Ειδήσεις

Αίτημα της ΑΝΚΑ ΑΕ για έγκριση πρόσθετων πιστώσεων υπερδέσμευσης ύψους 2 εκατ. €


Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συμμετείχε σε σύσκεψη την 13/1/2024 στο Επιμελητήριο Καρδίτσας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Αυγενάκη Λευτέρη, στην οποία συζητήθηκε η πρόταση της εταιρίας για πρόσθετη κατανομή υπερδέσμευσης 8εκατ. € για στήριξη μικρών επενδύσεων στις πληγείσες περιοχές των Π.Ε. της Θεσσαλίας μέσα από προσκλήσεις του προγράμματος LEADER.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν και ο Υφυπουργός κ. Σταμενίτης, οι Γ.Γ. κ.κ. Παπαγιαννίδης & Μπαγινέτας, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέντζος, οι αντιπρόεδροι του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ κ.κ.Βιδάκης και Μπαμπασίδης, ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΚΑ & Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Τσιάκος, ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα κ. Νάνος, τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου κ.κ. Λαμπρόπουλος και Κηρύκος, ο Γενικός Δ/ντής της ΑΝ.ΚΑ κ. Σακελλαρίου, ο ΣυντονιστήςLEADER κ. Ντανοβασίλης καθώς και εκπρόσωποι τωνάλλων 3 Αναπτυξιακών Εταιριών της Θεσσαλίας, που διαχειρίζονται το πρόγραμμα LEADER.

Ο κος Αυγενάκης τόνισε πως το πρόγραμμα LEADER είναι μοχλός ενίσχυσης στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και θα εξεταστούν τρόποι για την καλύτερη αξιοποίησή του, ώστε να συμβάλει στην προσπάθεια για ανασυγκρότηση του κάμπου και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής των πληγεισών περιοχών.

Στο αίτημα – πρότασητης ΑΝ.ΚΑ, αναφέρεται αναλυτικά:

Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων,

Με αφορμή την παρουσία σας στην Καρδίτσα στο πλαίσιο τηςσύσκεψηςμε αντικείμενο το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεωντης καταστροφικής κακοκαιρίας‘’Daniel’’στις κρίσιμες υποδομέςτουαγροτικούτομέα (αρδευτικά, δρόμοι, αντιπλημμυρικά κ.α.)της Θεσσαλίας, θα θέλαμε να προτείνουμε για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχήςτων πληγεισών περιοχών της Π.Ε. Καρδίτσας και ιδιαίτερα του Δήμου Παλαμά τα εξής:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας η Πολιτεία έχει ορίσει ως καθολικά πληγείσες 26πεδινές Δημοτικές Κοινότητες με 30 οικισμούς,με πληθυσμό 21.637 κατοίκους και έκταση 467.850 στρέμματα, ενώ πρόσφατα προστέθηκαν άλλες 19 Δημοτικές Κοινότητες (πεδινές και ορεινές) ως πλημμυρόπληκτες με πληθυσμό 4.835 κατοίκους και έκταση337.995 στρέμματα.

Οιπληγείσες περιοχέςαντιπροσωπεύουντο 34,6% του πληθυσμού και το 30,6% της έκτασης της περιοχής παρέμβασης LEADER, που ουσιαστικά είναι το 1/3 της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Μετά την επέλαση του ‘’Daniel’’ έχει εμφανιστεί και συνεχίζεται μια τάση εσωτερικής μετανάστευσης και εγκατάλειψης των χωριών, η οποία αποτυπώνεται είτε με προσωρινή εγκατάλειψη καλλιεργειών και εκμεταλλεύσεων είτε με τη μη επαναλειτουργία μικρών επιχειρήσεων λόγω ολικής καταστροφής ή αδυναμίας αποκατάστασης της πρότερης λειτουργίας τους.

Για τη συγκράτηση του πληθυσμού και την ανασύνθεση του οικονομικού ιστού των πληγεισών περιοχών προτείνουμε: μέσα από το LEADERνα δοθεί ένα οικονομικά μικρό αλλά συμβολικά ισχυρό μήνυμα ελπίδαςκαι ανάκαμψης στους κατοίκους της υπαίθρου που θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και να ανορθώσουν τα χωριά τους.

Ωςφορέας υλοποίησης του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. προτείνειτην έγκριση,εκ μέρους του Υπουργείου σας, πρόσθετης κατανομής υπερδέσμευσης ύψους 2.000.000 Ευρώστο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 με στόχο την άμεση διενέργεια Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων έργων ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Συγκεκριμένα προτείνεται η στήριξηιδιωτικών επενδύσεων,με τη μορφή ίδρυσης, εκσυγχρονισμού,βελτίωσηςκαιαποκατάστασης λειτουργίας επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών & δασικών προϊόντων, της βιοτεχνίας, της οικοτεχνίας, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού (Υποδράσεις19.2.2.2, 19.2.2.3, 19.2.2.4, 19.2.2.5, 19.2.2.6, 19.2.6.2 και 19.2.3.1).

Για την εξασφάλιση της υλοποίησης των επενδύσεων εντός της προγραμματικής περιόδου (έως 31-10-2025), προτείνουμε να μην είναι επιλέξιμη η ανέγερση ή και προσθήκη / επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων παρά μόνο μικρές προσθήκες για υποδομές υγιεινής και προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία,δαπάνες για ήπιες παρεμβάσεις σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, η προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, λογισμικών, οχημάτων, αμοιβές τρίτων, εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας, δαπάνες προβολής κ.α.

Επίσης, μπορεί να συμφωνηθεί η επιλογή μικρότερου άνω ορίου προϋπολογισμού των υποβληθέντων προτάσεων(π.χ. 150 χιλ. Ευρώ) ενώ πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους / επενδυτικά σχέδια που χωροθετούνται στις καθολικά πληγείσες περιοχές της Π.Ε Καρδίτσας και σε νέους έως 40 ετών.

Τέλος, προτείνουμε ως ισχυρό κίνητρο ενεργοποίησης υποψηφίων δικαιούχων και επιχειρηματιών τη χρήση του καθεστώτος ενίσχυσης de minimis Καν(ΕΕ) 1407/2013με ποσοστό ενίσχυσης 80% καθώς και την άμεση υπογραφή τηςτροποποίησης της ΥΑ 1337/2022 για τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές(απλούστευση των δικαιολογητικών και έκδοση προσκλήσεων με συντόμευση προθεσμιών και διάρκειας).

Προηγούμενο άρθρο Ένταξη έργου 255.000 € στο LEADER + για το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
Επόμενο άρθρο Οι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στις πλατείες