επιχειρηματίες με την εισφορά της προσωπικής τους εργασίας τις Κυριακές, ενώ ένα ποσοστό που ξεπερνά το 80% των εμποροϋπαλλήλων, δηλώνεται από τον εργοδότη για ωράριο πλασματικά περιορισμένο σε σχέση με το πραγματικό Κυριακάτικο, χωρίς φυσικά να δικαιούται πρόσθετη αμοιβή ή ρεπό.

Ο τζίρος των μικρών κυρίως καταστημάτων, δεν επαρκεί ώστε να αντισταθμίσει τα λειτουργικά κόστη που προκύπτουν από την λειτουργία τους 7 ημέρες την εβδομάδα.

Κανένα ψήφισμα και καμία νομοθετική μεταρρύθμιση δεν ήταν απαραίτητη για την λειτουργία των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές αφού είχαν ούτως ή άλλως την ευχέρεια αυτή, μετά από απόφαση του αρμόδιου περιφερειάρχη.

Να υπενθυμίσουμε ότι η κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας έχει πίσω της βαριά ιστορία. Μέσα από συλλογικούς επίμονους αγώνες και θυσίες, οι εργαζόμενοι κατόρθωσαν πρώτη φορά το 1909 αυτό που μέχρι τότε φάνταζε αδύνατο: την καθιέρωση μιας έστω περιορισμένης Κυριακάτικης αργίας.

Πέρασαν όμως πολλές δεκαετίες, ως την πλήρη δικαίωση των αγώνων αυτών, καθώς μόλις το 1975 καθιερώθηκε η πενθήμερη εργασία, η οποία είναι σχεδόν ο κανόνας για τους περισσότερους εργασιακούς τομείς.

Στις μέρες μας οι κυβερνητικές αποφάσεις έφεραν την κοινωνία στο δυσάρεστο σημείο να διεκδικεί από την αρχή τα κεκτημένα της, διαγράφοντας συλλογικούς αγώνες για την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και ελευθερίας του εργαζόμενου.

Καλούμε τους εργαζόμενους, τους μικροεπιχειρηματίες και τους καταναλωτές να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση.

 

Για αυτό: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ!! ΔΕΝ ΨΩΝΙΖΩ-ΔΕΝ

ΔΟΥΛΕΥΩ!!

Για το Δ.Σ

 

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν.Γραμματέας

 

Καπράνας Γιώργος                                           Γούλα Δώρα

Tags: , ,

Εχθροί και ασθένειες σε καλλιέργειες με πυρηνόκαρπα

Οι συλλήψεις ακμαίων των εντόμων στο δίκτυο φερομονικών παγίδων παραμένουν χαμηλές σε όλες τις περιοχές (Αγιά και Τύρναβος Λάρισας, Λεχώνια Μαγνησίας). Δεδομένου ότι οι συλλήψεις των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αντικατοπτρίζουν πάντα το ύψος της προσβολής, καλό είναι οι καλλιεργητές να μην εφησυχάζουν. Συστήνεται να προβαίνουν ανά τακτά διαστήματα σε ένα έλεγχο προσβολής και αναλόγως να επεμβαίνουν άμεσα για την προστασία της παραγωγής με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο και κατά προτίμηση με σκευάσματα που καταπολεμούν και τα τρία έντομα.

 

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

Οι συλλήψεις ακμαίων στο δίκτυο φερομονικών παγίδων δείχνουν μία ήπια δραστηριότητα του εντόμου σε όλες τις περιοχές. Συνιστάται η διενέργεια ελέγχων προσβολής των καρπών από το έντομο και σε περίπτωση διαπίστωσης προσβολής, συστήνεται άμεση επέμβαση με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

 

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώνεται κατά τόπους αύξηση συλλήψεων ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, καθώς και προσβολή του εντόμου σε καρπούς ροδακινιάς, νεκταρινιάς και αχλαδιάς..

Η μύγα της Μεσογείου μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίμανσης (αλλαγή χρώματος) και μέχρι τη συγκομιδή. Συνιστάται άμεση προστασία των καρπών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, με ψεκασμό κάλυψης ή δολωματικό ψεκασμό Οι ψεκασμοί κάλυψης πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου, ενώ οι δολωματικοί περίπου ανά εβδομάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιμάται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών. Επισημαίνεται ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί, όταν η εφαρμογή τους σε μία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

Τρόπος εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών: Στο ψεκαστικό διάλυμα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυμένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται με ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τμήμα της κόμης (φύλλωμα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιμέτρου του οπωρώνα σε μία ή δύο σειρές ψεκάζονται όλα. Είναι σημαντικό να ψεκάζονται ο φράχτης και οι θάμνοι στην περίμετρο του οπωρώνα.

