Tags: , , , ,

Έργο πνοής για την ύδρευση διεκδικεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Ένα πολύ μεγάλο έργο προωθεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Καρδίτσας. Το έργο μετά την εκτέλεσή του αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα της ύδρευσης στο Δήμο. Πρόκειται για έργο συνολικού ύψους 10,54 εκ. ευρώ και η σχετική πρόταση ήδη έχει κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών. Εξάλλου τόσο η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ όσο και η Δημοτική Αρχή εργάζονται στην κατεύθυνση της έγκρισης της πρότασης. Τα προτεινόμενα έργα στοχεύουν στην επέκταση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας.  Η προτεινόμενη πράξη αφορά σε τρία έργα για την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης στην πόλη και σε τοπικές κοινότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας, την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην πόλη και την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου.

Δήλωση Κ. Παπαλού, προέδρου της ΔΕΥΑΚ

Μετά την υποβολή του σχετικού φακέλου ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Παπαλός δήλωσε: «Η ΔΕΥΑΚ σχεδιάζει ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά το κομμάτι της ύδρευσης στο Δήμο Καρδίτσας. Είναι ένα έργο με το οποίο θα διασφαλίζει επάρκεια πολύ καλής ποιότητας πόσιμου νερού, προστασία του υδατικού αποθέματος  με τον έλεγχο των διαρροών και την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του κατασπαταλούμενου νερού  και θα μειώνει τα λειτουργικά έξοδα.  Επίσης θα επιφέρει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού της επιχείρησης. Τέλος θα έχει θετικές  επιπτώσεις στην απασχόληση κυρίως κατά την κατασκευή των έργων, λόγω της ζήτησης εργατικού προσωπικού για την κατασκευή των νέων δικτύων ύδρευσης και την εγκατάσταση των ψηφιακών υδρομέτρων. Πρόκειται για έργο μείζονος σημασίας καθώς βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές στην ύδρευση. Θα πρέπει να τονίσω ότι η προσπάθεια για τηλεμετρία ξεκίνησε πιλοτικά το 2013 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα από τις κατά καιρούς διοικήσεις της ΔΕΥΑΚ. Επίσης θέλω να τονίσω ότι στις συνοικίες «Ζαχαριώτες» και «Καμινάδες» εκτελούνται ήδη έργα ομβρίων και ακαθάρτων. Έτσι με την εκτέλεση και των έργων ύδρευσης θα έχουμε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα εγκριθεί η πρόταση μας και σύντομα το έργο θα μπει σε τροχιά υλοποίησης».

Δήλωση του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου

Σχετικά με την πρόταση της ΔΕΥΑΚ ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος δήλωσε: «Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να συζητούμε για ένα έργο που αφορά στην ύδρευση στην πόλη και σε χωριά της Καρδίτσας. Το έργο που διεκδικεί η ΔΕΥΑΚ, ύψους 10,54 εκ. ευρώ, είναι μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στο επίπεδο των υποδομών. Εφόσον πετύχουμε την έγκρισή του θα επιλύσουμε μια σειρά χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δίκτυο ύδρευσης. Σε ότι αφορά το όφελος θα είναι πολλαπλό καθώς θα καταφέρουμε να παρέχουμε ποιοτικότερες υπηρεσίες στους δημότες μας, μεγάλη εξοικονόμηση ανθρώπινων και περιβαλλοντικών πόρων και γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας πόσιμου ύδατος. Συνεχίζουμε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς παράγοντες του Δήμου, της Αυτοδιοίκησης και της Κυβέρνησης να διεκδικούμε το καλύτερο για την Καρδίτσα».

Ψηφιακά υδρόμετρα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΚ

Το υποέργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ψηφιακών υδρομέτρων στις υποδομές της ΔΕΥΑ Καρδίτσας. Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου περιλαμβάνει :

  • Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000) Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης – Ψηφιακά υδρόμετρα (Τ.Σ.Ε.Κ.),
  • την προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.),
  • την επέκταση/αναβάθμιση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) μέσω της προμήθειας και εγκατάστασης επιπλέον εξοπλισμού (Hardware) και λογισμικών (Software) και
  • την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 6.670.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην πόλη

Το υποέργο αφορά στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας με την κατασκευή δικτύων σε περιοχές εντός σχεδίου της πόλης και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές:

– Βόρεια της πόλης της Καρδίτσας, μεταξύ των οδών Ποσειδώνος και Θεοκρίτου,

– Συνοικία Καμινάδων, μεταξύ των οδών Κατσαντώνη και Τιτανίου, και

– Συνοικία Ζαχαριωτών (δυτικά της Περιφερειακής οδού)

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 17.540μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 . Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.315.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των δικτύων σε Παλαιοκκήσι, Αγιοπηγή και Ρουσσο

Το υποέργο αφορά στην βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των Κοινοτήτων Παλαιοκκλησίου, Αγιοπηγής και Ρούσσου και την κατασκευή των έργων διασύνδεσης των οικισμών με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Καρδίτσας.

