Ειδήσεις

Πώς να προστατεύσετε τα υπαίθρια αγγούρια


Πολλές είναι οι ασθένειες που προσβάλουν τα υπαίθρια αγγούρια. Πιο αναλυτικά:

Ωϊδιο

Είναι ασθένεια πού προκαλείται από τους µύκητες Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu και Sphaerotheca fuliginea.

Συνεχίζεται η εµφάνιση του ιωδίου σε καλλιέργειες µε αγγουριές.

Συµπτώµατα: Εµφάνιση µικρών, λευκών κηλίδων στην άνω και κάτω επιφάνεια των φύλλων, στους µίσχους και στους βλαστούς, µε χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις.

Συνθήκες ανάπτυξης: Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο. Οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµοκρασίες από 10-30 0C (άριστη θερµοκρασία 25-26 0C) και υγρασία 55-75%. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την µετάδοσή του.

Καταπολέµηση: 1) Αφαιρούµε από τα φυτά τα φύλλα µε έντονη προσβολή από το παθογόνο και τα καταστρέφουµε. 2) Ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα…. Οι ψεκασµοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα, επανάληψη του ψεκασµού σε 8 ηµέρες.

Τετράνυχος (Tetranychus urticae)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του τετράνυχου σε καλλιέργειες µε αγγουριές, στους Νοµούς Καρδίτσας Λάρισας ,Μαγνησίας Τρικάλων και Φθιώτιδας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προσβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.. Θρίπας (Thrips tabaci, Frankliniella occidentalis)

∆ιαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία του εντόµου µε µέτριους έως υψηλούς πληθυσµούς. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν την ανάπτυξη του εντόµου. Οι θρίπες είναι φορείς ιώσεων, έρπονται ανάµεσα στον κάλυκα και στον καρπό καταστρέφοντας την υφή τους και διαταράσσοντας την ανάπτυξή τους (παραµόρφωση του καρπού), µε συνέπεια τη σοβαρή µείωση της ποιότητας τους.

Συστάσεις: Συνιστάται ψεκασµός µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Αλευρώδης

∆ιαπιστώσεις: Οι πληθυσµοί του εντόµου είναι µέτριοι έως υψηλοί στις καλλιέργειες µε αγγουριές. Είναι φορέας ιώσεων και η προσβολή από τον αλευρώδη προκαλεί µείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής.

Συστάσεις: Οι ψεκασµοί για τον αλευρώδη να γίνονται κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο πληθυσµός βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων, µε κατάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων. Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της Aγγουριάς να το δηλώσουν µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην Υπηρεσία µας στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: pkpfpfevolou@minagric.gr

Προηγούμενο άρθρο Ενημέρωση για την υδροδότηση των Κοινοτήτων Λίμνης Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Αγωγή Υπαίθρου στην Εκπαίδευση Δεξιότητες Ζωής, Περιβάλλον, Κινητική Αναψυχή