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

 

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ─ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ)

Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών (υψηλές θερμοκρασίες και χαμηλή σχετική υγρασία) δεν ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας..

Ωστόσο, επειδή η ευπάθεια των καρπών στον παθογόνο μύκητα μεγαλώνει όσο αυτοί πλησιάζουν το στάδιο της ωρίμασης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή σε οπωρώνες με ιστορικό προσβολής από τον μύκητα που βρίσκονται σε υγρές περιοχές καθώς και σε όσους επικρατεί υγρό περιβάλλον λόγω υπερβολικής άρδευσης.

Κατά τη συγκομιδή οι προσβεβλημένοι καρποί καθώς και οι μουμιοποιημένοι (προσβεβλημένοι και αφυδατωμένοι καρποί) πρέπει να συλλέγονται επιμελώς και να απομακρύνονται από τον οπωρώνα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

          Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο μέχρι τη συγκομιδή είναι περιορισμένο, συστήνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στους καρπούς.

 

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

 

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο www.minagric.gr.

 

 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος α/α

Δρ Δ. Λύκας

 

Tags: ,

Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων χειριστών μηχανημάτων έργου

Από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας  ανακοινώνεται ότι:  Την  20η & 21η Ιουλίου   ημέρα  Πέμπτη & Παρασκευή αντίστοιχα στις εγκαταστάσεις των  Εταιρειών:

α)  Εργολαβίες-Κατασκευές «Σίτος Ανδρέας» &

β) «Γκορτζίλας Ν. Ο.Ε»

που εδρεύουν στην  Λάρισα θα πραγματοποιηθούν οι  εξετάσεις (Πρακτικού μέρους στα  Μηχανήματα 8.2 Γερανοί- 8.5 Γερανογέφυρες & 8.3 Οικοδομικός Γερανός αντίστοιχα) για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών της δραστηριότητας των Χειριστών Μηχανημάτων Έργου της 8ής Ειδικότητας Β Ομάδας  και θα συμμετέχουν οι κάτωθι υποψήφιοι, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο εξέτασης από το αρμόδιο Τμήμα υποβολής της αίτησης :

 

1 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3 ΜΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

*Οι υποψήφιοι  κατά την προσέλευσή τους στους χώρους εξέτασης θα πρέπει να φορούν παπούτσια ασφαλείας και να έχουν και το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας

Tags: ,

Συνάντηση της ΕΔΑ ΘΕΣΣ με το προεδρείο της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης

Σε συνάντηση στα γραφεία της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε.(ΕΔΑ ΘΕΣΣ), παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ένωσης βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης (ΕΝΒΕΘ) κ. Μελίδης Σπύρος, συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο κ. Κιουρτζή Θεμιστοκλή, με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Μπακούρα Λεωνίδα και τον Διευθυντή Ανάπτυξης και Νέων Συνδέσεων κ. Στεργιόπουλο Μιχάλη.

Η συνάντηση είχε ενημερωτικό χαρακτήρα από μέρους της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, με γνώμονα το νομοθετικό πλαίσιο,κατά το οποίο η δραστηριότητα ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων, καθορίζεται από τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 674/18.03.2014.

Ο κ. Μπακούρας αναφέρθηκε στις προοπτικές που ανοίγονται από την τεχνολογία του συμπιεσμένου φυσικού αερίου ενώ ο κ. Στεργιόπουλος εστίασε στη διαδικασία σύνδεσης, στις χρήσεις ως καύσιμο κίνησης αλλά και στην εξυπηρέτηση των νέων περιοχών που θα αναπτυχθεί το δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ.

Τόσο ο πρόεδροςκ. Μελίδης, όσο και ο αντιπρόεδρος της ΕΝΒΕΘκ. Κιουρτζής επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα και τόνισαν ότι σε συνεργασία με την ΕΔΑ ΘΕΣΣθα διοργανωθεί μία ενημερωτική εκδήλωση, για τα θέματα τεχνογνωσίας της νέας τεχνολογίας τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) και για την ενημέρωση των μελών του σωματείου.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Tags: , ,

Ηλ. Σχορετσανίτης: Η Ελλάδα χρειάζεται όσο ποτέ το φιλόσοφο-βασιλέα του Πλάτωνα

Βάλαμε αυτόν τον τίτλο γιατί αγγίζει την ουσία του προβλήματος που ταλανίζει όχι μόνο την τοπική και ελληνική κοινωνία, αλλά αφορά και την παγκόσμια κοινότητα. Οι Έλληνες είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη να λύσουν το πρόβλημα της ανθρωπότητας. Πρέπει να είμαστε «φως» σε κάθε μας έκφανση.

Αφορμή για ετούτο το κείμενο-θέση είναι το θέμα που έχει ανακύψει μεταξύ Δήμου-ΕΠΣ Καρδίτσα-Αναγέννησης για το χώρο των γηπέδων της ΕΠΣ Καρδίτσας που έχουν παραχωρηθεί από το Δήμο και τον αιτείται προς απόδοση για χρήση η Ερασιτεχνική Αναγέννηση έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου συζητήθηκε το θέμα, η Δημοτική μας Παράταξη τόνισε ένα πράγμα ιδιαιτέρως. «Από το αίτημα της Αναγέννησης η Καρδίτσα πρέπει να βγει ενωμένη». Είναι ευκαιρία να βγει ενωμένη. Γι’ αυτό και χαρακτήρισα τη συνεδρίαση «ιστορική». Γιατί πίστεψα ότι θα περάσουμε όλοι ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι είμαστε ικανοί να συνασπιστούμε για το καλό του τόπου, πέρα από ιδεολογικές διαφορές και ιδιαιτερότητες.

Ποια η φύση της εργασίας των Δημάρχων, τωνΠεριφερειαρχών, τωνΠροέδρων των ΕΠΣ Είναι επαγγελματική; Λειτουργήματα ασκούν, διότι υπηρετούν θεσμούς. Του ιδίου βαθμού βαρύτητας λειτούργημα είναι και των δημοσιογράφων, διότι είναι μορφή εξουσίας. Εμείς, όμως, αντί να δείξουμε στο λαό της Καρδίτσας ότι μπορούμε να λύσουμε με διάλογο, καλή διάθεση και ανιδιοτέλεια τα προβλήματα που ανακύπτουν και αφορούν τον ίδιο τον πολίτη στην ουσία του θέματος, αρχίσαμε να τραβάμε άλλος προς βορρά, άλλος προς νότο και άλλος όπου βλέπει τη δική του «όαση».

Απαξιώνουμε περαιτέρω την ίδια την πολιτική στα μάτια του κόσμου. Συνεχίζουμε να το πράττουμε χωρίς να υπολογίζουμε τις συνέπειες. Από το σύνολο των εμπλεκομένων μόνο τους φιλάθλους της Αναγέννησης δικαιολογώ, διότι υπηρετούν την κιτρινόμαυρη σημαία και είναι οι μόνοι που  έχουν αγνή πρόθεση για την ομάδα. Κανένας άλλος, και εκφράζω τη γνώμη μου δημόσια και υπεύθυνα.

Ήρθε το χρήμα και δημιούργησε αναστάτωση… Αυτή είναι μεγαλύτερη παγίδα των τελευταίων 40-50 ετών. Το χρήμα είναι αναγκαίο, χρειάζεται, αλλά είναι ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη παγίδα που ύπουλα οδηγεί στην καταστροφή.  Το χρήμα μπορούν να το υπηρετούν μόνο άνθρωποι που είναι αγνοί και ανιδιοτελείς. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι ελληνικοί θεσμοί υπηρετούνται από ανθρώπους που δεν είναι υπεράνω χρήματος και γι΄ αυτό έφτασε η χώρα εδώ που έφτασε.