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθεί συνολικό μήκος αγωγών 28.195μ. Οι αγωγοί θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο ΡE 100 διαμέτρου. Επίσης, θα τοποθετηθεί και όλος ο απαραίτητος βοηθητικός εξοπλισμός για την ορθή λειτουργία του δικτύου (δικλείδες, εξαρμώσεις, μετρητές κλπ).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.500.000,00 € πλέον ΦΠΑ

 

 

Tags: , ,

Υπογράφεται η ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου – 5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας

Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  έδωσε  έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης  του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας στο υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 2ου-5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας»,  προϋπολογισμού 1.264.325.65 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.  Κύριος, δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Καρδίτσας, που προχωρά άμεσα στην  υπογραφή της  σύμβασης για την  έναρξη υλοποίησης του έργου.

« Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, εκσυγχρονίζουμε τις  εκπαιδευτικές υποδομές σε ένα ακόμη σχολείο στην πόλη της Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Βελτιώνουμε τις συνθήκες εκπαίδευσης και  αποδίδουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχολικό κτίριο με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τα έργα που στρατηγικά σχεδίασε και  χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας οδηγούν στην ενεργειακή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 54 δημοσίων κτιρίων, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Πρόκειται για έργα που έχουν επιλεγεί στα 200 καλύτερα «πράσινα» έργα του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ευρωπαϊκού προγράμματος «Πράσινη Συμφωνία με Τοπική Δράση» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Η αναβάθμιση του  2ου– 5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας

Πρόκειται για υφιστάμενο σχολικό κτίριο Ενεργειακής Κατηγορίας Ε, το οποίο αναμένεται να αναβαθμιστεί σε Κατηγορία Β+ με βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση του  σχολικού κτιρίου του 2ου-5ου Γυμνασίου – 2ου Λυκείου Καρδίτσας περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

-Θερμομόνωση εξωτερικών επιφανειών

-Θερμομόνωση οροφής

-Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων

-Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τύπου led.

Με τη λειτουργία του έργου προβλέπεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και  μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της αναβάθμισης της Κατηγορίας Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου, και παράλληλα η αναβάθμιση των συνθηκών θερμικής άνεσης και, κατ’ επέκταση, η ποιοτική βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και της διαβίωσης των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Tags: , ,

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: 9 εκατ. ευρώ λόγω Ιανού στον 4ο κύκλο

Το χρηματοδοτικό εργαλείο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής συνεχίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών με την υλοποίηση του 5ου κύκλου της, που ξεκίνησε από τις 5 Ιανουαρίου και συνεχίζεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2021. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε τα παρακάτω:

«Από την Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης στο πλαίσιο του 5ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Ήδη, μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 10 Ιανουαρίου 2021, έχουν υποβληθεί 150.604αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνεχίζεται η διαδικασία. Το συνολικό ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης προβλέπεται να ανέλθει στα 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η συνολική απευθείας στήριξη του κράτους προς τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις μικρές και μικρομεσαίες, μέσω των πέντε κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, θα φθάσει τα 7 δισ. ευρώ.

Και στον 5ο κύκλο, όπως και στον προηγούμενο, η περίμετρος των δικαιούχων είναι διευρυμένη, περιλαμβάνοντας και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και το 50% της ενίσχυσης είναι μη επιστρεπτέο, με προϋπόθεση να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο απασχόλησης έως και τα τέλη του Ιουνίου 2021. Φυσικά, στον 5ο κύκλο δεν υπάρχει η πρόβλεψη για στήριξη των επιχειρήσεων, ασχέτως της μείωσης του κύκλου εργασιών τους, στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία “Ιανός”. Και αυτό διότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη ήταν ένα διακριτό μέτρο του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής για τη στήριξη των συγκεκριμένων περιοχών που δεν συνεχίζεται στον 5ο κύκλο.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τον 4ο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, γενικότερα, στις περιοχές που επλήγησαν από τη θεομηνία “Ιανός” ενισχύθηκαν από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Οικονομικών 29.225 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβάνοντας μικρές επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που έλαβαν περίπου 93 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 7.817 επιχειρήσεις έλαβαν ενίσχυση περίπου 9 εκατ. ευρώ ως στήριξη λόγω του “Ιανού”, χωρίς -δηλαδή- να έχουν την προβλεπόμενη μείωση στον κύκλο εργασιών τους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς. Από αυτές, στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας 2.896 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έλαβαν περίπου 3,3 εκατ. ευρώ, στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας 808 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έλαβαν περίπου 850.000 ευρώ, και στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας 795 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις έλαβαν 1 εκατ. ευρώ. Έτσι, συνυπολογίζοντας και την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, 4.522 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Θεσσαλία έλαβαν ενίσχυση 5,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ως στήριξη λόγω των δυσμενών επιπτώσεων από τη θεομηνία “Ιανός”.

