Πρωτοσέλιδο

Δύο νέα οδικά έργα ξεκινούν για την Π.Ε. Καρδίτσας


Δύο οδικά έργα και μια μελέτη συνολικού προϋπολογισμού 767.886,73 € ξεκινούν για την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας καθώς ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τις συμβάσεις των έργων με τους αναδόχους. Αναλυτικά πρόκειται για τα:

1) Βελτίωση συνδετήριας οδού Ι.Μ. Σπηλιάς με την επαρχιακή οδό 9 του έργου: κατασκευή οδού Σπηλιά Βραγγιανά (τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς – Στεφανιάδα) προϋπολογισμού 426.000,00 €

2) Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016, προϋπολογισμού 100.000 €

3) Μελέτη 2ου αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας – Σοφάδων και πέριξ κοινοτήτων από τη λίμνη Πλαστήρα για τη διασφάλιση υδροδότησης της Καρδίτσας, προϋπολογισμού 241.886,73 €

Ο κ. Κ. Αγοραστός τα χαρακτήρισε ιδιαίτερα χρήσιμα έργα τα οποία στοχεύουν στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών: «Εργαζόμαστε καθημερινά με βάση το κοινό συμφέρον των Θεσσαλών. Με έργα όπως αυτά στηρίζουμε θέσεις εργασίας και δημιουργούμε μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».

 

Στοιχεία των έργων

1) Το έργο «Βελτίωση συνδετήριας οδού Ι.Μ. Σπηλιάς με την επαρχιακή οδό 9 του έργου: κατασκευή οδού Σπηλιά Βραγγιανά (τμήμα Ι.Μ. Σπηλιάς – Στεφανιάδα)» προϋπολογισμού 426.000,00 €, έχει σκοπό την  βελτίωση της συνδετήριας οδού της Ιεράς Μονής Σπηλιάς με την Επαρχιακή Οδό 9. Άμεσος στόχος από την υλοποίηση του έργου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η αύξηση της ασφάλειας των οχημάτων.  Το έργο περιλαμβάνει τα εξής:

– Την άρση τυχόν καταπτώσεων,

– Γενικές εκσκαφές σε γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες έδαφος,

– Την κατασκευή  επιχώματος  σε σημειακές θέσεις που θα υποδειχθούν από την  Υπηρεσία,  για την βελτίωση της μηκοτομής της οδού,

– Την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης των οποίων οι θέσεις και οι διαστάσεις θα υποδειχθούν από την  Υπηρεσία,

– Την κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων όπου κρίνεται απαραίτητο,

– Την κατασκευή σωληνωτών οχετών με τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων, σε σημεία που θα υποδειχθούν από την  Υπηρεσία,

– Την τσιμεντόστρωση της οδού με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και

– Την σήμανση της οδού

2) Το έργο «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Καρδίτσας χρήση 2016», προϋπολογισμού 100.000 €, αφορά τη συντήρηση της φωτεινής σηματοδότησης των κόμβων στο οδικό δίκτυο της ΠΕ Καρδίτσας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και περιλαμβάνει την τακτική συντήρηση των συστημάτων φωτεινής σηματοδότησης (συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών και των συσκευών ρύθμισης της κυκλοφορίας, την αντικατάσταση λαμπτήρων ή και άλλων συστατικών μερών των φωτεινών σηματοδοτών, εύρεση και αποκατάσταση βραχυκυκλωμάτων, αντικατάσταση καλωδίων, αποκατάσταση φθορών σε πίλαρ κτλ), την αποκατάσταση τυχαίων βλαβών (απομάκρυνση ιστών ή πίλαρ μετά από πρόσκαιρη, μόνωση καλωδίων κτλ) καθώς και οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων ανάλογα με τις προκύπτουσες και τρέχουσες ανάγκες. Επιπλέον ενδέχεται να απαιτηθεί η βελτίωση της σηματοδότησης υφιστάμενου κόμβου με προσθήκη ιστών, σηματοδοτών κτλ.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι οι κόμβοι των οδικών αξόνων στο εθνικό – επαρχιακό  δικτύου της ΠΕ Καρδίτσας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας.

3) Το προς μελέτη έργο  κατασκευής 2ου αγωγού εναλλακτικής υδροληψίας του Συνδέσμου Ύδρευσης Καρδίτσας  από τη λίμνη Πλαστήρα στοχεύει στην διασφάλιση της υδροδότησης της πόλης της Καρδίτσας και λοιπών οικισμών.

Το έργο είναι σημαντικό και απαραίτητο λόγω της σημερινής εξάρτησης της ύδρευσης πληθυσμού άνω των 70.000 κατοίκων της περιοχής από το υδροηλεκτρικό έργο της ΔΕΗ, το οποίο μετά από λειτουργία σχεδόν 60 ετών  προβλέπεται να απαιτήσει συντήρηση των έργων υδροληψίας και των έργων πτώσης, με παύση λειτουργίας για ικανό χρονικό διάστημα.  Το έργο θα περιλαμβάνει  νέα υδροληψία από τη λίμνη (στην περιοχή της υφιστάμενης υδροληψίας της ΔΕΗ),  αγωγό μεταφοράς, αγωγό πτώσης με έργα εκτόνωσης εντός του χώρου των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ, απ’ όπου το νερό θα καθοδηγείται στην αναρρυθμιστική λίμνη και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού του Συνδέσμου.  Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα έχει σημαντικές δυνατότητες παραγωγής καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας, κάτι το οποίο έχει ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό και θα εξεταστεί σε συνεργασία με τη ΔΕΗ.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Λαϊκή Συσπείρωση: Με κάθε βροχή πνιγόμαστε!
Επόμενο άρθρο Τα τρακτέρ στις πλατείες και προχωράμε - Του Γιάννη Τσιούτρα