Το γηπεδικόθέμα που ανέκυψε ήταν η αφορμή για να φανεί η φθορά. Να αποκαλυφθεί ότι  είμαστε ελλιπείς να υπηρετούμε τους θεσμούς. Διότι μπορεί να μιλάμε για παιδικό αθλητισμό, για νέους και νέες και για ιδανικά που ο αθλητισμός μπορεί να εμφυσήσει, αλλά είμαστε κίβδηλοι. Όλοι μας. Διότι δεν είμαστε ανιδιοτελείς, δεν έχουμε όραμα για τον τόπο. Βάζουμε μπροστά τα ιδεώδη του αθλητισμού, ενώ η συνείδηση αυτών που υπηρετούν τους θεσμούς και διαβάζουν τούτες τις γραμμές ξέρει πολύ καλά εάν εξυπηρετούνται και άλλα σενάρια ή είναι μόνο για το καλό της κοινωνίας.

Υπηρετούμε δυστυχώς πρώτα το ατομικό συμφέρον και όχι το κοινό συμφέρον. Γι’ αυτό το λόγο δηλώνω ότι θα απέχω από το θέμα. Δεν υπάρχει λόγος να στηρίξω κάτι ή κάποιον. Διότι καμία πλευρά δεν υπηρετεί το κοινό συμφέρον. Από πράξεις ή παραλείψεις μπορεί εύκολα να δειχθεί αυτό, για όλους μας.Δεν είναι στις προθέσεις μου να βγω αλώβητος. Δε με ενδιαφέρει αυτό. Αλώβητος θα έβγανα αν καθόμουνα στο σπίτι μου και δεν συμμετείχα στα κοινά. Υπάρχει πρόβλημα, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, όπως κάνουμε τόσα χρόνια. Κάποτε πρέπει να μπει τελεία και παύλα, γιατί δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο.Προσωπικά μπήκα στην πολιτική για να βοηθήσω να καλυτερεύσουν τα πράγματα, όχι να γίνω και εγώ μέρος του προβλήματος ή να το αποδεχθώ σιωπηλά.

Στις μέρες μας χρειάζονται οραματιστές και ιδανικά. Δεν έχουμε χρεία χρημάτων, αλλά οραμάτων. Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι η Ελλάδα δε θα ορθοποδήσει με τα χρήματα, αλλά με τη σκέψη, με το όραμα.

Έγινε αφορμή η διεκδίκηση της Αναγέννησης για να φανείη ανεπάρκειά μας. Δεν είμαστε ικανοί να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον των πολιτών της πόλης και της πατρίδος. Ο Χριστός μάς λέγει: «Εις ολίγα εις πιστός, εις πολλά σε καταστήσω». Σε ένα τόσο μικρό μέρος, για ένα μικρό κονδύλιο (ως ποσοστό του συνόλου)φαινόμαστε τόσο λίγοι και το διατυμπανίζουμε. Πού να υπηρετήσουμε μεγαλύτερα πράγματα;Σήμερα χρειάζεται ενότητα από όλους, να είμαστε μια οικογένεια, μια γροθιά. Και εμείς δεν μπορούμε να μοιράσουμε δυο γαϊδάρων άχυρο. Μπορούμε, όμως, να προσπαθήσουμε να βρούμε τη λύση, όπως μας την έχουν δώσει οι αρχαίοι μας πρόγονοι.

Ο Πλάτων μας λέγει στην «Πολιτεία» ότι «Ή πρέπει ο φιλόσοφος να γίνει άρχοντας ή ο άρχοντας φιλόσοφος».Πνευματικούς ανθρώπους στην ηγεσία κάθε θεσμού πρέπει να αναδείξει η Ελλάδα. Δείξτε μου έναν πνευματικό ηγέτη και οραματιστή, πρότυπο ανιδιοτελούς προσφοράς από εποχής Πλαστήρα και ένθεν. Το χρήμα και το κυνήγι της υλικής ευμάρειας λειτούργησαν και λειτουργούν ως λωτός της αμνησίας. Είναι οι χειρότεροι σύμβουλοι για το λαό και την ηγεσία του. Τα λάθη αυτά, όμως, πληρώνονται σήμερα από τα ραπίσματα του ΔΝΤ καιτης Γερμανίας και τις προσβολές της Τουρκίας. Και ενώ το καράβι βουλιάζει, σε κάθε τοπική κοινωνία, σε κάθε εθνικό ζήτημα, αντί να πιάσουμε τον κουβά για να βγάλουμε το νερό μήπως και σωθούμε, τσακωνόμαστε για το ποιος θα απολαύσει τη θέα απ’ στο παράθυρο…

 