Στο σύνολο, φυσικά, της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του 4ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, οι πόροι που αντλήθηκαν αφορούσαν 39.378 επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διαμορφώθηκαν στα 115,5 εκατ. ευρώ. Εκ των οποίων, 42,6 εκατ. ευρώ σε 15.228 επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, 38,6 εκατ. ευρώ σε 9.406 επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας, 17,4 εκατ. ευρώ σε 8.826 επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας και 17,9 εκατ. ευρώ σε 5.918 επιχειρήσεις της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων. Αθροιστικά, λοιπόν, στους πρώτους τέσσερις κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής οι επιχειρήσεις της Θεσσαλίας έχουν λάβει περίπου 230 εκατ. ευρώ.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχιστεί η στήριξη των επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού».

 

 

Tags: , ,

Ν. Καρδούλας: Ήρθε η ώρα για άρση του lockdown στις εδώ και καιρό 31 πράσινες περιοχές της χώρας

Τις τελευταίες 7 ημέρες,επιτέλους μετά από 9 εβδομάδες lockdown, μόνο 2 νομοί της χώρας βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου (κόκκινο), ενώ 8 νομοί βρίσκονται στο επίπεδο αυξημένης επιτήρησης (πορτοκαλί), 10 νομοί στο επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο) και 31 νομοί στο επίπεδο ετοιμότητας (πράσινο).

Στο χάρτη φαίνονται τα επίπεδα υγειονομικής ασφαλείας και προστασίας των νομών της χώρας τις τελευταίες επτά ημέρες, από 2 μέχρι 8Ιανουαρίου, βάσει των κριτηρίων του ποσοστού θετικότητας των τεστ και των κρουσμάτων ανά 100.000 κατοίκους που χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Στο κόκκινο επίπεδο την τελευταία εβδομάδα βρίσκονται οι νομοί Βοιωτίας και Ροδόπης, στο πορτοκαλί οι νομοί Αργολίδας, Έβρου, Καρδίτσας, Κιλκίς, Κοζάνης, Λάρισας, Λασιθίου και Λέσβου, στο κίτρινο επίπεδο οι νομοί Αττικής, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Πιερίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Φλώρινας και Χαλκιδικής, ενώ οι υπόλοιποι 31 νομοί βρίσκονται στο πράσινο επίπεδο.

Στο σύνολο της Ελλάδας ο μέσος όρος των κρουσμάτων της τελευταίας εβδομάδας ήταν 579 και σε σχέση με την προ του lockdownεβδομάδα (31.10.2020 – 06.11.2020), όπου ο μέσος όρος των κρουσμάτων ήταν 2.152, η μείωση των κρουσμάτων μετά από 63 ημέρες lockdown ήταν μόλις 73%.

Σε σχέση με τα επίπεδα υγειονομικής ασφαλείας της προηγούμενης εβδομάδας:

  • Δέκα νομοί παρουσίασαν βελτίωση στο επίπεδο υγειονομικής ασφάλειας κατεβαίνοντας επίπεδο, οι νομοί Έβρου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Κοζάνης, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πιερίας, Φλώρινας και Χίου.
  • Στους 6 νομούςΑργολίδας, Βοιωτίας, Καρδίτσας, Λασιθίου, Φθιώτιδας και Χαλκιδικήςη κατάσταση έγινε χειρότερη και οι νομοί ανέβηκαν επίπεδο υγειονομικής ασφαλείας. Στο νομό Αργολίδαςπου τις προηγούμενες 3 εβδομάδες ήταν πράσινος, καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα αρκετά κρούσματα στις αγροτικές φυλακές Νέας Τίρυνθας και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και δεν εμπνέει ανησυχία.

