Ειδήσεις

Ασθένειες και εχθροί που προσβάλουν τα αμπέλια


Παρατηρήσεις στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων της ευρύτερης περιοχής του Τυρνάβου έδειξαν μικρή σχετικά αύξηση συλλήψεων ακμαίων του εντόμου μετά τις 14/06 αλλά μόνο στο 25% περίπου του δικτύου. Στο υπόλοιπο 75% οι συλλήψεις παραμένουν είτε μηδενικές, είτε σταθερά χαμηλές. Ο μέχρι τώρα παρατεταμένα βροχερός, ανεμώδης και δροσερός καιρός, φαίνεται ότι δεν βοήθησε στην κινητικότητα των ακμαίων του εντόμου. Ωστόσο, από σήμερα και για τις επόμενες μέρες προβλέπεται ηλιόλουστος καιρός με υψηλές (καλοκαιρινές) θερμοκρασίες, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει έντονη δραστηριότητα των ακμαίων του εντόμου.

Είναι γνωστό ότι την εποχή αυτή η αύξηση των συλλήψεων ακμαίων της ευδεμίδας στις φερομονικές παγίδες σηματοδοτεί την έναρξη της 2ης πτήσης του εντόμου. Η αύξηση αυτή συνήθως συμπίπτει με την παρατήρηση των πρώτων ωοτοκιών. Οι πρώτες προσβολές, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, διαπιστώνονται περίπου 4─5 ημέρες αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται κλιμάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των προνυμφών, ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης εμφάνισης των ακμαίων.

Η δραστηριότητα των προνυμφών αυτής της πρώτης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στη θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών, πριν την είσοδό τους στις ράγες. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εντομοκτόνο με ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή του συστήνεται μέσα σε 2─3 μέρες από τη διαπιστούμενη αύξηση των συλλήψεων των ακμαίων.

Η εφαρμογή των εντομοκτόνων που έχουν κατά κύριο λόγο προνυμφοκτόνο δράση, συστήνεται 4─5 ημέρες αργότερα. Από τα προνυμφοκτόνα, προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλου Bacillus thuringiensis, διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα, ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα.

Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό. ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης

Προηγούμενο άρθρο 9 μετάλλια για την Α.Κ.Α.Κ. στα 29α Ιπποκράτεια
Επόμενο άρθρο Ανακοινώνεται η παράταση της απαγόρευσης της διέλευσης κάθε είδους οχήματος, επί της οδού Ολύμπου