Του Ηλία Σχορετσανίτη, Δημοτικού Σύμβουλου Καρδίτσας, Επικεφαλής Ν.Ε.Σ.ΤΩΡ

Tags: , ,

Στη Λεπτοκαρυά ο Μορφωτικός Σύλλογος Σοφάδων

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου » Το κοινό των Θεσσαλών » του Δήμου Δίου – Ολύμπου ο Νικόλαος Πλαστήρας και την συνεργασία του Δήμου, της Πνευματικής Κίνησης Λεπτοκαρυάς και υπό την αιγίδα του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου διοργανώθηκε την περασμένη Κυριακή στη Λεπτοκαρυά » Βραδιά Θεσσαλικής Παράδοσης».

Τα μουσικοχορευτικά σύνολα του Μορφωτικού Συλλόγου Σοφάδων ενθουσίασαν τους παρευρισκόμενους με το πρόγραμμα θεσσαλικών χορών υπό την καθοδήγηση της χοροδιδασκάλου Κικής Μαυρουδή, ενώ ακολούθησε εμφάνιση του χορευτικού της Λεπτοκαρυάς με χορούς της Μακεδονίας.

Η βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι από την ορχήστρα διακεκριμένων Θεσσαλών μουσικών: το Βασίλη Νταράλα στο τραγούδι, τον Τάσο Κουτσιώλη στο βιολί, το Γιάννη Ζιάκο στο κλαρίνο, το Γιάννη Σερίφη στα κρουστά, το Βασίλη Καλαμπόκα στο λαούτο , τη Λένα Ζέττα στο τραγούδι και τον Δημογιάννη στο σαντούρι. Ο Βασίλης Νταράλας άναψε το γλέντι με το τραγούδι » Ανέβηκα στον Όλυμπο» μαγεύοντας τους 1500 παρευρισκομένους ντόπιους, αλλά και παραθεριστές από όλη την Ευρώπη, ενώ οι δοξαριές του Τάσου Κουτσιώλη κράτησαν το κέφι αμείωτο ως τα ξημερώματα .

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η Αντιδήμαρχος Δήμου Δίου- Ολύμπου, Ελένη Σαλιωρα, ο Πρόεδρος της Πνευματικής Κίνησης, Αντώνης Ταμανανκας και ο Βασίλης Τσαντήλας ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Θεσσαλών ο οποίος και αναφέρθηκε στους δεσμούς μεταξύ Θεσσαλών και Μακεδόνων, αλλά και στους στόχους του Συλλόγου. Παρευρέθησαν επίσης εκπρόσωποι από τα σωματεία Θεσσαλών Κατερίνης και Φλώρινας.

 

Tags: , ,

Δυνατή Καρδίτσα: Να επανεξεταστεί το θέμα της Αναγέννησης

Την ανάγκη να συνεργαστούν όλοι μαζί οι αρμόδιοι φορείς ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την ομάδα της Αναγέννησης και την εξεύρεση χώρου για την κατασκευή προπονητηρίου τονίζει η μείζονα μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

Στα πλαίσια σχετικής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν χθες το πρωί, στα γραφεία του συνδυασμού, ο επικεφαλής της «Δυνατής Καρδίτσας» κ. Κώστας Παπαλός και τα μέλη κ.κ. Στ. Παπαγεωργίου, Λ. Τσιούκης, Θ. Μαρκινός, Χ. Παπαδημητρίου και Γούλας αναφέρθηκαν διεξοδικά στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και το οποίο μονοπωλεί την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Παπαλός ξεκίνησε λέγοντας πως οι διαστάσεις που έχει λάβει το θέμα είναι τεράστιες και ξεκαθάρισε πως «δεν είναι τώρα η ώρα για ευθύνες» αλλά και πως «μας ενδιαφέρει η ουσία».