 

Πρόταση

Στις 31 περιοχές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίες ήταν πράσινες τις τελευταίες 2 έως 5 εβδομάδες, στο χρονικό διάστημα από 05.12.2020 έως 08.01.2021, προτείνεται η άρση του lockdown, με το μόνο περιορισμό την απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ Περιφερειακών Ενοτήτων, μέχρι όλες οι περιοχές της χώρας να γίνουν πράσινες.

Εάν υπήρχε όντως αυξημένο φορτίο του ιού σε αυτές τις περιοχές, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, δεν θα είχαν εμφανισθεί κρούσματα όλο αυτό το χρονικό διάστημα;

Η μόνη λογική εξήγηση αν δεν αρθεί το lockdownστις παραπάνω 31 περιοχές, είναι η κατάσταση εκεί να είναι διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται επίσημα.

 

 

Γράφει ο Νίκος Καρδούλας, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α.

 

Tags: , ,

6 νέα κρούσματα covid στην Καρδίτσα – 34 στην υπόλοιπη Θεσσαλία

Εμφανώς μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, εμφανίζονται τα κρούσματα κοροναϊού τη Δευτέρα 11/1 στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή σταθερή, αλλά αργή συνεχίζεται η μείωση των διασωληνωμένων, τη στιγμή που μικρή μείωση παρουσιάζουν οι θάνατοι.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 444 νέα κρούσματα του φονικού ιού, εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 145.179, εκ των οποίων 52.2% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5.630 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 43.957 (30.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Επιπλέον, 350 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 242 (69.1%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 85.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 962 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας.

Τέλος, έχουμε 39 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5.302 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3130 (59.0%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ηλικιακή κατανομή

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 44 έτη (εύρος 0.2 έως 104 ετών), ενώ η διάμεση ηλικία των θανάτων είναι 79 έτη (εύρος 24 έως 103 ετών).

Γεωγραφική κατανομή

Αναλυτικά τα νέα κρούσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα:
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 10
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2
ΑΧΑΪΑΣ 24

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 8
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 24
ΔΡΑΜΑΣ 1
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 21
ΕΒΡΟΥ 3
ΕΥΒΟΙΑΣ 5
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1
ΗΛΕΙΑΣ 1
ΗΜΑΘΙΑΣ 2
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7
ΘΑΣΟΥ 1
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 56
ΘΗΡΑΣ 2
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1
ΚΑΒΑΛΑΣ 8
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 59
ΚΙΛΚΙΣ 3
ΚΟΖΑΝΗΣ 12
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 15
ΛΑΡΙΣΑΣ 15
ΛΕΣΒΟΥ 6
ΛΗΜΝΟΥ 2
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 14
ΞΑΝΘΗΣ 4
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 27
ΠΕΛΛΑΣ 2
ΠΙΕΡΙΑΣ 7
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2
ΣΕΡΡΩΝ 3
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 13
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8
ΦΩΚΙΔΑΣ 1
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 2
ΧΑΝΙΩΝ 1
ΧΙΟΥ 1
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 2

Tags: , ,

Εξοικονομώ – Αυτονομώ: Μετατίθεται για τις 3/2 η έναρξη των αιτήσεων στη Θεσσαλία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε τη μετάθεση κατά 14 ημέρες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η μετάθεση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίστηκε προκειμένου να αξιολογηθούν ζητήματα λειτουργίας του προγράμματος που ετέθησαν υπόψη του υπουργείου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να αντιμετωπιστούν οι δυσχέρειες των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του κοροναϊού.

Με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα επανεκκινούσε Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονία – Θράκης.

Το νέο χρονοδιάγραμμα που ισχύει είναι:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα από τις 25.1.2021 αντί για τις 11.1.2021.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η έναρξη των αιτήσεων θα γίνει στις 27.1.2021 αντί για τις 13.1.2021.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι υποβολές θα ξεκινήσουν στις 29.1.2021 αντί για τις 15.1.2021.

Τέλος, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η ημερομηνία που οι ενδιαφερόμενοι θα ξεκινήσουν να υποβάλλουν αιτήσεις μετατίθεται για τις 3.2.2021 αντί για τις 20.1.2021.

 

Tags: , ,

Τάσος Τσιαπλές: Να κατοχυρωθεί το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους

Χιλιάδες εργαζόμενοι, διαφόρων ειδικοτήτων βιώνουν το απαράδεκτο εργασιακό καθεστώς των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, με χαμηλούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα. Είναι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στους Δήμους, στα Σχολεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου, που ανακυκλώνονται από καιρό εις καιρό μεταξύ ανεργίας και ολιγόμηνης εργασίας, ενώ καλύπτουν πραγματικές ανάγκες, υπηρεσίες που όλοι χρειαζόμαστε καθημερινά.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ, τους εμπαίζει, τους κρατά σε πολιτική ομηρία και τους μοιράζει ανέξοδες υποσχέσεις, όπως έκανε και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ. Συμμέτοχοι σ’ αυτήν απαράδεκτη κατάσταση ανατροπής της πλήρους και σταθερής εργασίας, οι διοικήσεις των νοσοκομείων, η περιφερειακή αρχή και οι δημοτικές αρχές, που με πρόσχημα την απαγόρευση μόνιμων προσλήψεων, πρωτοστατούν στις συμβάσεις ολιγόμηνης απασχόλησης.

Αυτό το αίσχος πρέπει να τελειώσει. Όλοι αυτοί οι συμβασιούχοι πρέπει να μονιμοποιηθούν χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Γιατί είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου η μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα! Γιατί τους χρειαζόμαστε εκεί που προσφέρουν το έργο τους! Γιατί η μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι καθοριστικός παράγοντας για την αναβάθμιση  των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κάλυψη των μεγάλων κενών που υπάρχουν. Και ταυτόχρονα πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχόλησης εργαζόμενων στην δημόσια υγεία-πρόνοια, στην παιδεία, στην περιφέρεια και στους δήμους, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες που έχουν μεγάλα κενά.

 

 

 

Δήλωση του Τάσου Τσιαπλέ, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας

 

Tags: , ,

Δήμος Σοφάδων: Μαζικά rapid tests στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Με πρωτοβουλία του Δήμου Σοφάδων και με στόχο την ασφαλή επανέναρξη των δια ζώσης σχολικών μαθημάτων, πραγματοποιήθηκαν τεστ  ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Covid (rapid tests) σε όλα τα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία και ουσιαστική δράση πρόληψης έναντι του κορωνοϊού Covid 19, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης και ενδυνάμωσης  της ασπίδας κοινωνικής και υγειονομικής  προστασίας των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των εργαζομένων στα σχολικά συγκροτήματα.

Να σημειωθεί ότι ο Δήμος εξασφάλισε την προμήθεια και διενέργεια με ιδία δαπάνη για το σύνολο των τεστ που διενεργήθηκαν σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και εργαζομένους. Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Δημοτικό Σχολείο Ανάβρας: 15 τεστ, όλα αρνητικά

Δημοτικό Σχολείο Καρποχωρίου: 60 τεστ εκ των οποίων ένα θετικό

Δημοτικό Σχολείο Κέδρου: 11 τεστ, όλα αρνητικά

Δημοτικό Σχολείο Κυψέλης :25 τεστ, όλα αρνητικά

Δημοτικό Σχολείο Λεονταρίου: 31 τεστ, όλα αρνητικά

Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας: 20 τεστ, όλα αρνητικά

1ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων & 1ο Νηπιαγωγείο:  40 τεστ, όλα αρνητικά

2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων: 109 τεστ εκ των οποίων δύο θετικά και ένα υπό διερεύνηση

Σύνολο: 311 τεστ εκ των οποίων τρία θετικά και ένα υπό διερεύνηση όπου και ακολουθήθηκε η διαδικασία των μοριακών τεστ.

Η κ. Καφάση – Δεδιλιάρη

Σε δηλώσεις της η αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Θώμη Καφάση – Δεδιλιάρη τόνισε:

«Με τη διενέργεια και των σημερινών τεστ  στα σχολεία στέλνουμε ένα ακόμη μήνυμα ότι ο Δήμος Σοφάδων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, αλλά και την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας. Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο με την επανέναρξη των δια ζώσης μαθημάτων  απαιτείται από όλους μας εγρήγορση. Στο πλαίσιο αυτό η προμήθεια και διενέργεια των rapid tests αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία  για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών, μαθητών και εργαζομένων στα σχολεία της περιοχής μας.»

 

 

Tags: , ,

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας εκπονεί τη μελέτη για την ασφαλή λειτουργία της Κάρλας

Ο  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Υποστηρικτικές Μελέτες για την έγκριση από τη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων του Ταμιευτήρα Κάρλας»,  προϋπολογισμού 318.222 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Το έργο της Κάρλας είναι πολλαπλώς χρήσιμο» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Λειτουργεί αρδευτικά για εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα,  συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, στην αντιπλημμυρική προστασία, στη βαθμιαία ανάταση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, στη δημιουργία μικροκλίματος. Παράλληλα η πλούσια βιοποικιλότητα της λίμνης με  καταγεγραμμένα  184 διαφορετικά είδη πτηνών και 14 είδη  ψαριών, προσελκύει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων επισκεπτών και δημιουργεί προϋποθέσεις για την  αγροτουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Προχωράμε στην εκπόνηση των απαραίτητων μελετών για την εύρυθμη λειτουργία των έργων στην Κάρλα και εναρμονίζουμε το εμβληματικό έργο με την κείμενη νομοθεσία. Κάνουμε την Κάρλα πιο ασφαλή, πιο λειτουργική, πιο χρήσιμη  για τους αγρότες και το περιβάλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Η μελέτη

Ο Ταμιευτήρας της Κάρλας κατασκευάσθηκε στο χαμηλότερο νοτιοανατολικό τμήμα της παλαιάς λίμνης Κάρλας και καταλαμβάνει έκταση 38.000 στρεμμάτων. Η διαμόρφωσή του έχει γίνει με την κατασκευή δύο αναχωμάτων ανατολικού και δυτικού μήκους 15 χλμ. περίπου. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2007, η πρώτη πλήρωσή του έγινε το 2009 και χρήζει συστηματικής παρακολούθησης με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων, η Περιφέρεια Θεσσαλίας δρομολογεί τις διαδικασίες για την έγκριση του ταμιευτήρα της Κάρλας, υποβάλλοντας στη Διοικητική Αρχή Φραγμάτων τα στοιχεία που προβλέπονται για τη διενέργεια Επιθεώρησης Ασφαλείας.

Ο Φάκελος Έγκρισης του Ταμιευτήρα Κάρλας, ο οποίος βρίσκεται σε Στάδιο Λειτουργίας, σύμφωνα με το τον Κανονισμό Ασφαλείας Φραγμάτων, θα περιλαμβάνει:

-την υλοποίηση γεωτεχνικών και τοπογραφικών εργασιών υπαίθρου,

-τον καθορισμό Φορέα Λειτουργίας Φράγματος,

-το Σχέδιο Παρακολούθησης για το σύνολο των στοιχείων, οδηγιών και δράσεων που απαιτούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του φράγματος,

-το Σχέδιο Αντιμετώπισης Επικινδύνων Καταστάσεων και

-το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης, Μητρώο Φράγματος.

Tags: ,

Σύλληψη ενός ατόμου δυνάμει εντάλματος σύλληψης

Συνελήφθη στις 8-01-2021 το μεσημέρι στην Καρδίτσα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας, ένα άτομο, διότι σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Καρδίτσας, για απάτη.

Tags:

Αστέριος Βασιλάκος: Το επικίνδυνο οδοιπορικό των αποβλήτων (ΑΕΚΚ) στο Μουζάκι

Αγαπητοί Συμπολίτες, Όπως βλέπετε, τα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, υλικά απόξεσης ασφάλτου και σκυροδέματος (ΑΕΚΚ), «παραμένουν στο Μουζάκιστρωμέναή εγκαταλειμμένα» σε αλάνες, ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους χώρους , αγροτικούς και παραποτάμιους δρόμους, οικόπεδα κ.ά. παρά τις διαμαρτυρίες, επισημάνσεις και τα περί  του αντιθέτου προβλεπόμενα.

Υπενθυμίζουμε ότι, η προαναφερόμενη «διαχείριση ΑΕΚΚ» προέκυψε αυθαίρετα, μη νόμιμα                 και ανεξέλεγκτα καθ ότι, και ενώ κάποιοι είχαν υποχρέωση το ξέσμα ασφάλτου ως απόβλητο να το παραδώσουν σε αδειοδοτημένουςχώρους επεξεργασίας–ανακύκλωσης και σε εγκεκριμένες μονάδες ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, εν τούτοις αυτά βρέθηκαν σε οικόπεδο κληροδοτήματος!

Δυστυχώς για τη σημερινή κατάσταση και ενώ προβλέπεται και υφίσταται υποχρέωση άμεσης αποκομιδήςπροκειμένου να οδηγηθούν τα ΑΕΚΚ για εναλλακτική διαχείριση,εν τούτοις                  «οι υπεύθυνοι δεν ενεργούν…».

Είναι καιρός, ανάγκη και υποχρέωση γιαάμεση και δυναμική διεκδίκηση, διασφάλιση και διαχείριση περιβαλλοντικής ποιότητας ζωής και υγείας, για έλεγχο και επιβολή κυρώσεων στους υπεύθυνους διαχειριστές έργων και άμεση εφαρμογή της αρχής, ο ρυπαίνων πληρώνει.

«Είναι ώρα για συστράτευση… κατά των αποβλήτων».-

 

 

Γράφει ο Αστέριος Βασιλάκος, Γραμματέας Περιβαλλοντικής Οικολογικής Παρέμβασης

Σύμβουλος Κοινότητας Μουζακίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: ,

Νέο drive through test στο γήπεδο Σοφάδων την Τρίτη 12 Ιανουαρίου

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονωϊού, η Δημοτική Αρχή Σοφάδων σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά σε νέους προληπτικούς δωρεάν ελέγχους rapid tests για την πρόληψη και αποτροπή διασποράς του Covid-19.

Συγκεκριμένα για την Τρίτη 12/1/2021 έχουν προγραμματιστεί:

Από τις 10:00 έως 13:00  θα πραγματοποιηθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι μέσω της μεθόδου drive through (με μεταφορικό μέσο) σε όσους πολίτες το επιθυμούν, στο γήπεδο των Σοφάδων. Με την συγκεκριμένη διαδικασία δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να προσέρχονται με το ιδιωτικό τους όχημα, να δίνουν δείγμα άμεσα  χωρίς να εξέλθουν από το όχημα.

Μετά τη διεξαγωγή του ελέγχου ο ΕΟΔΥ ενημερώνει με γραπτό μήνυμα όλους όσοι εξετάστηκαν για το αποτέλεσμα.

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, όσοι πολίτες προσέλθουν θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ τους και να έχουν μαζί τους απαραίτητα την ταυτότητά τους, αποστέλλοντας SMS με τον αριθμό 1 στο 13033 για τη μετακίνηση τους ή συμπληρώνοντας τη “Βεβαίωση κατ΄εξαίρεση μετακίνησης” με σημειωμένη την ένδειξη Β1

 

 

Tags: , , ,

Με αυστηρά μέτρα προστασίας η επιστροφή στα θρανία

Θέσεις στα θρανία έλαβαν το πρωί της Δευτέρας οι μικροί μαθητές των δημοτικών και των νηπιαγωγείων στο Νομό Καρδίτσας, με μάσκες, αντισηπτικά και κλιμακωτή προσέλευση.

Μετά από περίπου δύο μήνες, το κουδούνι χτύπησε και πάλι για χιλιάδες μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα και αυτή τη φορά τα μέτρα προστασίας είναι ακόμη πιο αυστηρά.

Όπως δηλώνει στο karditsanews ο Διευθυντής της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καρδίτσας κ. Αθανάσιος Μπότας όλα τα σχολεία άνοιξαν κανονικά και με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και ελάχιστες ήταν οι απουσίες οι οποίες καταγράφηκαν.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν ήδη κάνει rapid tests, σύμφωνα με τον προγραμματισμό που είχε τεθεί τις προηγούμενες ημέρες, και τη Δευτέρα αντίστοιχη διαδικασία έγινε και στους Σοφάδες.

Εκεί, μάλιστα, βρέθηκαν θετικοί στον ιό δυο μαθητές από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, τα Τμήματα των οποίων έκλεισαν, όπως ακριβώς προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αποτελέσματα rapid tests σε εκπαιδευτικούς της Καρδίτσας

Δήμος Καρδίτσας (9/1/2021)

Σε σύνολο 228 δειγμάτων βρέθηκαν 0 θετικά

Δήμος Μουζακίου (10/1/2021)

Σε σύνολο 20 δειγμάτων βρέθηκαν 0 θετικά

Δήμος Παλαμά (10/1/2021)

Σε σύνολο 35 δειγμάτων βρέθηκαν 0 θετικά

Σύνολο Π.Ε. Καρδίτσας: 283 Δείγματα 0 θετικά

Τα μέτρα στα σχολεία

Τα μέτρα πρόληψης για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός προβλέπουν διαφορετική ώρα προσέλευσης και αναχώρησης των μαθητών καθώς και τη χρήση περισσοτέρων εισόδων σε όποια σχολικά συγκροτήματα υπάρχουν.

Ακόμα, για τους εκπαιδευτικούς έχει δρομολογηθεί ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν να αιτούνται δωρεάν εξέταση για κοροναϊό και θα ενημερώνονται για το ραντεβού τους με SMS για το πλησιέστερο από τα 386 σημεία ελέγχου σε όλη την Ελλάδα.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους – εσωτερικούς και εξωτερικούς -, ενώ οι υπεύθυνοι των μονάδων θα πρέπει να φροντίζουν για την προμήθεια αντισηπτικών υγρών, που θα βρίσκονται στις αίθουσες.

