Ειδήσεις

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση


Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα έχει γενικό σκοπό την ανάπτυξη εξειδικευμένων γλωσσολογικών και παιδαγωγικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολυγλωσσίας στο νηπιαγωγείο, εντάσσοντας και τα Αγγλικά ως γλώσσα σύνδεσης γλωσσών και πολιτισμών.

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις επίκαιρες ανάγκες που προκύπτουν από τη σημασία της πολυγλωσσίας στη σύγχρονη κοινωνία και εκπαίδευση και την επαφή διαφορετικών γλωσσών και πολιτισμών στο σχολείο, αξιοποιώντας και την αγγλική γλώσσα ως γλώσσα-γέφυρα.

Διάρκεια: 4 Μήνες (100 ώρες), 6 ECTS
Σε ποιους απευθύνεται
*         Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της
αλλοδαπής (ΑΕΙ και ΤΕΙ) και αντίστοιχου φορέα (αποφοίτους Δημοσίων IΕΚ με
κατεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή
παρόμοια).
*         Φοιτητές/τριες προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες.
*         Εκπαιδευτικούς μόνιμους/ες, αναπληρωτές/τριες ή ωρομίσθιους/ες στη
δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση ή σε άτυπες δομές μάθησης.
Η επιμόρφωση περιλαμβάνει:
Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιείται η μεθοδολογία μάθησης εξ αποστάσεως, συνδυάζοντας ασύγχρονες μορφές επικοινωνίας και σύγχρονες εξ αποστάσεως. Η μεθοδολογία του στηρίζεται στη βιωματική και συνεργατική μάθηση.

Προηγούμενο άρθρο Δωρεά μηχανήματος προβολής από τον Προμηθέα Πατρών στο Κέντρο Ορίζοντες
Επόμενο άρθρο Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός Νομαρχιακού Σωματείου Καρδίτσας ΑμεΑ