Ειδήσεις

Αιτήσεις συμμετοχής στο Κοινωνικό Ξενόγλωσσο Φροντιστήριο Δήμου Καρδίτσας


Το «Κοινωνικό Ξενόγλωσσο Φροντιστήριο» διανύει το δέκατο τρίτο χρόνο λειτουργίας του και βασίζεται καθαρά στην εθελοντική προσφορά των Ιδιοκτητών Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων με την συνεργασία της Κοινωνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας και ΑΜΕΑ του Δήμου Καρδίτσας.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 θα συμμετέχουν εξήντα (60) συνολικά μαθητές, των οποίων οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. Δεκαεπτά (17) μαθητές θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά φέτος την εκμάθηση ξένης γλώσσας, ενώ θα συνεχίσουν και οι παλαιότεροι μαθητές ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε σαράντα τρία (43).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

– Έντυπη αίτηση παρέχεται από την υπηρεσία

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας

– Ε1& Ε9, των γονέων ή του ασκούντα την γονική

μέριμνα του παιδιού αν έχει

-Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων (πχ. πολύτεκνες ή μονογονεικές οικογένειες, αναπηρίες κλπ).

– Αντίγραφο βαθμολογίας, προηγούμενης σχολικής χρονιάς Δημοτικού .

Η αίτηση γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον είναι σωστά τα δικαιολογητικά και οι κηδεμόνες συμφωνούν με το κανονισμό λειτουργίας.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης (Πρόνοια), Πλαστήρα 62, 1ος όροφος, γραφείο 1, από τη Παρασκευή 01/09/2023 έως και τη Τρίτη 12 /09/2023.

Προηγούμενο άρθρο Συλλυπητήρια του Ν.Τ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Καρδίτσας για την απώλεια του Βάϊου Μπάτρα
Επόμενο άρθρο Παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας βαδίζει σταθερά ανοδικά - Γράφει η Ασημίνα Σκόνδρα, Βουλευτής Καρδίτσας Ν.Δ.