Ειδικά μέτρα θα ισχύουν για τα κυλικεία, σχετικά με τη λειτουργία τους και τα προϊόντα που θα μπορούν να παρέχουν προς πώληση.

Ακόμη, προβλέπεται ο σχολαστικός καθαρισμός και αερισμός των σχολικών αιθουσών.

Σχολαστικοί καθαρισμοί σε αίθουσες και εξοπλισμό προβλέπονται ειδικότερα για τα εργαστήρια πληροφορικής και για τα μουσικά όργανα.

Επίσης, ο ΕΟΔΥ θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σχολεία. Σε συνδυασμό και με την εθελοντική εξέταση εκπαιδευτικών, οι αρμόδιες αρχές στοχεύουν στο να έχουν μία εικόνα για τα επιδημιολογικά δεδομένα που προκύπτουν από τη δια ζώσης λειτουργία των σχολείων.

Οδηγία του υπουργείου Υγείας, εξάλλου προβλέπει τον αερισμό των αιθουσών ανά 20 λεπτά κατά τη διάρκεια του μαθήματος, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες της εποχής.

Τα μέτρα αερισμού, δε, θα πρέπει να τηρούνται στο έπακρο ειδικά στην περίπτωση που γίνεται χρήση κλιματιστικού.

Το τι θα γίνει με τις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης αναμένεται να αποφασιστεί στο τέλος της εβδομάδας, ωστόσο αυτό που επισημαίνεται είναι ότι το άνοιγμα πρέπει να γίνει με ασφάλεια, και εδώ τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που θα παίξουν σε αυτό οι γονείς, οι οποίοι καλούνται να  μη δουν το άνοιγμα των σχολείων ως μια ευκαιρία κοινωνικοποίησης δικής τους.

Ένα σημείο που πρέπει να υπάρξει προσοχή είναι η προσέλευση και η αποχώρηση των μαθητών και κυρίως η κινητικότητα στις εισόδους.

Ήδη στα σχολεία υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κοροναϊού, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι εκείνα που ίσχυσαν και στην έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο, ενώ έχουν γνωστοποιηθεί και οδηγίες προς γονείς και εκπαιδευτικούς για την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Παράλληλα, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, οι γονείς θα πρέπει να στέλνουν SMS στο 13033 για να συνοδεύσουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, και το αποτύπωμα που θα αφήσει στην πορεία της πανδημίας, θεωρείται κρίσιμο για τα επόμενα βήματα, σε ότι αφορά στην χαλάρωση ή αυστηροποίηση των μέτρων κατά του κοροναϊού,  καθώς όπως επισημαίνεται, οι όποιες αποφάσεις θα λαμβάνονται ανά εβδομάδα, προκειμένου να εξετάζονται τα επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και να υπάρχει μία πρώτη εικόνα των επιπτώσεων από τις κινήσεις που ήδη έχουν γίνει.

Ποιος κωδικός ισχύει για μετακίνηση από και προς τα σχολεία

Οι γονείς των μαθητών για τη μετάβαση από και προς το δημοτικό σχολείο πρέπει να στείλουν τον κωδικό 4 στο 13033, ο οποίος αφορά σε κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη ή συνοδεία ανήλικων μαθητών από/προς το σχολείο.

Ειδικότερα, το μήνυμα πρέπει να έχει την εξής μορφή ώστε να είναι έγκυρο:

X [κενό] ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας (όπου «Χ» ο αντίστοιχος κωδικός, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το 4).

Οι μαθητές κατά τη μετακίνησή τους από και προς το σχολείο πρέπει να έχουν μαζί τους τη σχετική βεβαίωση από τον διευθυντή.

Tags: ,

Σύναξις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Τιμόθεοςτην Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, Σύναξις του τιμίου, ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Τ.Κ. Προδρόμου.

Tags: , ,

Δήμος Μουζακίου: Ενημέρωση για επιδείνωση καιρού και έντονα καιρικά φαινόμενα

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και έπειτα από το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ και ισχύει από σήμερα Δευτέρα 11/01 μέχρι και την Τετάρτη 13/01, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση θερμοκρασίας, ο Δήμος Μουζακίου καλεί τους δημότες:

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους.

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως τροχαία κλπ
Ιανουάριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031