Ειδήσεις

Ανακοινώνεται η παράταση της απαγόρευσης της διέλευσης κάθε είδους οχήματος, επί της οδού Ολύμπου


Ανακοινώνεται η παράταση της απαγόρευσης της διέλευσης κάθε είδους οχήματος, επί της οδού Ολύμπου, από το ύψος της οδού Χαριλάου Φλωράκη (έξοδος προς Αγιοπηγή) έως την οδό Ταυρωπού (έξοδος προς Μητρόπολη), κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη (29/06/2023) έως την Κυριακή (31/12/2023), στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Παράκαμψη πόλεως Καρδίτσας: Κατασκευή τμήματος από έξοδο προς Αγιοπηγή έως έξοδο προς Μητρόπολη».

Οι εκτροπές κυκλοφορίας, η τοποθέτηση εργοστασιακής και πληροφοριακής σήμανσης, καθώς και οι βελτιωτικές παρεμβάσεις (κοπή δέντρων, διαγράμμιση οδών τοποθέτηση – αντικατάσταση κάθετης σήμανσης) στις οδούς που θα εξυπηρετήσουν την κυκλοφορία., καθ’ όλη τη διάρκεια της του έργου και θα επηρεάσουν την κυκλοφορία περιγράφονται επακριβώς στη Τεχνική Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από τον υπεύθυνο του έργου, σύμφωνα με τις Τεχνικές Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και τις υποδείξεις του Τ.Τ. Καρδίτσας.  Η εργοταξιακή σήμανση και ο φωτισμός θα παραμένουν και τις ώρες που δε γίνονται εργασίες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Προηγούμενο άρθρο Ασθένειες και εχθροί που προσβάλουν τα αμπέλια
Επόμενο άρθρο Εκκλησιαστικά νέα