Ειδήσεις

Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός Νομαρχιακού Σωματείου Καρδίτσας ΑμεΑ


To Νομαρχιακό Σωματείο ΑμεΑ (ατόμων με αναπηρία) για 2η φορά το 2021 υλοποίησε ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+στα πλαίσια της Δράσης KA1/Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων  με κωδικό2019-1-EL01-KA 104-061690. Η διάρκειά του ήταν 2 εβδομάδες (24/7/2021 έως 07/08/2021), είχε τίτλο «e-Ικανότητα για ΑμεΑ. Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο για προαγωγή της επιχειρηματικότητας» και συμμετείχαν δεκαέξι (16) εκπαιδευτές του Οργανισμού μας.

Είναι το 2ο πρόγραμμα Erasmus+ που υλοποιούμε. Για τον σχεδιασμό του προγράμματος κατάρτισης αξιοποιήσαμε την εμπειρία που αποκτήσαμε στο παρελθόν με το πρόγραμμα Erasmus+ 2017-1-EL01-KA102-035713, στο οποίο συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι ΑμεΑ.

Αφορούσε εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό υποδοχής CYBERIA Internet Stúdió Kft στην Ουγγαρία.

Τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus+, χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. και αξιολογούνται από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού κάθε χώρας- μέλους που για την Ελλάδα είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Για να φτάσουμε όμως ως εδώ απαιτήθηκε πολύμηνη προσπάθεια εκ μέρους των εκπαιδευτικών που συντόνισαν την όλη προσπάθεια. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ήταν τα εξής :

 1. υποβολή – προετοιμασία της πρότασης (από Σεπτέμβριο 2018 ως Φεβρουάριο 2019),
 2. διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των σχεδίων που εγκρίθηκαν (από Φεβρουάριο ως Ιούνιο 2019),
 3. φάση προετοιμασίας για την μετάβαση (από Ιούνιο 2019ως Ιούλιο 2021). Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το 2021, λόγω των περιορισμών μετακινήσεων εξαιτίας της πανδημίας (COVID-19),
 4. φάση υλοποίησης (24/7 ως 7/8/2021)
 5. φάση απολογισμού και διάδοσης (Αύγουστος – Οκτώβριος 2021).

Το Νομαρχιακό Σωματείο ΑμεΑ ιδρύθηκε το 1994 και απαριθμεί 2000 μέλη. Έχει σαν πρώτη προτεραιότητα την ποιότητα στην εκπαίδευση των ΑμεΑ εκπαιδευομένων του αλλά και στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Η ανάπτυξη της ποιότητας μεγεθύνεται όταν προστεθούν καινοτόμες και καλές πρακτικές άλλων οργανισμών που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασική επιδίωξή μας είναι να γίνει σαφές στο κοινωνικό σύνολο, ότι τα άτομα με κινητική και νοητική αναπηρία είναι ικανά, αρκεί να παρασχεθούν τα απαραίτητα μέσα και υλικά. Γι’ αυτό το παρόν σχέδιο έχει στο επίκεντρο την προώθηση της επιχειρηματικότητας (με χρήση ΤΠΕ), ώστε να συμπεριληφθεί άμεσα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Οργανισμού μας. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνογνωσίας, η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί καινοτομία για την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά την εκπαίδευση των ΑμεΑ.

 

Συνοπτικά στοιχεία

Οργανισμός Αποστολής: Το Νομαρχιακό Σωματείο ΑμεΑ είχε την ευθύνη της υποβολής των προτάσεων, την επιλογή των συμμετεχόντων (εθελοντές εκπαιδευτές-συνοδοί), την οργάνωση του προγράμματος, την επιλογή των συμμετεχόντων με αξιολογικά κριτήρια και διαφάνεια, την οικονομική διαχείριση, την αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων.

 

Οργανισμός Υποδοχής: Η “Cyberia Internet Stúdió Kft” έχει ως κύριες δραστηριότητες την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών ICT, συμβουλευτική διοίκησης-προσωπικού επιχειρήσεων, ανάπτυξη λογισμικού και εκπαίδευση ενηλίκων ΑμεΑ. Είχε την αποκλειστική ευθύνη της εκτέλεσης του συμφωνημένου προγράμματος στην Ουγγαρία, δηλ. οργάνωση της εκπαίδευσης (εύρεση των εκπαιδευτών, χώρων εκπαίδευσης, οργάνωση ημερολογίου προγράμματος εκπαίδευσης, υλικοτεχνική υποδομή, λογισμικά πακέτα, εκπαιδευτικό υλικό και εποπτικά μέσα διδασκαλίας), πολιτισμική ενημέρωση (υλοποίηση πολιτιστικών επισκέψεων), υλοποίηση τεχνικών επισκέψεων σε διάφορους φορείς.

 

Οργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος

Περιεχόμενο δραστηριοτήτων:

Α. Σεμινάρια και πρακτική για προώθηση της Επιχειρηματικότητας των ΑμεΑ στις εξής θεματικές περιοχές:

– Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα,

– H έννοια του ρίσκου στο «επιχειρείν»,

– Εταιρική επικοινωνία (εντός εταιρίας & εκτός εταιρίας)

– Τεχνικές  επικοινωνίας με χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων (Outlook, Online Documents, αποθηκευτικών μέσων διαδικτύου, αποστολή μεγάλων αρχείων)

– Επιχειρηματικότητα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου,

– Διαφήμιση στο διαδίκτυο & η επιχειρηματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

– Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος,

– Δημιουργία και διαχείριση εικονικής επιχείρησης.

