Ειδήσεις

14 νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 70/1.6.2022 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσής του, προκηρύσσει δεκατέσσερις (14)νέες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι τις 31.8.2023 στα παρακάτω προτεινόμενα γνωστικά πεδία / θέματα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕΞΥΣ:

 1. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στα πεδία της κυκλικής βιοοικονομίας και βιομιμητικής(Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
 2. LEAN AI: Η σύζευξη της τεχνητής νοημοσύνης και της λιτής διαχείρισης παραγωγής στον κλάδο του ξύλου – επίπλου(Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
 3. Ο ρόλος του clustering / networking στη Δημιουργική Χειροτεχνία – επιχειρηματικά οικοσυστήματα(Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
 4. Πολιτισμός (culture), τουρισμός, πόροι & βιώσιμη ανάπτυξη(Εισηγήτρια: Καραγκούνη Γλυκερία).
 5. Συστήματα επεξεργασίας δεδομένων κλιματικής ουδετερότητας και εφαρμογές (Εισηγητής: Λαλλάς Ευθύμιος).
 6. Επιρροή οδού στις χρήσεις και αξίες του περιβάλλοντος χώρου(Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
 7. Διαχείριση οδικών υποδομών(Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
 8. Νευρωνικά δίκτυα και οδικά δίκτυα(Εισηγητής: Παπαγεωργίου Γρηγόριος).
 9. Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα (Εισηγητής: Σαμαράς Δημήτριος).
 10. Υπολειμματικά φυσικά χερσαία οικοσυστήματα στην πεδιάδα της Θεσσαλίας(Εισηγητής: Σαμαράς Δημήτριος).
 11. Η επίδραση της θήρας στην εντροπία του οικοσυστήματος(Εισηγητής: Μπίρτσας Περικλής).
 12. ArtificialIntelligence and Design
 13. Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές στο Περιβάλλον(Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνιος).
 14. Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων και Εφαρμογές σε Εσωτερικούς χώρους (Εισηγητής: Καραγεώργος Αντώνιος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να μελετήσουν την αναλυτική σχετική προκήρυξη που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 24410-64730, 24410-64750 & 24410-64732.

 

Προηγούμενο άρθρο Δύο ακόμη άτομα συνελήφθησαν στην Καρδίτσα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην κλοπή μετασχηματιστών και καλωδίων ΔΕΔΔΗΕ
Επόμενο άρθρο ΑλλΑΓή_στην_ΠΡάΞΗ: Με όραμα και σχέδιο - Του Ξυλομένου Κωνσταντίνου