Ειδήσεις

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης covid 19 των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού και μελετητικού κλάδου


Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αντιλαμβανόμενη την αναγκαιότητα του ευρύτερου κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για την στήριξη των επιχειρήσεων μετά την πανδημική καταστροφή, αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό μέσο. Έτσι, η Τράπεζα εκμεταλλευόμενη τις πολιτικές που έχουν εγκριθεί από τις εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, τις πρωτοβουλίες της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,συμμετέχει στο πρόγραμμα νέων δανείων στήριξης των επιχειρήσεων και των χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών Κατασκευαστικού και Μελετητικού Κλάδου.Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμαπραγματοποιείται με την εγγύηση που παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ και συγχρηματοδοτείται από τοΕλληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).Ο στόχος του προγράμματος, είναι ηστήριξη των αναπτυξιακώναναγκών των Μηχανικών και των μικρών και μεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων για την επανεκκίνηση της οικονομίας στην μετά COVID εποχή.

Η παροχή ενίσχυσης της ρευστότητας πραγματοποιείται με την μορφή εγγυήσεων στα χορηγούμενα δάνεια μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ. Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος και δραστηριοποιούνται στους κλάδους αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων παροχής τεχνικών συμβουλών, τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, κατασκευών κτιρίων, έργων πολιτικού μηχανικού, εξειδικευμένων κατασκευαστικών δραστηριοτήτωνκαθώς και έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική.

 

Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €200.000 και ταυτόχρονα να ισχύει ως μέτρο υπολογισμού ένα από τα παρακάτω:

  • Για τις επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης έως και το 2019:
    • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης κατά το 2019, ή
    • Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το 2019
  • Για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις με ημερομηνία έναρξης μετά την 01/01/2020 έως το 100% των αναγκών ρευστότητας όπως αυτές τεκμηριώνονται μέσα από αναλυτικό πλάνο για τους επόμενους 18 μήνες.

 

Τα νέα δάνεια θα πρέπει να συναφθούν ως και την 31η Δεκεμβρίου 2021 με μέγιστη διάρκεια τους 60 μήνες (5 έτη) και η μέγιστη λήψη της εμπράγματης εξασφάλισης ορίζεται στο 40% του συνόλου της χρηματοδότησης.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να την επιλέξουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεωνκαι κατόπιν να έρθουν σε επικοινωνία με ένα εκπρόσωπο από τα 10 καταστήματα του δικτύου της.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί προσωπική επικοινωνία με όλους του δυνητικά δικαιούχους, των ευεργετικών διατάξεων , συνεταίρους πελάτες της,  ιδιώτες  και επιχειρήσεις για την ταχύτερη εξυπηρέτηση τους.

 

Προηγούμενο άρθρο Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Προς δημοπράτηση η ενεργειακή αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου