Ειδήσεις

Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή


Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Outdoor Education – H Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή» σας καλωσορίζει και σας καλεί να συμμετέχετε στον ανανεωμένο δεύτερο κύκλο που απονέμει Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι εννέα (9) μήνες και 450 ώρες – 18 ECTS.

Το παρόν επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας κι επιπέδου. Αναλυτικότερα, σε στελέχη εκπαίδευσης, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές, σε επαγγελματίες του Ελεύθερου χρόνου, σε Εμψυχωτές Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής αλλά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες Υπαίθριας Κινητικής Αναψυχής, ιδιοκτήτες παιδικών κατασκηνώσεων, στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, στελέχη Οικολογικού και Εναλλακτικών μορφών Τουρισμού.

Επιστημονικός υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο κ. Κουθούρης Χαρίλαος, Καθηγητής στη «Διοίκηση Δραστηριοτήτων Αναψυχής» στο ΤΕΦΑΑ του Π.Θ.

 

Προηγούμενο άρθρο Πώς να προστατεύσετε τα υπαίθρια αγγούρια
Επόμενο άρθρο Η αύξηση του κόστους των ζωοτροφών αφανίζει το εισόδημα των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας