Ειδήσεις
Tags |

32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.


Την 32η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. την 18η Ιουλίου 2022 άνοιξε με την εναρκτήρια ομιλία του ο Προέδρος του Δ.Σ. κος Τσιάκος Βασίλειος, ο οποίος τόνισε τη διαχρονική στήριξη των φορέων – μετόχων στην αποστολή της εταιρείας καθώς και τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία όλη την προηγούμενη δύσκολη χρονιά.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων (ποσοστό συμμετοχής 72,62%) διεξήχθη μέσα σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα υπό την Προεδρία του κου Μυλωνά Αριστοτέλη.

Ο Γενικός Διευθυντής κος Σακελλαρίου Ευάγγελος αφού έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου της εταιρείας το 2021 και του Προγράμματος Δράσης του 2022, τόνισε τη σημασία της τροποποίησης του Καταστατικού ώστε η Εταιρία να μπορεί να λειτουργήσει ως Φορέας Διαχείρισης και Προώθησης της Π.Ε. Καρδίτσας ως τουριστικού προορισμού για λογαριασμό των φορέων της περιοχής.

Ο Γ.Δ. επισήμανε τη σημαντική δουλειά που έγινε στο πρόγραμμα LEADER με την ενίσχυση 93 ιδιωτικών επενδύσεων και δημοσίων έργων, στο ΕΣΤΙΑ 2021 με τη φιλοξενία 400 αιτούντων διεθνούς προστασίας καθώς και στα ευρωπαϊκά έργα με αιχμή το πρόγραμμα YES! στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες σε νέους 18-29 ετών.

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών κος Γανιάς Βασίλειος ενημέρωσε τους μετόχους ότι ο κύκλος εργασιών για το 2021 ανήλθε σε 1,5 εκατ. Ευρώ, βελτιώνοντας περαιτέρω την οικονομική θέση της Εταιρείας και διατηρώντας 39 θέσεις εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού υψηλών προσόντων στην παρούσα δύσκολη συγκυρία.

Στις τοποθετήσεις τους επί των πεπραγμένων οι μέτοχοι εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και την εταιρεία, αναγνωρίζοντας το έργο της που έχει θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο στην περιοχή.

Σε παρέμβασή του ο πρώην Γ.Δ. κος Μπέλλης Βασίλειος επισήμανε την ανάγκη περαιτέρω στήριξης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. ως του ικανού και αποτελεσματικού αναπτυξιακού φορέα που συντονίζει και καθοδηγεί τις αναπτυξιακές διαδικασίες στην περιοχή σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα :

  • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021 και η Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. – Πρόγραμμα Δράσης 2022.
  • Η απαλλαγή μελών του Δ.Σ. καθώς και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση γενικά για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
  • Ο καθορισμός ύψους αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Η διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.
  • Η τροποποίηση του Άρθρου 3 «ΣΚΟΠΟΣ – ΕΡΓΟ» και του Άρθρου 23 «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ».

 

 

Προηγούμενο άρθρο Η Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας αποκτά ένα έργο ζωγραφικής της Τζούλιας Ανδρειάδου
Επόμενο άρθρο Η ομάδα Πόλο της Α.Κ.Α.Κ. στη Γ’ Εθνική κατηγορία ανδρών