Ειδήσεις

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση και υποβολή δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.) Π.Ε. Καρδίτσας σας ενημερώνει ότι σε εφαρμογή του με αρ. 3029/310336/10-10-2023 εγγράφου του Υπ.Α.Α.Τ.  για την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 και για κάθε επόμενη αμπελοοινική περίοδο η υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής γίνεται  μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ www.minagric.gr. (www.minagric.gr → ψηφιακές υπηρεσίες → δήλωση συγκομιδής Αμπελουργικών προϊόντων → σύνδεση).

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής πραγματοποιείται έως τις 15/12/2023, ημέρα Παρασκευή (καταληκτική ημερομηνία).
Για τους αμπελουργούς των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες είναι μέχρι και 1 στρέμμα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, ισχύουν τα εξής:

  • Eάν επιθυμούν να παράξουν αποκλειστικά οίνο, είναι προαιρετική η δήλωση συγκομιδής.
  • Eάν επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόσταξη, είναι απαραίτητο να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής για να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό στο αρμόδιο τελωνείο.

Για την υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων που αφορούν στην αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 και για κάθε επόμενη αμπελοοινική περίοδο, ισχύουν τα εξής:

Οι αμπελουργοί με συνολική αμπελουργική εκμετάλλευση μικρότερη του ενός (1) στρέμματος και ανώτατο όριο παραγωγής τα 1.700 κιλά σταφυλιών συμπληρώνουν:

  1.  Όταν παράγουν ΟΙΝΟ, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» και στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ» πληκτρολογούν την ένδειξη «ΟΙΝΟΣ».

 

  1. Όταν οδηγούν την ποσότητά τους για ΑΠΟΣΤΑΞΗ, στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» την ένδειξη «ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ» και στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ» πληκτρολογούν την ένδειξη «ΑΠΟΣΤΑΞΗ»..

Για να ισχύει η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής.

 Όσοι αμπελουργοί επιθυμούν να προχωρήσουν σε απόσταξη, θα απευθύνονται απευθείας στο αρμόδιο τελωνείο, με εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη δήλωση συγκομιδής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Αμπελουργίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413 55249 και 24413 55224 (αρμόδιος γεωπόνος ο κ. Ε. Γκαραβέλος).

.

Προηγούμενο άρθρο Tην προσεχή Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2023, η υπέρ πεσόντων εκδήλωση - επιμνημόσυνη δέηση στην Οξυά
Επόμενο άρθρο Η σημαντική ενίσχυση της Λαϊκής Συσπείρωσης να γίνει εφαλτήριο αγώνα!