Εξηγώντας το πως ακριβώς έχει η κατάσταση και σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να αξιοποιηθεί μια έκταση στον Άγιο Νικόλαο η οποία προς το παρόν παρουσιάζει μία θλιβερή εικόνα εγκατάλειψης είπε τα εξής: «Με απόφαση του 2003 παραχωρήθηκε ένας χώρος στον Άγιο Νικόλαο για προπονήσεις. Εκεί έγινε μια επένδυση. Οι σκοποί όμως για τους οποίους έγινε δεν εκπληρώνονται. Με δεδομένο ότι ούτε ο Δήμος Καρδίτσας έχει αυτή τη στιγμή τα χρήματα, για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια δεν μπορεί να γίνει το παραμικρό. Είναι μια έκταση ανεκμετάλλευτη, μια έρημος γεμάτη γαϊδουράγκαθα. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες πουθενά. Οι θεσμοί θα πρέπει να επανεξετάσουν το θέμα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Είναι μια χρυσή ευκαιρία να συμπλεύσουν οι φορείς. Τότε θα καταγραφούν οι ευθύνες. Το θέμα πρέπει να επανέλθει. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να κινήσει γη και ουρανό. Όταν έχει τη βούληση συμπαρασύρει και τους άλλους σε μια δημιουργική συνεργασία. Κι αν υπάρχουν νομικά ζητήματα θα βοηθήσουμε να ξεπεραστούν».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο κ. Παπαλός υπογράμμισε: «Για να χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο έργο, η δημιουργία ενός Αθλητικού Κέντρου, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων πρέπει να ανήκει στο Δήμο. Μπορεί να επανέλθει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να βρεθεί μια διέξοδος στο αδιέξοδο που πάει να δημιουργηθεί».

Ο κ. Σταύρος Παπαγεωργίου τόνισε πως η Δημοτική Αρχή έχει όλη τη μεγάλη ευθύνη στο να έρθει σε επαφή με την ΕΠΣ και να συζητήσει μαζί της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λογικό και σώφρον θα ήταν η Δημοτική Αρχή να καλέσει την ΕΠΣ για να αποδώσει το οικόπεδο στο Δήμο Καρδίτσας. Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής θα είναι πολύ μεγάλη αν χαθεί αυτό το σημαντικό έργο».

Ο κ. Θανάσης Μαρκινός δήλωσε πως το ενδιαφέρον της παράταξής τους για το συγκεκριμένο έργο δεν είναι καθόλου όψιμο υπενθυμίζοντας ότι «Και εμείς προήλθαμε από τη Διοίκηση του Δήμου παίρνοντας παρόμοιες αποφάσεις».

 

 

 

Tags: , ,

Ρώσοι δημοσιογράφοι στη Θεσσαλία

Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Ρώσικο Περιοδικό Vokrug Sveta , γνωστό και ως «ρωσικό National Geographic», βρίσκετε στην περιοχή μας σε press trip που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Μόσχα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και μετά από πρωτοβουλία του αντιπεριφερειάρχη κ. Θανάση Παιδή.

Οι Ρώσοι δημοσιογράφοι ξεναγήθηκαν από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παιδή στον Όλυμπο καθώς και στις Ιερές μονές Σπαρμού, Αγίου Αντωνίου Κοκκινόγης, καθώς και στην Ι.Μ Παναγίας Ολυμπιώτισσας, αφού θα έχουν σαν βασικό θέμα προβολής τον θρησκευτικό τουρισμό και τα θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλίας. Οι περιηγήσεις των δημοσιογράφων συνεχίζονται στο διαχρονικό μουσείο της Λάρισας , την Αγία Παρασκευή , την Μονή Αγίου Δημητρίου Στομίου και στα Μετέωρα, ενώ το αποτέλεσμα της αποτύπωσης και της προβολής θα είναι μοναδικό . Το περιοδικό Vokrug Sveta είναι από τα σημαντικότερα περιοδικά της Ρωσίας, εκδίδεται από το 1861 και κυκλοφορεί σε 500.000 αντίτυπα κάθε μήνα.

Σε δηλώσεις του ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Παιδής υποστήριξε τα εξής: «Ο θρησκευτικός – προσκυνηματικός τουρισμός, ως επικουρική μορφή τουριστικής ανάπτυξης, μπορεί να βοηθήσει την τοπική ανάπτυξη περιοχών της Θεσσαλίας, οι οποίες χρήζουν επιπρόσθετης οικονομικής τόνωσης. Ωστόσο απαιτείται μεγάλη προσοχή, διότι πολλές μοναστικές κοινότητες αναζητούν ησυχαστικό κάθισμα. Όπως είναι γνωστό οι Ρώσοι τουρίστες επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο για μονές και μοναστήρια γενικότερα και με προπομπό τα Μετέωρα θα πρέπει να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προσκυνηματικού τουρισμού. Να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό (άνω του 25%) των τουριστών που δείχνουν ενδιαφέρον για τον προσκυνηματικό τουρισμό είναι ευκατάστατοι και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με ότι σημαίνει αυτό για την τοπική οικονομία. Ακόμη, μεγάλη σημασία έχει η ανάδειξη των πολιτιστικών χαρακτηριστικών των «θρησκευτικών αξιοθέατων», κάτι που αυξάνει τη συνολική ελκυστικότητα του μνημείου χωρίς αυτό να μειώνει ή να αντιτίθεται στα θρησκευτικά χαρακτηριστικά του. Υπάρχουν σε πολλές μονές αγιογραφήσεις, ξυλόγλυπτα, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, κ.α. με εκτός της θρησκευτικής σημαντική πολιτιστική και καλλιτεχνική αξία που μπορούμε να προβάλουμε».

