Ειδήσεις

Διαγωνισμός Ideathon Κυκλοτολμώ 2023


Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί καθηγητές, φοιτητές, ερευνητές και εργαστήρια στο πρώτο Ideathon «Κυκλοτολμώ» με αντικείμενο  «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία &  Φυσικοί Πόροι»  που διοργανώνεται σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Το Ideathon θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Οκτωβρίου 2023. Αφορά στην πρόταση λύσεων στις προκλήσεις που τέθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε., οι οποίες θα προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι προκλήσεις είναι: 

  1. Αξιοποίηση των μη διακινήσιμων προϊόντων τροφίμων της γαλακτοβιομηχανίας σε χρήσεις προστιθέμενης αξίας.
  2. Αξιοποίηση της λακτόζης που προκύπτει ως απόβλητο της τυροκόμησης σε χρήσεις προστιθέμενης αξίας, πέραν της παραγωγής βιοαερίου.

Συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να έχουν όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΠΘ (π.χ. καθηγητές, ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές κλπ.).

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

 

Προηγούμενο άρθρο Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως της Καρδίτσας
Επόμενο άρθρο Το Εργατικό Κέντρο Καρδίτσας συμμετέχει στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συμβασιούχων