Β. Τεχνικές Επισκέψεις σε διάφορους φορείς:

– Πρύτανη Πανεπιστημίου (Szeged)

– Διεθνές Κέντρο Κινητικότητας Πανεπιστημίου (Szeged)

– Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου (Βουδαπέστη)

– Εργαστήριο Μηχανοτρονικής – Ρομποτικής, Πολυτεχνική Σχολή (Szeged)

– Σωματείο ΑμεΑ (Szeged)

– Συνομοσπονδία ΑμεΑ (Βουδαπέστη)

Γ. Case Studies

Δ. Πολιτιστικές Επισκέψεις σε: Βοτανικό Κήπο, Εθνικό Μουσείο, Πύργο των Ψαράδων, παραδοσιακή κατοικία, παραδοσιακό ανεμόμυλο του Kiskundorozsma, Επιχείρηση παραγωγής βιολογικού κρασιού, γέφυρα του Ποντονίου, παλιό χωριό

Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των δραστηριοτήτων έλαβαν Βεβαίωση/Δίπλωμα πιστοποίησης των γνώσεων που αποκόμισαν. Επίσης για λόγους διαφάνειας και καταγραφής των προσόντων εκδόθηκαν πιστοποιητικά Europass Mobility.

 

Στόχοι προγράμματος

Οι στόχοι του σχεδίου είναι πολλαπλοί. Αφορούν τόσο τους συμμετέχοντες εκπαιδευτές μας, όσο και τους έμμεσα ωφελούμενους που είναι οι ΑμεΑ εκπαιδευόμενοι:

 • Προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας των ΑμεΑ (e-“Επιχειρείν”)
 • Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των ΑμεΑ
 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την ένταξη των ΑμεΑ
 • Επαγγελματική εκπαίδευση των ΑμεΑ για άρση του αποκλεισμού
 • Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
 • Δημιουργία και διαχείριση εικονικής επιχείρησης
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Να γίνουν φορείς διάχυσης της Ευρωπαϊκής κουλτούρας στον τόπο τους
 • Θετική στάση απέναντι στην πιστοποίηση των προσόντων
 • Ικανότητες σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών ευρωπαϊκής διάστασης για άτομα με αναπηρίες
 • Προώθηση ευρωπαϊκών συνεργασιών, ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και μεθόδων

 

Οργάνωση αποστολής – παροχές

Το Νομαρχιακό Σωματείο ΑμεΑ ανέλαβε διάφορες δράσεις προς εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, όπως:

 • Τη διοργάνωση του ταξιδιού ανέλαβε ταξιδιωτικό γραφείο, όπως: Έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, Λεωφορεία προδιαγραφών μεταφοράς ΑμεΑ για όλες τις μετακινήσεις στην Ουγγαρία, Διαμονή των συμμετεχόντων (διανυκτέρευση, διατροφή) σε ξενοδοχεία 4****.
 • Πλήρης ενημέρωση για τις συνθήκες διαμονής.
 • Πλήρης ασφάλιση σύμφωνα με τους όρους του Erasmus+.
 • Προετοιμάστηκε και διανεμήθηκε αναλυτικό φυλλάδιο για την περίοδο τοποθέτησης.
 • Πληροφόρηση και πλήρη ενημέρωση σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια ή νέου τύπου ταυτότητες), κάρτες ανάληψης μετρητών ή πιστωτικές κάρτες, επικοινωνία.
 • Πλήρη ενημέρωση για τις υποχρεώσεις (διατήρηση αποκομμάτων αεροπορικών εισιτηρίων και καρτών επιβίβασης, συμπεριφορά, τήρηση ωραρίου εκπαίδευσης, ηλεκτρονική υποβολή έκθεσης συμμετέχοντα, κ.λ.π.).

 

Διάδοση – προβολή προγράμματος

Το πρόγραμμα προβλήθηκε και θα προβληθεί στη συνέχεια με τους εξής τρόπους (και από τους δυο εταίρους):

 • Την τελευταία ημέρα πριν την επιστροφή διοργανώθηκε ημερίδα από τον φορέα υποδοχής.
 • Ηλεκτρονικά, στο web site του Οργανισμού μας στο Διαδίκτυο (Internet).
 • Θα διοργανωθεί ημερίδα διάδοσης στην πόλη μας σε ειδική αίθουσα τελετών. Στην εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα συνέντευξη του Προέδρου του Νομαρχιακού Σωματείου ΑμεΑ. Τέλος, θα γίνει η απονομή των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης και των Europass στους συμμετέχοντες.
 • Παραγωγή DVD-ROM με video ή/και φωτογραφίες, από τις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα παραμονής των συμμετεχόντων στην χώρα υποδοχής.

Οι ομάδες-στόχοι που επιθυμούμε να διαχύσουμε τα αποτελέσματα του σχεδίου αυτού είναι:

 1. ανάλογοι φορείς στη χώρα μας,
 2. τοπικοί επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν βλέψη για συνεργασίες στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
 3. Η τοπική κοινωνία με τα στερεότυπα που υπάρχουν για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Προηγούμενο άρθρο Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική Εκπαίδευση
Επόμενο άρθρο Παραλαβή δωματίων δικαιούχων στέγασης στις φοιτητικές εστίες Λάρισας & Καρδίτσας