 

Tags: , ,

ΘΕΣΤΟ και ΕΛΓΑ σε πληγείσες καλλιέργειες

ΘΕΣΤΟ & ΕΛΓΑ υλοποίησαν τη δέσμευσή τους και με κοινό κλιμάκιο γεωπόνων επιθεώρησαν την κατάσταση που επικρατεί λίγες μέρες πριν την έναρξη της συλλογής στις καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας σε Λάρισα και Φάρσαλα. Τα συμπεράσματα δυστυχώς απογοητευτικά. Καλλιέργειες χωρίς φύλλωμα, με τις τομάτες να βρίσκονται στο έλεος του καύσωνα (ποιοτική υποβάθμιση). Καλλιέργειες που απ’ τις χαλαζοπτώσεις έχουν δημιουργήσει «σκάλα», με τους πρώιμους, κόκκινους καρπούς να σαπίζουν ήδη και τους όψιμους να θέλουν άλλα τόσα χρήματα και κόπο για να γίνουν σοδειά (αν γίνουν…). Καλλιέργειες που από τις συνεχόμενες και ισχυρές βροχοπτώσεις στην κυριολεξία κατέρρευσαν, με τον περονόσπορο και τα βακτήρια να θερίζουν ότι απέμεινε.

Κοινό συμπέρασμα ήταν ότι η όποια σήμερα διαπιστωμένη ζημιά, έχει ως κύριο και σχεδόν αποκλειστικό αίτιο τα έντονα και πολύ μακράς διάρκειας, άσχημα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν από τις αρχές Ιουνίου. Τις επόμενες ημέρες και με την καθοδήγηση του ΘΕΣΤΟ όσον αφορά τις αναμενόμενες ημερομηνίες συλλογής ανά αγροτεμάχιο, θα ξεκινήσουν και οι τελικές εκτιμήσεις. Στα θετικά εντάσσεται η πρόσφατη ενίσχυση του τοπικού ΕΛΓΑ με 7 νέους εκτιμητές, καθώς και η διαβεβαίωση του Υφυπουργού Γεωργίας κ. Κόκκαλη για περαιτέρω ενίσχυσή του.

Στα πλαίσια αυτά ο ΘΕΣΤΟ καλεί τα μέλη του σε διαρκή συνεννόηση όσον αφορά την εκτιμούμενη ημερομηνία συλλογής, ώστε να γίνουν εγκαίρως οι εκτιμήσεις ζημιάς τους.

 

Ο Πρόεδρος

Σουλιώτης Χρήστος
Karditsa – Thessaly – Greece


Δήμος Αναστασιάδης - Ψέματα
Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Κράτα λίγο ακόμα
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας - Άλλαξαν πολλά
Έλλη Πασπαλά - Αύγουστος
Κώστας Μακεδόνας - Μαργαριτάρια
Κρητικός - Άστρα μη με μαλώνετε
Γιάννης Πάριος - Έλα μου χαμογέλα
Γιάννης Κότσιρας - Το σεντόνι
Μανώλης Λιδάκης - Γιατί πολύ σ΄αγάπησα
Πυξ Λαξ - Όλο μ΄αφήνεις να σ΄αφήσω

 


Queensberry - Too young
Elton John - I΄m still standing
Sandra - Don΄t be agressive
Bryan Adams - Cloud no9
Bruno Mars - When I was your man
Hall & Oates - Maneater
80s Power Play by Codeman - Title
3 Doors Down - Let me go
Paul Young - Senza una donna
Ace of base - Beautiful life